Discussiegroep

Onderwerp: Informatie over B.W. van Schutterhoef

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 8
2.841 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Gezocht...
Graag zou ik gebruik willen maken van de kennis op dit forum. Een goede kennis van mij, dhr. Bastiaan Willem van Schutterhoef, heeft voorozover ik heb kunnen nagaan gevochten op de Grebbeberg en was ingedeeld bij 8-RI.
Inmiddels is dhr. van Schutterhoef overleden en hij heeft nooit eerder hierover gesproken. Een jeugdvriend van hem, welke ook bij 8-RI was ingedeeld, is nasst hem in de voorposten gesneuveld. Ik hoop dat iemand van dit forum misschien wat meer informatie over hem of zijn onderdeel heeft.
» Dit bericht is geplaatst op 16 december 2006 19:32
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De naam Van Schutterhoef komt helaas niet in ons bestand voor. Afgaande op de in uw bericht genoemde voorposten moet hij hebben behoord tot of 1 - III - 8 RI , 3 - III - 8 RI of MC - III - 8 RI. Zuiver theoretisch kan hij hebben behoord tot de 8e compagnie 6 veld, waarvan een sectie in de voorposten stond, maar dat lijkt onwaarschijnlijk omdat dit onderdeel geen gesneuvelden had.
Jammer dat u de naam van die jeugdvriend niet kunt overleggen.

Inschakelen van DARIC voor de militaire staat van dienst lijkt op dit moment weinig zinvol: de naam van die jeugdvriend hebben we nu eenmaal niet en van Van Schutterhoef moeten we dus aannemen dat hij tot 8 RI behoorde en veel meer van belang zou de militaire staat van dienst ons ook niet hebben opgeleverd.

Het enige wat wij als web-redactie op dit moment zouden kunnen doen is de lijst van gesneuvelden van deze drie compagnieen nagaan in de hoop dat dat iets oplevert. We hebben van alle gesneuvelden ( meerdere tientallen trouwens ) redelijk in kaart waar en hoe ze omkwamen. We weten ook waar die gesneuvelden geboren zijn en wat hun woonplaats was. MISSCHIEN KUNT U ACHTERHALEN WAAR VAN SCHUTTERSHOEF IS GEBOREN EN WAAR HIJ HEEFT GEWOOND. Omdat de gesneuvelde een jeugdvriend van hem was zouden we via de geboorteplaats of woonplaats iets kunnen doen, met name als het gaat om een niet al te grote plaats of dorp. Ook ZIJN GEBOORTEJAAR CQ LEEFTIJD kan van belang zijn in verband met de aangevoerde jeugdvriendschap.Als u me die gegevens kunt verschaffen ga ik zoeken.

Wat betreft de onderdelen die in aanmerking komen: van zowel 1 - III - 8 RI, 3 - III - 8 RI als de MC - III - 8 RI staat de nodige informatie op de website ( zie bibliotheek: verslagen en rapporten ).
» Deze reactie is geplaatst op 16 december 2006 22:39
Totaal berichten: 8
Geachte heer Groenman,

Via familie van dhr. van Schutterhoef ben ik er achter gekomen dat bedoelde jeugdvriend dhr. C.G. Esmeijer uit Lienden is geweest. Deze was ingedeeld bij 3-III-8RI is is gesneuveld op 11-5-1940 in de voorpostenstrook. En en ander klopt dus met hetgeen u reeds veronderstelde.
Weet u of er gedetailleerd kaartmateriaal aanwezig is over de stellingopbouw van deze voorposten. Ik heb begrepen dat dhr. Esmeijer is gesneuveld in een boomgaard aan de Haarweg, ter hoogte van de Zijdvang. Hier heeft dan ook dhr. van Schutterhoef in stelling gelegen daar dhr. Esmeijer naast hem stond toen deze sneuvelde.
» Deze reactie is geplaatst op 31 december 2006 14:52
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ja, een stellingkaart van dit bewuste deel ( het vak van 3 - III - 8 RI ) van de voorposten heb ik in mijn bezit.
Hij zal u gescand worden toegestuurd.

De door u genoemde soldaat Esmeijer uit Lienden behoorde tot de 3e sectie van 3 - III - 8 RI. Deze sectie was gelegen bij de Haarweg ( Heimaten ).
Het overgrote deel van een van de tot de 3e sectie behorende groepen ( die van sergeant Driessen ) is op de 18e mei dood ( allen in het hoofd geschoten ) in het terrein teruggevonden, niet onwaarschijnlijk als resultaat van een Duitse vergeldingsactie i.v.m het gebruik van een witte vlag die daarna weer is weggenomen. Voor wie geinteresseerd is in meer details, zie het dagboek van Isaac van Dam van de 2e sectie van 3 - III - 8 RI ( ook op deze website )
Ik heb niet de stellige indruk, dat Esmeijer behoord heeft tot de groep - Driessen en het slachtoffer is geworden van deze Duitse actie. Dan zou namelijk Van Schutterhoef, waar hij op het moment van sneuvelen naast stond, de dans op de een of andere manier ontspongen zijn. In theorie is dat natuurlijk nog mogelijk, maar zou hij later dan niet op enig moment over zo'n uiterst ingrijpend voorval als een wraakactie of afrekening hebben gepraat? Zoals hij het kennelijk heeft verteld lijkt het helemaal niet om een afrekening te gaan, maar is Esmeijer " gewoon " tijdens het gevecht gesneuveld.
Waarschijnlijker is dus, afgaande op het voorafgaande, dat Esmeijer deel uitmaakte van een van de andere groepen van de 3e sectie. Deze 3e sectie is sinds 4.00 in de morgen van de 11e mei in contact geweest met de Duitsers en telde volgens het Stafwerk Veldleger (al ) 2 gesneuvelden voordat er sprake was van witte vlaggen en overgave.
Wanneer Esmeijer daarvan een is geweest wordt ook het verhaal van Van Schutterhoef, dat hij naast Esmeijer stond toen deze sneuvelde, een stuk waarschijnlijker. Van Schutterhoef zou dan rond 13.30 gevangen zijn genomen en afgevoerd, hij hoorde dan (gelukkig voor hem ) niet tot de groep - Driessen.
Alles staat of valt dus met het verhaal van Van Schutterhoef.
» Deze reactie is geplaatst op 1 januari 2007 18:15
Totaal berichten: 2
Hallo,

Zojuist heb ik de berichten op dit forum gelezen. De heer Gerrit Esmeijer is een oud-oom van mij. En volgens de verhalen die ik heb gehoord van mijn oma, Dientje Esmeijer is Gerrit wel gevonden met een schot in het achterhoofd. Dit komt dan ook niet overeen met de volgende stelling:
"Ik heb niet de stellige indruk, dat Esmeijer behoord heeft tot de groep - Driessen en het slachtoffer is geworden van deze Duitse actie".

Ik hoop dat u allen hier wat aan heeft.

Met vriendelijke groet,

Nadine van de Weerd
» Deze reactie is geplaatst op 7 mei 2007 00:02
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het is niet bedoeld als stelling.
Ik heb er bij gezegd dat mijn analyse ALLEEN zou kunnen kloppen als het verhaal van Schutterhoef waar zou zijn.
Afgaande op uw informatie ( waarvoor onze dank ) bestaat er dus reden om aan dat verhaal te twijfelen.
Die ruimte heb ik destijds ook overgelaten.
In theorie blijft het overigens mogelijk dat Esmeijer tijdens het gevecht in zijn achterhoofd is geraakt omdat de Duitsers de stellingen omtrokken door van opzij en van achteren te naderen.
» Deze reactie is geplaatst op 7 mei 2007 10:35
» Dit onderwerp is gesloten
2554