Discussiegroep

Onderwerp: Sergeant K Slegt

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 1
2.638 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht...
Geachte mevr./mijnheer 13-03-2007

Mijn vader is sergeant geweest en heeft met zijn peleton soldaten een
kazemat bemand, in Opheusden in het begin van de oorlog.
Ik weet dat een van zijn soldaten daar gesneuveld is en dat men deze
man daar ter plaatse begraven heeft, Bij gebrek aan een kist heeft
men deze soldaat bedekt met schoon ondergoed en daar grond over.Ik
weet dat deze kazemat vlak bij een boerderij lag.
Zijn er gegevens boven water te halen, met welke soldaten hij daar
gezeten heeft, evt. kontakt personen. Is er ook nog informatie waar
deze kazemat gelegen heeft of nog ligt ?
Mijn vader was Hr K Slegt
In afwachting
R.Slegt
Tjalk 62
2991PN Barendrecht
» Dit bericht is geplaatst op 13 maart 2007 14:59
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het uitgangspunt bij het beantwoorden van deze vraag moet de gesneuvelde soldaat zijn, aangezien de naam van uw vader niet in ons archief voorkomt.
In de Betuwestelling ( vak 46 RI ) zijn 2 militairen gesneuveld, te weten soldaat W.M Knijff ( MC - III - 46 RI ) en soldaat O van Dijk ( 2 - II - 46 RI ).Beiden zijn op de 11e mei gesneuveld.
Van Dijk zou volgens het verslag van zijn compagniescommandant zijn gesneuveld op de boerderij " Den Ambtse " vlak bij de Rijn. Hij werd het slachtoffer van een granaatscherf. Een kazemat van het type S of G bevond zich daar bij mijn weten niet, mogelijk wel een van de z.g Kolff-kazematten ( genoemd naar de regimentscommandant Kolff en op dienst initiatief gebouwd ).Er waren wel kazematten in het vrij dichtbij liggende " werk " De Spees. Daarvan is er tegenwoordig nog minimaal een zichtbaar aanwezig.
Klopt dit scenario ( en dat lijkt niet uitgesloten ), dan behoorde uw vader tot de 2e compagnie van II - 46 RI, gelegerd achter de Liniedijk in het noordelijkste deel van de Betuwestelling.
Het achterhalen van namen van kameraden van toen is vrijwel ondoenlijk, aangezien er uit die tijd geen lijsten bewaard zijn gebleven met namen van korporaals en soldaten en in vele gevallen niet eens van b.v sergeants. Met enig geluk tref je soms een of meer namen aan in de verslagen van deze onderdelen. Een doodenkele keer blijkt er zelfs zoiets als een complete naamlijst van een ( vaak kleiner ) onderdeel te bestaan.
Mondjesmaat helaas.

Ik heb ook nog even gekeken naar Opheusden zelf.
Daar stond ( in de voorposten ) inderdaad een enkele kazemat langs de spoorlijn, maar daar is niemand gesneuveld. Daar hoeven we dus niet verder te zoeken.

Het kan nog zijn dat zich iemand meldt die uw vraag 100% bevredigend kan oplossen, maar afgaande op mijn eigen materiaal kies ik voor 2 - II - 46 RI. Een of meer verslagen kan ik u desgewenst wel opsturen.
» Deze reactie is geplaatst op 13 maart 2007 16:34
» Dit onderwerp is gesloten
2554