Discussiegroep

Onderwerp: Bericht in het AHF forum

Totaal berichten: 1
2.250 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Overig Mei 1940
Wellicht interessant voor de Grebbeberg onderzoekers...
http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=121237
» Dit bericht is geplaatst op 3 juni 2007 16:59
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Dank je wel Timo voor de verwijzing. Ik had het ook al op het Stiwot forum gezien. Het is een boeiend bericht, dat overigens wel wat onzuiverheden bevat. Maar dat doet op zich niet zoveel af aan de curiositeit van een schaars Duits verslag. Op Stiwot heb ik daar als volgt op gereageerd:

"Boeiende bijdrage van Harro. Het is een stuk met veel informatie, maar helaas klopt e.e.a. niet.

De afdeling 21 cm Mörsers [18] die wordt omschreven betreft niet de 375ste afdeling, maar de 735ste. Het is vermoedelijk een verschrijving van de auteur. Bovendien was het geen SS afdeling maar reguliere weermacht artillerie. Deze laatste vergissing kan echter verklaard worden doordat de Standarte DF alom aanwezig was, en ook de SS AR in het gebied was opgesteld. Op 12 mei werd de 735ste afdeling ingedeeld bij de 207.ID. Het bij Renkum geplaatste onderdeel bestond uit twee batterijen, de derde was al bij de 227.ID ingedeeld. In de avond van de 13de zou de gehele afdeling naar 227.ID gaan. De Mörsers type 18 schoten inderdaad met 113 kg zware granaten, en de bekende Röchling anti-bunker projectielen. De inzet bij de Grebbelinie was echter – voor zover wij kunnen nagaan – niet tegen kazematten gericht. De schades die deze granaten aanrichtten waren immers enorm, en deze zijn nergens geconstateerd. Rond de stoplijn zijn wel inslagen van zeer zware projectielen gemeld. Hoewel geen zekerheid bestaat omtrent het eerste moment van inzet van de Mörsers, nemen wij aan dat dit ergens vroeg in de middag van de 12de is geweest. Vlak na de inname van de frontlijn bij het Hoornwerk.

Merkwaardig is voorts dat wordt gesteld dat de beschrijving van 13 mei is. De beschreven gebeurtenissen lijken echter vooral van 12 mei, wat ook weer verklaart waarom in de laatste alinea gesteld wordt dat “de volgende dag” de linie wordt doorbroken. Dit gebeurde immers op 13 mei, rond 2100 uur ’s avonds. De Standarte DF constateerde toen Rhenen verlaten en zette direct de achtervolging in. De luchtaanval is ook opmerkelijk. Op de 13de werd tweemaal in deze sector aangevallen, beide keren door vier C-X’s en zonder dat een toestel verloren ging. Op 12 mei echter werd een aanval met drie C-V’n gedaan, waarbij echter maar een toestel de bommen liet vallen, en een tweede ter plaatse werd neergehaald. De derde C-V werd in de Betuwe omlaag gedwongen. De beschrijving van de gebeurtenis doet echter denken aan deze aanval op de 12de, en dus niet de beide bombardementen van de 13de. Al met al lijkt dus vooral een verslag van de 12de mei aan de orde te zijn.

Overigens werd bijzonder weinig Nederlandse artillerie door Duits tegenvuur uitgeschakeld, hoewel het stuk dat wel suggereert. Wel werd een batterij van I-16RA op 13 mei zwaar getroffen door een Duitse artilleriebarrage, waarbij drie stukken 7-veld verloren gingen. Slechts een handvol andere stukken [van de circa 60 Nederlandse vuurmonden rond de Grebbeberg] werd ook door Duits vuur beschadigd of (tijdelijk) uitgeschakeld. Wel is het een feit dat de aandacht van de Nederlandse artillerie verschoof van het derde naar het tweede en eerste echelon, ofwel van de diepere vijandelijke zone naar de directe frontzone. Hierdoor werden op 12 en 13 mei steeds minder tegenvuren op de Duitse artillerie gelegd."
» Deze reactie is geplaatst op 4 juni 2007 10:53

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554