Discussiegroep

Onderwerp: foto en/of beschrijving van mijn vader Louis Gerritsen

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 1
3.035 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Gezocht...
Mijn vader is in de voormobilisatie via Baarn naar de Grebbeberg gegaan. Ze zaten in Baarn in een soort boerderij of iets dergelijks. Wie heeft hem wel eens ontmoet?
» Dit bericht is geplaatst op 24 oktober 2006 10:57
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
In ons Archief worden weliswaar meerdere militairen met de naam Gerritsen genoemd, maar in de regel helaas zonder voorletters. Omdat wij geen nadere gegevens hebben over zijn preciese onderdeel ( regiment,bataljon, compagnie, sectie ) is het voor ons vrijwel onmogelijk om de juiste Gerritsen, als hij er al bij zou zitten, eruit te lichten. Als u via de zoekfunctie ( op elke pagina zichtbaar ) de naam Gerritsen intoetst treft u wel een foto aan van militairen van de 8e compagnie mortieren van 8 ( ingezet op de Grebbeberg ), waarop een van de deze Gerritsens staat ( zonder voorletter ) afgebeeld. Wie weet is het uw vader.
Mocht u overigens nog iets van belang te binnen schieten, dan wordt ook de kans dat wij met een van de andere Gerritsens iets aan kunnen vangen groter.
Verder is de kans dat zich nog iemand meldt die uw vader in de mobilisatie heeft ontmoet na inmiddels 66 jaar weliswaar nog wel aanwezig, maar natuurlijk zeer klein.
» Deze reactie is geplaatst op 24 oktober 2006 11:59
Totaal berichten: 2
Heer Groenman
Onderstaand wat meer informatie over de heer Gerritsen

Naam : Louis Coenraad Gerritsen
Rang : (1940)res 1e luitenant
Onderdeel: 42 RI I bataljon 3e compagnie
Lichting : 1925, Amsterdam
Groot verlof na oorlog : 31 mei 1940
Loting : 3638

Tentijde van de meidagen vermoedelijk gelegen in de buurt van Hoogland en als kwartier misschien in Baarn? Middels een schets ,gemaakt door de heer Gerritsen zelf, kan ik uitmaken dat hij en/of zijn onderdeel ,vanuit hoogland, wel richting Rhenen is gegaan (dag/datum onbekend) maar uiteindelijk is uitgeweken naar vermeodelijk Muiderberg. Maar zoals gezegd is dit een schets en ik kan er niet makkelijk uit opmaken langs welke route en op welke datum dat heeft plaatsgevonden.

Wij zijn erg benieuwd naar de reden van deze toch in de meidagen naar Rhenen (misschien als versterking?) en wellicht dat er nog meer informatie beschikbaar is over ook het 42-ste regiment?
» Deze reactie is geplaatst op 28 november 2006 11:39
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Alvast dit:
op 12 mei is inderdaad aan het tot het IVe LK behorende I - 42 RI ( behalve de 3e compagnie, wat zou inhouden dat luitenant Gerritsen persoonlijk niet mee is geweest ) opdracht gegeven door de Commandant Veldleger zich te " dirigeren " op het IIe LK in verband met het feit dat de Duitsers waren doorgedrongen op de Grebbeberg en er dus op dat punt een doorbraak van de Grebbelinie dreigde. Naast I - 42 RI werden daartoe nog andere onderdelen aangewezen, o.a een afdeling 10 Veld.
I - 42 RI vertrok per auto om 21.00 uur vanauit Baarn ( en Blaricum ) en kwam om 24.00 uur in Doorn ( waar het Stafkwartier van generaal Harberts, commandant IIe LK was gevestigd ) aan. Vervolgens werd men vrijwel onmiddellijk weer teruggestuurd naar Baarn ( aankomst 2.30 in de morgen van de 13e mei ). Achteraf vond generaal Harberts deze versterkingen dus niet nodig.Doorgestuurd naar Rhenen, zoals in de bedoeling zal/kan hebben gelegen is men dus NIET.
Daarna werden van I - 42 RI een compagnie en 2 secties zware mitrailleurs naar Huizen gestuurd ter bewaking van de IJsselmeerkust.
Het feitelijk verloop van de terugtocht wat betreft I - 42 RI in de nacht van de 13e op de 14e mei zou ik nog even moeten uitzoeken. Dat heb ik zo niet paraat.
» Deze reactie is geplaatst op 28 november 2006 12:24
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
I - 42 RI is inderdaad op 14 mei terecht gekomen bij Muiderberg.
Na de terugkeer uit Doorn ( zie vorige bijdrage ) werd ( zoals gezegd ) een compagie met 2 secties zware mitrailleurs naar Huizen gestuurd, de andere compagnie bleef met eveneens 2 secties zware mitrailleurs in Blaricum.
Volgens het terugtochtsbevel op de 13e mei marcheerden zij over Laren, Naarden en Weesp naar Muiderberg.

Ik neem aan dat de 3e compagnie er in Muiderberg ook weer bij was. Deze was aanvankelijk ingedeeld geweest bij / toegevoegd geweest aan III - 7 RI, dat was gelegerd in de hoofdweerstandsstrook in de directe omgeving van Amersfoort. Als je de kaart met de opstellingen bekijkt inderdaad niet al te ver van Hoogland.
III - 7 RI ( vervoerd per trein ) kwam op de 14e mei aan in de omgeving van Nederhorst - Den Berg. In de tekst van het Stafwerk Veldleger is daarbij geen sprake meer van ( een toegevoegd ) 3 - I - 42 RI. Aan de andere kant wordt bij I - 42 RI niet meer gerept van een niet aanwezige compagnie, zoals eerst wel. Je moet dus aannemen dat de 3e compagnie zich op enig moment weer heeft aangesloten bij het eigen bataljon.
Misschien dat dit vermeld wordt in een eventueel rapport of verslag van I - 42 RI. Persoonlijk bezit ik zo'n verslag niet, maar het NIMH in Den Haag waarschijnlijk wel: nimh@mindef.nl
Het zou dan moeten om een verslag van majoor Poelman ( bataljonscommandant I - 42 RI ) of kapitein Hulsman ( commandant 3 - I - 42 RI ).
L C Gerritsen staat in de ( onvolledige ) kaderlijst van I - 42 RI niet genoemd als sectiecommandant en komt ook niet voor in de officierslijst (Naam - Ranglijst Officieren 1940 ). Ook dat laatste kan te maken hebben met onvolledigheid.
» Deze reactie is geplaatst op 28 november 2006 13:33
Totaal berichten: 2
helemaal geweldig! alvast heel veel dank hiervoor..
Ik ben inmiddels wat verder aan het rondneuzen en in diverse papieren zie ik dat de heer Gerritsen bij rang diensplichtig soldaat was, in tegenstelling tot res 1e LT in mijn eerdere post. In zijn oorlogsdagboek en in een verlofaanvraag (op 8-3-1940) staat hij genoemd als dpl (dienstplichtig) soldaat. Verder staat er in het oorlogsdagboekje bij rang vermeld gd (geneeskundige dienst?)
Ik ga proberen bij het NIMH een rapport of verslag van 1-24 RI te kunnen krijgen, is een mail naar het door u vermelde emailadres voldoende? of komt daar meer bij kijken?
» Deze reactie is geplaatst op 28 november 2006 14:26
» Dit onderwerp is gesloten
2554