Discussiegroep

Onderwerp: krouwel en van setten

Totaal berichten: 4
3.683 keer gelezen
8 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Slachtoffers en erevelden
na veel gelezen te hebben over mijn overgrootvader Dirk Krouwel
wil ik jullie vragen om mij zoveel mogelijk feiten te vertellen over krouwel en van setten ik hoop dat jullie mij kunnen helpen ik wil zoveel mogelijk weten. de berichten die ik heb gelezen daar in stonden veel twijfels en verschillende meningen ik hoop dat er een iets beter beeld is gekomen van de situatie toen.
mij overgrootvader was de onbekende militair en was vermist.
» Dit bericht is geplaatst op 4 juni 2007 23:33
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
We hebben destijds een topic opgezet om alles rondom Krouwel en Van Setten zo goed mogelijk te reconstrueren. Daarbij zijn we uiteindelijk vastgelopen op een gebrek aan gegevens.Sindsdien is er dus geen vooruitgang meer geboekt.
De gegevens, waarvan we wel gebruik hebben kunnen maken, ontleenden we aan een aantal verslagen en rapporten, die ook op onze website zijn opgenomen. Wanneer u de namen op de zoekfunctie intoetst komen die verslagen en daarmee de gegevens vanzelf weer te voorschijn.
» Deze reactie is geplaatst op 6 juni 2007 11:25
Totaal berichten: 4
geachte h.groenman

ik heb het hele topic door genomen en gelezen vi google kwam ik er op maar zag dat het uit 2003 kwam dus hoopte op meer informatie

maar in ieder geval bedankt
» Deze reactie is geplaatst op 6 juni 2007 21:55
Totaal berichten: 4
ik weet niet of u of andere er nog af en toe mee bezig zijn maar zou u mij kunnen vertellen welke informatie er nog precies mist en welke vragen onbeantwoord zijn gebleven ik heb zelf informatie gezocht op deze site maar zou graag willen weten wat er precies mist ik hoop dat we elkaar kunnen helpen
» Deze reactie is geplaatst op 6 juni 2007 22:34
Totaal berichten: 1
Het is eigenlijk eenvoudig. We weten dat Krouwel en van Setten rond 1700 uur op weg gestuurd zijn met een boodschap en dat ze nooit aankwamen. Zij kozen een route langs de Heimersteinse Laan, richting stoplijn. Onderweg zijn zij verdwenen. Hun lichamen zijn ergens in de buurt van de Heimersteinse laan gevonden, en konden niet direct worden geidentificeerd. Op 12 mei tussen 1700-1800 uur waren de SS'ers meester van het zuidoostelijke deel van de Grebbeberg, maar rond Heimerstein waren zij nog niet aanwezig. Wel zaten ze op schootsafstand van de laan, wat ook wel blijkt uit het feit dat Nederlandse eenheden langs de laan in de rug beschoten werden [en dachten dat dit eigen troepen waren]. Duitse artillerie beschoot de Heimersteinse Laan en de stoplijn met enige regelmaat. Het kan zijn dat Krouwel en van Setten slachtoffer werden van Duitse sluipschutters. Het kan ook zijn dat ze door artillerievuur werden geraakt. De instructie was dat ordonnansen ruim uit elkaar liepen om niet door een en dezelfde granaat te worden uitgeschakeld. Wellicht hebben ze in de angst en spanning van de situatie die instructie niet opgevolg. Ze werden samen gevonden, dus die kans is niet uitgesloten. Voorts kunnen ze ook in een Duitse hinderlaag zijn gevallen. Echter, het feit dat ze laat teruggevonden zijn impliceert dat hun lichamen bedekt waren, en niet direct ontdekt werden. Er zijn teveel 'maren' om zaken met zekerheid vast te stellen. En die 'maren' zullen vermoedelijk nooit worden ingevuld.
» Deze reactie is geplaatst op 7 juni 2007 03:49
Totaal berichten: 4
allert ik dank u hartelijk voor de informatie ik zelf zal blijven zoeken naar antwoorden ik hoop dat er ooit toch nog ergens nog meer duidelijkheid te boven schiet

met vriendelijke groet

sander Krouwel
» Deze reactie is geplaatst op 7 juni 2007 22:22
Totaal berichten: 1
Beste Sander,

Mijn Oma was de zus van Flip (Ph. B.) van Setten. Hij had zelf geen kinderen en de documenten en foto's uit die tijd zijn in het bezit van mijn vader. Ik heb de documenten gelezen en zoals hier ook op het Forum staat heeft mijn familie nooit een bewijs gezien dat hij ook daadwerkelijk op de Grebbeberg begraven ligt en blijft het onduidelijk wat er gebeurt is.

Mocht je nog iets willen weten ik ben te bereiken via edekriek@kpnplanet.nl.

Groet,

Eric
» Deze reactie is geplaatst op 20 februari 2008 22:49
Totaal berichten: 11
Waren de heren Krouwel en Van Setten beiden niet woonachtig in Tiel? Indien ja, is het dan toeval dat ze allebei tegelijk dezelfde taak krijgen in het laatste uur van hun leven?
» Deze reactie is geplaatst op 16 april 2008 04:56
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
In de verklaing van luitenant Londo staat het volgende:

"De soldaten Jansen, Krouwel en Van Setten hebben ondanks moordend artillerievuur onophoudelijk ordonnansdiensten verricht. Toen in den avond van 11 Mei de 3e Sectie van onze compagnie geen mitrailleurolie had, meldden zich, op mijn verzoek om vrijwilligers, de soldaten Jansen en Krouwel onmiddellijk aan het gevraagde weg te brengen; zij volbrachten de gevaarlijke tocht, welke onder zware artilleriebeschieting plaats vond.
Ook in den loop van 12 Mei, toen de telefonische verbindingen verbroken waren en niet meer te herstellen, waren Jansen, Krouwel en Van Setten steeds bereid onder het zwaarste vuur elke opdracht uit te voeren. Onmiddellijk toen koepel 19 buiten werking was gesteld heb ik Krouwel en Van Setten naar de commandopost van den Compagnie-commandant gezonden met opdracht hem dit mede te deelen en met het verzoek te bevorderen dat terstond troepen beschikbaar zouden worden gesteld om het verlaten deel der stelling ten spoedigste te bezetten, alsmede een nieuwe zware mitrailleur aan te voeren. Zij hebben deze opdracht niet uitgevoerd en zijn, volgens inlichtingen welke ik heb ingewonnen bij den heer burgemeester der gemeente Tiel, hun woonplaats, nog steeds vermist".

Ik neem aan dat ze zich zeker ook vanwege hun gemeenschappelijke achtergrond gezamenlijk beschikbaar hebben gesteld voor ( koeriers )diensten.Ze zullen een voorkeur hebben gehad voor elkaars gezelschap. Dit soort diensten werd in veel gevallen door 2 man verricht omdat de kans dat zo'n bericht overkwam daardoor natuurlijk groter was. Daarom is het natuurlijk geen toeval dat ze in hun laatste uur met dezelfde opdracht bezig waren.
Het zal dus ook geen toeval zijn geweest dat Londo juist voor hen koos.Aan de andere kant vormden beiden kennelijk ook weer geen vast koppel, getuige b.v het feit dat Krouwel ook tenminste een opdracht uitvoerde samen met de ook in het rapport van Londo genoemde Jansen.
» Deze reactie is geplaatst op 16 april 2008 09:32

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554