Dagboek van reserve-Kapitein P. van Kleef

AFSCHRIFT DAGBOEK Commandant 2-II-46 R.I. voor het tijdvak van 10 t/m 14 Mei 1940.
------------------------------------

10 Mei 4.00 uur: Aan den eisch van graad van strijdvaardigheid 3 voldaan, piketten gesteld. Groote overtocht van Duitsche vliegtuigen in westelijke richting.
4.40 uur: Graad van strijdvaardigheid 4 gaat in.
6.50 uur: Machtiging ontvangen tot het ontruimen van burgerwoningen in het stelling - gebied gelegen. Des middags afbranden van 4 huizen onmiddellijk staande voor de stelling in het voorterrein.
7.15 uur: Verwijdering van alle burgers uit het stelling - gebied.
17.45 uur: Bericht ontvangen dat Engelsche vliegtuigen onderweg zijn.
18.00 uur: Concentratie - bevel voor de goederentrein.
21.50 uur: Bericht ingekomen van terugtrekking van de groep Betuwe.
11 Mei In den nacht van 10 op 11 Mei schiet de schildwacht Heiwegen den dienstplichtige Brouwer C. in de buik, omdat deze op het aanroepen geen antwoord gaf.
4.30 uur: Telefonische verbinding met de voorposten gestoord.
8.55 uur: Paalhindernis op den Rijnbandijk moet worden gesloten.
9.30 uur: Betonringen op den Rijnbandijk moeten worden gesteld.
11.00 uur: Dienstplichtige O. van Dijk op de boerderij "de Ambtse" door granaatscherf doodelijk getroffen.
16.30 uur: Terugtrekkende Nederlandsche militairen van 8e Regiment Infanterie varen met bootjes bij het Veerhuis Van Mason den Rijn over.
17.00 uur: Veerpont Mason door pantserafweergeschut tot zinken gebracht.
21.00 uur: Verplaatsing van commandopost uit de Spees naar betonnen kelder van "de Park".
21.30 uur: Patrouille onder sergeant Roosdorp het voorterrein in, teneinde contact te zoeken met de voorposten. In voorposten alles O.K. Tegen den avond beschieting van de Grebbeberg.
12 Mei
(1e Pinksterdag)
Vijandelijke artillerie-beschieting gedurende den geheelen nacht.
8.23 uur: Bericht binnengekomen: alle post onder censuur.
11.00 uur: Artillerie-beschieting van "de Spees".
12.45 uur: Artillerie-beschieting van de commandopost in de Park en Luchtdoelopstelling.
14.10 uur: Einde van de beschieting.
14.15 uur: Eigen artillerie-vuur valt vlak voor de opstelling de Spees. Bericht gegeven tot verlegging van het vuur.
14.20 uur: Terugtocht van een stuk 6-veld door de Spees. Des middags wederom hevige beschieting van de Grebbeberg. Waarna ingekomen bericht, dat de Grebbe door Duitschers is genomen.
Hindernis op Rijnbandijk voor de Spees, welke was opengemaakt, wederom op last van Regimentscommandant gesloten.
13 Mei
(2e Pinksterdag)
Volgens ingekomen bericht wordt in den nacht van 12 op 13 Mei I-46 Regiment Infanterie ingezet op de Grebbeberg. In de loop van den morgen raakt de Grebbeberg definitief in Duitsche handen na vernietigend artillerie-vuur.
18.00 uur: Gereedmaken tot eventueelen terugtocht (d.w.z. wagens pakken).
19.45 uur: Bevel tot terugtocht marsch naar Vianen, aankomst aldaar te pl.m. 9.30 uur voormiddag op den 14den Mei. Aldaar bericht gekregen dat de Regeering naar Engeland is uitgeweken.
14 Mei 19.00 uur: Afkondiging wapenstilstand.
Tenslotte wordt opgemerkt dat de Lichte Mitrailleur (van opstelling 2 in de frontlijn), tevens ingericht tot bestrijding van laagvliegende vliegtuigen herhaaldelijk op vijandelijke machine heeft geschoten, waarbij nu en dan zichtbare treffers te constateren vielen. Overigens is in het voorterrein voor "de Spees" geen vuur afgegeven. Vijand is ten zuiden van den Rijn niet waargenomen.

  Opheusden, 31 Mei 1940.
De Commandant 2-II-46 R.I.
De Reserve Kapitein,

P. van Kleef.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.09 MB)