Discussiegroep

Onderwerp: gewonden

Totaal berichten: 8
2.826 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Slachtoffers en erevelden
is er ook een betrouwbare lijst van het 8 ri over het aantal gewonden dat is gevallen tijdens de slag?
en zo ja,ook per compagnie?
voor een betere beeldvorming van de totale verliezen van het 8ri tijdens de slag.
» Dit bericht is geplaatst op 22 mei 2007 19:10
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Wij bezitten zo'n lijst in elk geval niet.
Misschien dat in de archieven van het Rode Kruis nog wat te vinden is, alhebben wij wel de indruk dat ook daar niet alles bewaard gebleven is.
» Deze reactie is geplaatst op 22 mei 2007 19:52
Totaal berichten: 1
Mijn vader, H.J. Seesing, "sergeant toegevoegd", waarschijnlijk compagnie 2-III-11 R.I. is tijdens de slag bij de Grebbeberg zwaar gewond geraakt door een granaatscherf in zijn hoofd. Hij is naar een ziekenhuis in Berlijn vervoerd, maar waarschijnlijk niet geopereerd daar (waarschijnlijk wel op het slagveld in een veldhospitaal).
Weet iemand meer over hem?
» Deze reactie is geplaatst op 2 januari 2008 00:09
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Over 2 - III - 11 RI hebben wij op zichzelf vrij wat informatie, maar helaas komt de naam Seesing niet in ons archief voor. Dat archief is opgebouwd aan de hand van een kaderlijst van officieren ( en een enkele onderofficier ) en verder de namen die in de diverse verslagen worden genoemd. Officiele lijsten met de namen van de militairen uit de lagere rangen zijn maar in een enkel geval overgeleverd, ze zijn in veruit de meeste gevallen op bevel van hogerhand rond de capitulatie vernietigd.
Het enige wat ik kan doen is de verslagen van 2 - III - 11 RI doorlopen en bekijken of er iets relevants te vinden is ( ook al zal de naam dus niet zijn genoemd ). Een en ander zal wat tijd in beslag nemen.
» Deze reactie is geplaatst op 2 januari 2008 08:09
Totaal berichten: 8
Als u gegevens via DARIC over uw vader gaat opvragen, kan het zijn dat zij eventueel nog beschikken over een gewondendossier.
In het geval van mijn grootvader was dit namelijk ook het geval.
Er werd vanuit Kerkrade een kopie meegezonden van een zgn. "Formblatt 5a" dat door de Wehrmacht werd gebruikt en waarop gegevens zoals naam en geboortedatum, registratienummer, legeronderdeel en rang werden vermeld.
Hierop werd tevens de naam van het Lazarett waarin de gewonde is opgenomen genoteerd, de datum van opname en de soort verwonding of ziekte.
Ook de bestemming van de gewonde na behandeling en de datum van ontslag uit het Lazarett wordt ingevuld. Het betreft hier een een Duits standaardformulier dat zowel voor buitenlandse gewonden als Duitse gewonden werd gehanteerd.

Heeft u nog geen informatie opgevraagd bij DARIC, zie dan het stappenplan op deze site.
» Deze reactie is geplaatst op 2 januari 2008 14:45

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554