Discussiegroep

Onderwerp: Engelse hulp mei 40

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 8
2.507 keer gelezen
6 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
De engelse regering heeft Nederland enige steun geboden gedurende de meidagen van 1940. Het gaat mij hier vooral om de steun van het Britse leger.
In de loop van de strijd kwamen er een 800 man Welsh en Irish Guards aan in Hoek van Holland, als mede mariniers en genie (demolition parties).
Waar het mij om gaat is de volgende vraag: heeft de ned. marine attache lt.t.z. A Booy dit voor elkaar gekregen, of is dit gebeurd op verzoek van Welter en Van Kleffens, of kwam dit voort uit contacten van de ned. marine, Furstner, met Londen, of is er mogelijk nog een ander die een en ander heeft geinitieerd?
Weet iemand verder wat de kwaliteit was van de gezonden Guards?
(Kent iemand de bronnen?)
» Dit bericht is geplaatst op 23 februari 2007 19:38
Totaal berichten: 103
"De slag om de residentie" van dhr. E.H. Brongers heeft hier een leuk stukje over.
» Deze reactie is geplaatst op 23 februari 2007 20:12
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Beste Teo,

Ik denk dat er een nadrukkelijk onderscheid is tussen de demo-parties en beschermende eenheden aan marines enerzijds, en het Guards bataljon anderzijds.

De demo-parties waren volgens mij al gepland om direct bij een Duitse invasie van Nederland naar ons land te worden verplaatst om zorg te dragen dat de kapitale haveninstallaties in ons land in de grotere havens en de grote olievoorraad in Pernis niet in Duitse handen zouden vallen. Dat zou immers bij een latere invasie van Engeland te bruikbaar zijn voor de Duitsers. Die demo-parties waren volgens mij gewoon een Engels initiatief, dat puur op eigen belang was gericht. Overigens valt op dat zowel in Vlissingen als Hoek van Holland de hoeveelheid meegebrachte springstof aanzienlijk ondermaats was. Of dit met schaarste aan Britse kant heeft te maken, of toch een indicatie is dat men Nederlandse assistentie verwachtte, is me niet duidelijk. De demo parties lijken mij echter een volledig Engels initiatief, dat hoe dan ook was ingezet.

De Guards kregen duidelijk een opdracht mee waarbij zij de Nederlanders moesten assisteren bij het veilig stellen van de Nederlandse Regering. Zij kwamen pas op 13 mei aan, wat wel duidt op in elk geval een Nederlands-Engels contact of een reactie op het bericht vanuit Nederland dat de Regering in gevaar was. Bijzonder is echter ook hier weer dat de Britten autonoom zouden optreden en zich niet onder Nederlands bevel mochten scharen. Overigens vond men toen men aankwam geen noodzaak om naar Den Haag te reizen. De aanvoer door de EVD van ruim vijftig vrachtwagens voor de Britten op de 13de mei duidt ook op een nadrukkelijke Nederland-Britse afstemming. Hoewel ik dus de documenten niet ken die over deze kwestie handelen, lijkt het me dat de zending van de Guards een antwoord is geweest op de vele smeekbeden van met name Winkelman/ v Kleffens voor steun.

De kwaliteit van de Guards was zoals Eppo Brongers ze vertaalde: matig. Hun commandant - lt-col Haydon komt er helemaal bekaaid af. Overigens was over de Britten in Vlissingen ook bijzonder weinig loffelijks te melden. Ze grossierden door passiviteit. Terwijl de Nederlandse soldaten constant in de weer waren bomschade op te ruimen, speelden de Britten potjes voetbal op de kade tussen de bombardementen door. Toen het eenmaal zo ver was dat men aan het werk moest, bleek dat hun sappeurstaken ook bepaald niet van hoog kaliber waren. Het gros van de demo-charges was te laag berekend, zodat slechts minimale schade ontstond. De Guards in Hoek van Holland zijn hals over kop vertrokken toen Rotterdam op 14 mei werd aangevallen. Eppo Brongers heeft daarover in Slag om de Residentie aanzienlijk wat ruimte ingebouwd.
» Deze reactie is geplaatst op 23 februari 2007 20:13
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het zenden van de " demolition teams " naar Hoek van Holland ( en trouwens ook naar IJmuiden en Vlissingen ) waarmee de Britse interventie begon, vond volgens het Stafwerkdeel over het West - en Noordfront van de vesting Holland ( blz. 10 ) plaats ZONDER uitlokking van Nederlandse kant.
Het was een veiligheidsmaatregel die voortkwam puur uit Engels eigenbelang.
De Nederlanders hadden geen vernielingsploegen ter plaatse.
De vraag van de heer Middelkoop zou dus allereerst moeten zijn OF dit wel van Nederlandse zijde geinitieerd is.

Over het op 13 mei zenden van de 700 Guards zegt het genoemde Stafwerkdeel dat de Britse autoriteiten dat deden naar aanleiding van rapporten die ze hadden ontvangen over de toestand in Nederland. Of daar Nederlandse " smeekbeden " een rol bij hebben gespeeld wordt niet helemaal duidelijk, maar lijkt niet onwaarschijnlijk. De bedoeling was verder een 2e bataljon te sturen in de nacht van 14 op 15 mei, maar hiervan werd afgezien als gevolg van rapporten van de Britse Militaire Missie in Den Haag.
» Deze reactie is geplaatst op 23 februari 2007 20:21
Totaal berichten: 13
Voor een reconstructie van de actie (of.. het gebrek aan actie) van de Irish en Welsh Guards in en om Hoek van Holland in de meidagen van 1940 mag ik misschien verwijzen naar mijn boek 'Oorlog rond Hoek van Holland', waarin o.m. aan de hand van de Britse gevechtsrapoorten, de Nederlandse rapporten en herinneringen van burgers van Hoek van Holland verslag wordt gedaan van de (in)activiteit van de Guards. In mei zal trouwens het programma 'Andere Tijden' naar alle waarschijnlijkheid in een uitzending aan de Britse landing in Hoek van Holland aandacht besteden.
» Deze reactie is geplaatst op 23 februari 2007 22:48
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Tav het bataljon Irish Guards.
De juiste opdracht van de commandant (kolonel Haydon ) is ( aldus het Stafwerk West - en Noordfront Vesting Holland ) niet meer bekend, maar schijnt te hebben ingehouden dat hij zich met zijn bataljon naar Den Haag diende te begeven. Een aanwijzing daarvoor bezitten we wel. In het meldingenregister van de commandant Westfront Vesting Holland ( kolonel De Groot ) staat ( 12 mei )namelijk dat de volgende dag ( de 13e )700 man (het bedoelde bataljon Irish Guards dus ) zouden worden gezonden, die zich desnoods vechtend naar Den Haag zouden moeten begeven. Dat bataljon kwam dus nog eens bij de circa 200 man, die er al waren.
Er is hem ( Haydon ) door de PC ( de commandant van de Positie Hoek van Holland, de Kapitein-luitenant ter Zee van Leeuwen ) nog gevraagd met dat bataljon naar Rotterdam op te rukken om aldaar aan de strijd deel te nemen.
Dit op basis van een in de morgen van de 13e telefonisch gedaan verzoek van de Britse consul - generaal in Rotterdam. Haydon weigerde dit, zich er op beroepend dat hij alleen op bevel van het Brise Ministerie van Oorlog mocht handelen. Om dezelfde reden stuurde hij ook geen compagnie ( op een verzoek van genoemde PC ) naar Rozenburg en liet hij zijn bataljon ook geen vooruitgeschoven stelling ten Oosten van de Positie Hoek van Holland innemen. Toen berichten uitwezen dat de toestand in en rond Den Haag verbeterd scheen te zijn, kreeg Haydon vanuit Engeland na een door hem daartoe gedaan verzoek toestemming binnen de Positie Hoek van Holland te blijven.
Hij liet zijn bataljon zich ter verdediging liet inrichten in zelfgekozen, binnen de Nederlandse verdedigingslijn gelegen, opstellingen.
Al met al hebben deze Engelsen heel weinig actviteiten ontplooid.
De uiteindelijke evacuatie van de troepen naar Engeland vond in de loop van de middag van de 14e mei plaats.
» Deze reactie is geplaatst op 24 februari 2007 12:27
Totaal berichten: 191
De opdracht voor Colonel Haydon is vermeld in het boek HISTORY OF THE IRISH GUARDS IN THE SECOND WORLD WAR, geschreven door Major D.J.L.Fitzgerald
(London 1949; reprint 1986). Hij kreeg die van General J.G.Dill, Vice-Chief of the Imperial General Staff. De opdracht luidde:
“A force of 200 Marines landed at the Hook of Holland during the night (11th/12th May) with orders to secure a landing place. The Battalion under your command will proceed to Holland, disembarking at the Hook. On arrival, you should get in touch with the local Dutch Commander, and the Commander of the Marines from whom you will ascertain the latest information. Your object will then be to move your battalion towards The Hague and to co-operate with the local Commander in his operations to safeguard the Government and to restore the situation in The Hague. In assisting in these operations you will carry out any task allotted your battalion, if you consider the task a reasonable operation of war. You will not, however, come under his orders and will not hasitate to refuse requests for assistance which would, in your opinion, entail useless sacrifice of your men. In the event of the Netherlands Government evacuating The Hague, you will endeavour to withdraw to the Hook for re-embarkation in His Majesty’s ships. You should endeavour to keep the War Office informed of your situation and movements.

Deze opdracht staat ook - grotendeels vertaald – in “De Slag om de Residentie’ (8e druk), pag 248.
» Deze reactie is geplaatst op 24 februari 2007 15:42
» Dit onderwerp is gesloten
2554