Discussiegroep

Onderwerp: Kruiponder

Totaal berichten: 34
2.774 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Gevechten en gevechtsomstandigheden
Op de plaquette bij de gerestaureerde kazemat S17 staat dat de bunker flankerende vuur heeft afgegeven tijdens een duitse aanval vanuit de richting kruiponder. Er zou zelfs sprake zijn van een doorbraak. Hierover wordt ook gesproken in verslagen op deze site over kazemat S17 Bdetekent dit dat de frontlijn ook daar is doorbroken (na de doorbraak bij het hoornwerk)?
» Dit bericht is geplaatst op 6 juni 2007 20:49
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Wij moeten er maar vanuit gaan dat deze Duitsers gezien werden in de omgeving van en niet alleen maar in de richting van Kruiponder.
Op het moment dat de S 17 werd genomen waren de Duitsers die vanaf de Grebbesluis komend de frontlijn langs de Grift oprolden zeker nog niet bij Kruiponder aangekomen. In elk geval om 20.00 uur ( Stafwerkgegevens ) stonden zij nog ruim ten zuiden daarvan. Op deze Duitsers kan de S 17 dus op het eerste gezicht nooit flankerend vuur hebben uitgebracht.
Wel is er b.v bekend dat de bij Kruiponder gelegen Nederlandse militairen (van de 3e en 4e sectie van 2 -II - 8 RI )ongeveer 18.00 hun stellingen hebben ontruimd omdat men a) zuidelijker gelegen troepen naar het westen zag uitwijken en b) er Duitse granaatvuur in de naaste omgeving begon te vallen.
Men vertrok richting Achterberg en kwam daarbij ook nog eens in een afsluitingsvuur van I - 8 RA terecht.
Het lijkt niet geheel uit te sluiten dat er hier dus door de S 17 op eigen troepen kan zijn gevuurd, iets wat trouwens tijdens de Slag om de Grebbeberg bij lange na geen uitzondering vormde. Gebrek aan goede communicatiemiddelen was daarvan steeds weer de hoofdoorzaak.
Over een Duitse stoot OVER de Grift ter hoogte van Kruiponder op enig moment in de middag van de 12e mei meldt het Stafwerk ook al niets.
Dat houdt in dat er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geen doorbraak van de frontlijn ( en dat was de oorspronkelijke vraag ) vanauit het oosten heeft plaatsgevonden rond Kruiponder. Misschien zijn er later wel Duitsers overgestoken, maar toen bestond de frontlijn in principe al niet meer.
De tekst op het informatiebord zal letterlijk het rapport van sergeant De Kok van de S 17 zijn gevolgd. Of dat rapport goed zit als het stelt dat er op Duitsers is geschoten is een andere kwestie.
» Deze reactie is geplaatst op 7 juni 2007 12:24
Totaal berichten: 34
Bedankt voor je interessante uiteenzetting!
» Deze reactie is geplaatst op 7 juni 2007 23:05

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554