Discussiegroep

Onderwerp: Willem Verhulst / Luchtwacht Post Helmond

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 1
3.059 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Gezocht...
Ik ben erg nieuwschierig naar de geschiedenis van de mannen van de
Luchtwacht van Post Helmond. Mijn Grootvader Willem Vermulst maakte
deel uit van deze vrijwillige luchtwacht, en heeft mij als kind veel
verteld.
Helaas ismijn grootvader in mijn kinderjaren overleden.

Wat ik mij herinner van zijn verhalen waren er 2 schepen betrokken
waar personeel van de luchtwacht aan boord zaten waarvan er een zich
liet vastlopen voor de kust.
Wie kan mij vertellen wat de naam van dat schip was. Wat mij bijstaat
zat mijn Grootvader aan boordf van dat schip.
Bij voorbaat dank.

R. Ermens
» Dit bericht is geplaatst op 11 oktober 2006 13:07
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het is zeker dat de Luchtwacht Post Helmond behoorde tot de Luchtwachtgroep Den Bosch. Van deze laatste groep is mij bekend dat ze op 12 mei in Antwerpen is aangekomen ( waarschijnlijk met inbegrip van de Luchtwachtpost Helmond, ik heb althans niets aangetroffen dat dit zou uitsluiten ). Vandaar is men aangekomen in Zeeuwsvlaanderen en vervolgens in Noord-Frankrijk ( Duinkerken ).
Zeker is dat zich op de PAVON officieren van de Luchtwachtgroep Den Bosch hebben bevonden, o.a de kapiteins Van Lith en Gude.
Het ( vastgezette ) schip waarop u doelt moet dus met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de PAVON zijn geweest. Dit schip werd na het uitvaren door de Duitsers gebombardeerd en uiteindelijk op de Franse kust vastgezet.
De overlevenden van deze ramp kwamen in hoofdzaak in Calais ( La Coquelle ). In elk geval aanwezig was daar de commandant Gude van de Luchtwachtgroep Den Bosch.
Deze groep-Calais is uiteindelijk in Nederland teruggekomen, sommigen via het Kamp Petersberg bij Trier.
De naam van een mogelijk ander schip is mij op dit moment onbekend.
Ik zou zo lukraak wel wat namen kunnen noemen, maar zonder een bewezen verband met de Luchtwachtgroep Den Bosch.
Mogelijk bevinden zich op het NIMH in Den Haag verslagen en/of rapporten van de Luchtwachtgroep Den Bosch of eventueel zelfs van de Luchtwachtpost Helmond. Die zouden meer helderheid kunnen geven.
U kunt zelf informeren: nimh@mindef.nl
» Deze reactie is geplaatst op 11 oktober 2006 13:18
Totaal berichten: 191
Tot op 11 mei werd door de luchtwachtpost Helmond normaal gewerkt; in de avond kreeg men opdracht naar Breda gaan.. Daar kwam men met ander luchtwachtpersoneel onder bevel van de res kapitein C.J.Gudde, de commandant van de Luchtwachtgroep ’s-Hertogenbosch, Van daar trok men op 12 mei naar Zaamslag in Zeeuws-Vlaanderen Aldaar werd exercitie gegeven en theorie rangen en graden van het Belgische en Franse leger. Voorts werd de Luchtwachtpost in Zaamslag opgericht. Verder patrouille- en wachtdiensten, verkeersregeling en taken als tolk.
17 mei naar Sluis, waar kapitein Gudde een kort onderhoud had met Prins Bernhard. Op Frans bevel naar Brugge getrokken en vervolgens opdracht om naar La Panne te gaan. Op 19 mei naar Duinkerken en inscheping op het Franse stoomschip “Pavon”, dat met 1450 Nederlandse militairen zee koos. Omstreeks middernacht werd dit schip door een vliegtuigbom midscheeps getroffen en vervolgens gemitrailleerd. Er waren veel slachtoffers; van de post Helmond sneuvelden de commandant: de vrijwillig sergeant W.A. Rijniers en de vrijwillig soldaten L.H. van Bree, J.B.J.M. van Bussel, J.B.F. Grinwis, W.L. Janssen, F.H.C. Moorees en R. van Oorschot, allen uit Helmond. De gezagvoerder van de Pavon wist het schip op het strand nabij Calais aan de grond te zetten. (Bronnen: Stafwerk Luchtverdediging en Gedenkboek voor de vrijwillige Landstormkorpsen Luchtwachtdient en Luchtafweerdienst)
» Deze reactie is geplaatst op 11 oktober 2006 14:05
» Dit onderwerp is gesloten
2554