Discussiegroep

Onderwerp: Bewijsstukken Duitse spionage activiteiten april 1940

Totaal berichten: 16
2.657 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
In het boek 'De Duitse vijfde Colonnen in de Tweede Wereldoorlog' door Dr. L de Jong staat op pagina 92-93 dat in april 1940 een envelop was gevonden geadresseerd aan H. Cohrs , p/a Auslands-Organisation der NSDAP in Berlijn.
Er zouden 8 verschillende stukken in hebben gezeten, tesamen een 15 tal pagina's, grotendeels getyped, sommige met aantekeningen in handschrift erop... De stukken behelsten tientallen spionnage-berichten uit alle delen van het lands; bunkers, vliegvelden en wegversperringen...

Zijn die stukken bewaard gebleven ?
» Dit bericht is geplaatst op 8 april 2007 15:41
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Deze stukken zullen ongetwijfeld verdwenen zijn, daar de Jong ook heel nadrukkelijk citeert uit de Enqueteverslagen in deze kwestie, en dus niet uit de stukken zelf [die dan in of NIOD of NA archieven zouden hebben gelegen]. Het beste is om het NIOD te vragen of deze stukken onverhoopt nog bewaard zijn gebleven. Ze zullen oorspronkelijk wel bij de vooroorlogse sectie GS-III terecht zijn gekomen, en ik kan me nauwelijks voorstellen dat dergelijke stukken WOII hebben overleefd. Maar duidelijk is dat ik het naadje van de kous niet weet. Het NIOD ongetwijfeld wel.

Vanwaar deze interesse trouwens Peter?
» Deze reactie is geplaatst op 8 april 2007 16:37
Totaal berichten: 16
Bedankt Allert voor de informatie. Kans is uitermate klein dat de stukken bewaard zijn gebleven... Wie weet komen ze ooit nog eens boven water.
De reden van mijn interessen is dat ik zeer nieuwsgierig ben naar wat er in zou kunnen staan mbt diverse stellingen en beveiligingen en of daar na de vonst nog akties van Nederlandse zijde op zijn ondernomen... en of al niet iets was op te maken wat mogelijke Duitse doelen zijn geweest
» Deze reactie is geplaatst op 9 april 2007 17:32

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554