Discussiegroep

Onderwerp: Christiaan Hardus

Totaal berichten: 2
3.324 keer gelezen
10 reacties
Categorie: Gezocht...
Mijn oudoom is overleden bij de slag om de brug van Barendrecht.
Hij heet Christiaan Hardus

Kan iemand mij hier meer over vertellen??

Bij voorbaat dank,
Michiel hardus
» Dit bericht is geplaatst op 23 juni 2007 20:24
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Volgens onze gegevens is je oudoom ( behorend tot 4 - 3 GB ) niet gesneuveld bij de Barendrechtse brug, maar raakte hij gewond door mortiervuur op 12 mei bij het verlaten van de veerpont naar Wieldrecht. Hij stierf aan de gevolgen hiervan op de 15e mei in een hospitaal te 's Gravendeel.
Ik zal het in elk geval nader uitzoeken.
Je ontvangt hiervan bericht.
» Deze reactie is geplaatst op 23 juni 2007 20:32
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
3 GB ( het 3e Grensbataljon ) kwam na vertrek van de zuidgrens in de morgen van de 10e mei en het oversteken van het Hollands Diep naar de Hoekse Waard ( van Willemstad naar Numansdorp ) onder commando van de z.g Groep - Kil. De eerste opdracht was om de brug bij Barendrecht, inmiddels in Duitse handen, te heroveren en de weg vrij te maken naar Waalhaven. Via dit vliegveld voerden de Duitsers nieuwe versterkingen aan.
De 4e compagnie ( waarbij je oudoom behoorde ) moest daarbij de Oude Maas in de nacht van 10 op 11 mei oversteken bij Puttershoek om vandaar over Heerjansdam de Duitsers via een ( dus ) omtrekkende beweging in de flank bij de Barendrechtse brug aan te vallen. De rest van het bataljon moest de Duitsers frontaal, via de brug, aanvallen. De actie van de 4e compagnie mislukte compleet. Op grond van allerlei redenen ( waaronder bepaalde informatie van de burgemeester van Heerjansdam over sterke Duitse afdelingen bij Barendrecht en Rijsoord ) durfde de commandant (kapitein Manders ), in Heerjansdam aangekomen , niet verder op te rukken en trok hij bij Puttershoek weer terug over de Oude Maas. De 4e compagnie heeft dus GEEN werkzaam aandeel gehad in de pogingen de brug in handen te krijgen. Pogingen, die overigens, mede daadoor, zijn mislukt.

De 4e compagnie ( die uit slechts 3 secties bestond, de 4e was afgestaan aan het Grensbataljon Jagers ) werd daarna Groeps (Groep - KIl )-reserve in Maasdam en kreeg daar op de 12e mei een nieuwe opdracht.
Die opdracht bestond uit het vestigen van een bruggehoofd bij Wieldrecht ter ondersteuning van de Lichte Divisie die een poging zou doen het Eiland van Dordrecht schoon te vegen en vervolgens via het veer bij Wieldrecht zou moeten oversteken naar de Hoekse Waard om vandaar op te rukken naar Waalhaven. Het bruggehoofd moest allereerst worden bezet om de opmars van de Lichte Divisie en de oversteek van de Kil te vergemakkelijken.
Volgens onze gegevens is je oudoom bij het verlaten van de veerpont van 's Gravendeel naar Wieldrecht gewond geraakt door een inslaande Duitse mortiergranaat ( een andere bron heeft het over een Duits artillerieprojectiel dat vlakbij de veerpont ontplofte )en enkele dagen later ( op de 15e mei ) overleden in een ziekenhuis in 's Gravendeel.
» Deze reactie is geplaatst op 24 juni 2007 14:17
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Hajo, mag ik nog even iets aanvullen / verbeteren?

3GB kreeg niet als opdracht de brug bij Barendrecht te heroveren. Overigens was deze brug ook niet in Duitse handen, maar bezetten zij de noordoever waardoor overschrijding niet mogelijk was. 3GB kreeg de opdracht op Waalhaven aan te vallen. Bij het omzetten van dit bevel in een tactische uitvoering besloot men aan weerszijde van de brug een oversteek te plegen en vervolgens de Duitse bezetting noord van de brug te verdrijven zodat de zwaardere middelen van het bataljon via de brug naar Ysselmonde konden worden overgebracht.

Het zal overigens inderdaad Duits mortiervuur zijn geweest dat de gewonden veroorzaakte. Bij het barakkenkamp noord van Willemsdorp hadden de Duitsers enkele 8 cm mortieren opgesteld alsmede een waarnemingspost die Nederlandse oversteken moest verkennen.
» Deze reactie is geplaatst op 24 juni 2007 15:51
Totaal berichten: 2
Heel erg bedankt alvast voor de info. Mocht u nog iets te weten komen dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,
Michiel Hardus
» Deze reactie is geplaatst op 4 juli 2007 00:21
Totaal berichten: 1
Betreft : soldaat Martinus Plompen

Deze soldaat is gesneuveld op 13 of 14/5/1940 tijdens de gevechten aan de Barendrechtse brug. Kan iemand mij meer gegevens bezorgen in welke omstandigheden hij gedood werd. Zijn naam staat vermeld op de gedenksteen te Barendrecht en zijn graf bevindt zich op het Militair Ereveld Grebbeberg.
» Deze reactie is geplaatst op 9 september 2007 23:19
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Volgens onze gegevens ( maar die zitten er een doodenkele keer wel eens naast en het feit dat hij op die gedenksteen wordt genoemd zou toch wel iets moeten zeggen ) is Plompen gesneuveld bij Wieldrecht op het Veerplein op 12 mei tijdens de gevechten in het daar gevormde bruggenhoofd.
Ik zal komende week in elk geval wat dieper in deze materie duiken.

Merkwaardig is trouwens dat ook Hardus ( vorige bericht ) bij de Barendrechtse Brug zou zijn gesneuveld en onze gegevens Wieldrecht aanwijzen.
Onze gegevens gaan in beide gevallen uit van 4 - 3 GB als onderdeel.
Zeker is dat deze compagnie nooit bij de Barendrechtse Brug is gearriveerd, al had men daar ( volgens het uitgewerkte aanvalsplan ) wel moeten komen.
Overigens geeft ook de Oorlogsgraven Stichting 4 - 3 GB op als onderdeel van Plompen. Dat laatste zou dus pleiten voor Wieldrecht als plaats van sneuvelen.
» Deze reactie is geplaatst op 10 september 2007 00:12
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Zou het overigens niet zo kunnen zijn dat op de gedenksteen bij de Barendrechtse Brug ALLE gesneuvelden van 3 GB zijn vermeld en dus NIET alleen de bij de brug zelf omgekomen militairen? Dat zou verklaren waarom de naam van Plompen op de steen staat hoewel hij bij Wieldrecht zou zijn gesneuveld. Er zouden in het laatste geval 18 ( het totale aantal gesneuvelde militairen van 3 GB ) namen op moeten staan, wanneer het alleen om de bij de brug gevallenen zou gaan worden het er voor zover ik kon nagaan 9.
» Deze reactie is geplaatst op 10 september 2007 08:06
Totaal berichten: 27
Op de gedenksteen (monument) te Barendrecht komen 24 namen voor.

Onder de plaatsnaam:

"Barendrecht - Hefbrug" 10 namen.
"Wieldrecht" 11 namen, waaronder die van Hardus en Plompen."
"Goidschalxoord" 2 namen.
"Calais (FR)" 1 naam, die van Vaandrig N.F. Roos,
gesneuveld a/b ss. Pavon in de nacht van 20 op 21 mei 1940.

Mvg, André Reijniers
» Deze reactie is geplaatst op 10 september 2007 08:56
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Dank.
Daarmee is de vraag opgelost.
Robert Plompen krijgt in de loop van deze week van mij materiaal toegestuurd over Wieldrecht.
» Deze reactie is geplaatst op 10 september 2007 09:10
Totaal berichten: 191
Verslag van Leutnant Grix van de staf van de 1e Afdeling van het 33e Pantserregiment, gedateerd 20 mei 1940. Betreft de actie bij de Barendrechtse brug op 13 mei 1940.

Vertaling: Lkol E.H. Brongers

Op 13.5.1940 om 18.50 uur (=17.10 Ned.tijd) kreeg de Afdeling bevel om een tankpeloton te sturen ter ontlasting van delen van de luchtlandingsdivisie bij de brug. Sterke Nederlandse krachten probeerden over de Oude Maas door te stoten en een bruggenhoofd te vormen, om daarmee de verdedigers van Rotterdam vanuit het zuiden te hulp te komen.
Voor deze actie werd door Oberleutnant Felix het lichte tankpeloton van de staf bestemd. Om een sterkere vuurkracht te krijgen nam ik met mijn Panzer III tank de leiding. Het peloton bestond dus uit een Panzer III tank en vier Panzer II tanks.
Om 19.20 uur (=17.40 Ned.tijd) werd de commandopost van het bataljon achter de Maasdijk op noordoever bereikt. De toestand werd door de commandant als volgt beschreven: troepen van de Luchtlandingsdivisie hielden sinds drie dagen de noordoever bezet en verhinderden het opblazen van de 460 meter lange brug. Doorbraakpogingen van de tegenstander werden verscheidene malen afgeslagen; de laatste keer 2 uren geleden. Voor de nacht verwachtte men een sterkere aanval van de tegenstander.
Daar ondersteuning door onze tanks in de nacht niet mogelijk was, werd in de bespreking, waaraan ook Hauptmann Pfeffer deelnam, besloten de tanks onmiddellijk in te zetten voor een tegenaanval over de brug, met het doel om na de doorstoot de stellingen langs de oever op te rollen.
Door alle officieren van het bataljon werd mij verzekerd, dat de tegenstander noch artillerie, noch pantserafweergeschut bezat.
Twee tanks van het peloton stelden zich als vuurdekking op achter de dijk. Met de overige tanks reed ik achter de dijk tot aan de oprit naar de brug. Om 20.00 uur (=18.20 uur Ned.tijd) gaf ik over de radio bevel om met de hoogste snelheid en met het vuur uit alle wapens de brug te nemen. Voor de beide tanks als vuurdekking en voor de infanterie was het tegelijkertijd het teken om met alle wapens de tegenstander tot dekken te dwingen. Mijn tank had tweederde van de brug afgelegd, toen in front, op 150 meter voor mij, een stuk pantserafweergeschut begon te vuren. Het eerste schot doorboorde onmiddellijk de tank en verwondde door scherfwerking bestuurder en geschutlader. De korte afstand tot de tegenstander en de eigen ongunstige positie op de brug was voor mij aanleiding om over de radio bevel te geven, met de hoogste snelheid de tegenstander neer te slaan. Zijn stelling was zo gunstig, dat het vuur van onze wapens op het pantserafweergeschut zelf, zonder succes bleef. 15 meter achter de brug kreeg mijn tank de vierde treffer die de aandrijving verbrijzelde en de tank onbeweeglijk maakte. De gewonde geschutlader was niet meer in staat het wapen te bedienen en daar geschuttoren niet meer gedraaid kon worden, gaf ik bevel, het voertuig te verlaten.
Bij het uitstijgen zag ik dat de beide andere tanks, die mij met flinke snelheid gevolg waren, eveneens door pantserafweertreffers buiten gevecht waren gesteld. In die van Unteroffizier Tromm werd door een schot de 2cm munitie tot ontploffing gebracht, waardoor de radiotelefonist Detlefs door een kopschot onmiddellijk sneuvelde. Unteroffizier Tromm werd door brandwonden zo zwaar gewond, dat hij de tank niet meer verlaten kon. De overige bemanningen van de drie tanks zochten dekking bij rails op het brugdek. Bij het uitstijgen werden verscheidene mannen door mitrailleurschoten gewond. Tot aan het invallen van de duisternis: 23.00 uur werden wij en de tanks met artillerie, mortieren en mitrailleurs beschoten. Hierbij werd Feldwebel Peitsch vijfmaal gewond. Ondanks zijn verwondingen onderscheidde hij zich door voorbeeldig gedrag. Unteroffizier Tromm kon in de tank niet geholpen worden, daar de minste beweging op het brugdek onmiddellijk een woedend vuur van de tegenstander uitlokte. De voorste Nederlandse mitrailleurs lagen slechts op 30 meter van ons verwijderd. Men kom elk commando, elk opzetten van een nieuwe trommel en elk laden van de geweren precies horen! Om 22.00 uur begon de tank van Gefreiter Geoalik te branden. Afgeschoten rookgranaten van de eigen tanks op de noordelijke oever konden ons niet helpen. Om 23.00 uur besloot ik om met de bemanningen over de brug terug te gaan. In het licht van de brandende tanks slaagden wij er in om over de brug, de gewonden meetrekkend en op sokken voortkruipend, de eigen stelling te bereiken. Halverwege kwamen we Leutnant Neubeck en Feldwebel Blaich tegen, die te voet wilden vaststellen, aan wie van ons nog hulp kon worden gegeven. De gewonden werden met twee wagens direct naar de hoofdverbandplaats Barendrecht vervoerd en van daar naar het lazaret in Rotterdam verder gezonden.
Gewond werden, voor een deel zwaar: Feldwebel Peitsch, Unteroffizier Tromm (gesneuveld), Gefreiter Detlefs (onmiddellijk dood) en de Gefreiter Kraus, Kodke, Koalik, Igges, Müller en Erlmann.
Alle mannen van de drie tanks onderscheidden zich in het gevecht en in een hopeloze situatie door een voorbeeldige soldateske houding en nimmer falende moed. Ondanks het verlies van drie tanks moet de actie al een volledig succes worden beschouwd. Door de bataljonscommandant werd op de volgende dag bevestigd, dat de tegenstander de gehele stelling op de zuidoever van de Oude Maas had ontruimd en verscheidene kilometers was teruggetrokken. Op grond van hun voorbeeldige prestatie en houding verzoek ik Feldwebel Peitsch, Obergefreiter Igges en Gefreiter Kraus voor te dragen voor het IJzeren Kruis 2e klasse.
» Deze reactie is geplaatst op 14 september 2007 12:36

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554