Discussiegroep

Onderwerp: Doorbraak stoplijn nabij roggeakker

Totaal berichten: 34
2.817 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Gevechten en gevechtsomstandigheden
Graag zou ik wat meer te weten komen over de doorbraak van de stoplijn op de Grebbeberg. Waarom werd de stelling doorbroken bij de roggeakker en niet in de meer beboste delen van de berg? Het lijkt me dat de roggeakker een beter schootsveld gaf dan de beboste delen en daardoor beter verdedigbaar was?
» Dit bericht is geplaatst op 5 juni 2007 21:53
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het was van aanvang af de Duitse bedoeling door te breken bij de Grebbesluis en dan de hoofdweg volgend uit te komen bij het Viaduct. Gegeven het feit dat de toegang tot de berg zo goed als onbeschermd was (zo gauw de Duitsers over de Grebbe waren ) lag dat ook voor de hand.
Natuurlijk zijn er ook onderdelen van de SS na de oversteek afgebogen naar links en rechts om de penetratie te vergroten.
Dat de Duitsers de stopzijn zouden doorbreken zoals ze dat rond 22.00 uur op 12 mei deden, namelijk via een massale stormloop langs de weg, zat niet in hun oorspronkelijke planning. Het idee om dit op die manier te doen is pas enkele uren van te voren opgekomen.
Overschat trouwens de functie van het roggeveld als open schootsveld niet. Omdat men de functie van de akker niet had mogen onderbreken stond de rogge op 10 mei al zo'n 50 cm hoog. Als je tegenwoordig vanuit de gereconstrueerde loopgraag het voorterrein inkijkt wordt duidelijk hoe weinig men in de practijk heeft kunnen zien.
Verder, zoveel bebost gebied voor een eventuele doorbraak bleef er niet over. Noord van de Heimersteinse Laan, lopend langs de noordkant van de roggeakker, was maar een heel smalle strook bos en daarna volgde de loopgraaf van de stoplijn de hellingen van de Laarsenberg met een volkomen open schootsveld, inclusief goed uitzicht.
Ten zuiden van de weg was wel bos, maar de afstand tot de Rijn is maar vrij klein. Bovendien had dit gedeelte van de stoplijn zijn relatief (!) sterke punten, zoals een volgens sommige kaarten dubbele versperring voor de stelling en de grote erosiegeul in het zuiden. Bovendien is bosgebied natuurlijk door zijn onoverzichtelijkheid ook voor de aanvaller niet altijd een voordeel.
De route langs de weg bood m.i, vooral in het donker, de meeste kans op succes. Vooral wanneer daar SStroepen voor konden worden gebruikt.
» Deze reactie is geplaatst op 6 juni 2007 13:04
Totaal berichten: 191
Aan het correcte commentaar van de heer Groenman kan ik in z'n algemeenheid nog toevoegen dat aanvallen in bebost terrein vaak geen voorkeur verdienen. De bevelvoering is moeilijker door de onoverzichtelijkheid. Ook het handhaven van verbanden en de snelheid van de actie worden hierdoor beinvloed.
» Deze reactie is geplaatst op 6 juni 2007 13:24
Totaal berichten: 34
Als militaire leek: wat moet ik me voorstellen bij verbanden? Het in een specifieke formatie aankomen bij de stelling van de vijand? Hoe ziet zo'n verband er dan uit en hoe handhaaf je die?
» Deze reactie is geplaatst op 12 juni 2007 21:40
Totaal berichten: 191
Met het verband wordt hier bedoeld de onderlinge samenhang, het onderling contact en de mogelijkheid voor de commandant, zijn mensen te kunnen overzien, zodat hij kan ingrijpen waar dat nodig is.
» Deze reactie is geplaatst op 13 juni 2007 09:11

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554