Discussiegroep

Onderwerp: Opa Frans van Trigt

Totaal berichten: 2
3.602 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Gezocht...
Mijn opa Frans van Trigt is zo'n 23 jaar geleden overleden, en toevallig kwam ik vandaag wat documenten van hem tegen.

Dit is wat ik uit een, door hemzelf geschreven, brief kan opmaken:

11-12-1935
Aanstelling Huzaar 1e klas

01-12-1938
Aanstelling wachtmeester

1939
4-1 RH te Deventer

29-08-1939
4e ?W (Eskadron wielrijders)

Functie 8.C.4.8el. (helaas vrijwel onleesbaar)

08-02-1941
Benoemd tot Veldwachter te Doorn

Er zit een A4 bij van een bijeenkomst van 'officieren, reserve-officieren en onderofficieren' van het voorm. 4e regiment Huzaren op 16-06-1962

Er is ook een foto bij, waar hij op staat (13-12-1961):
'De lt. kolonel C. van het regiment Huzaren van Boreel overreikt de oude standaard aan een bereden standaardwacht in het uniform groot tenue van het voorm. 4e Regiment Huzaren'

Hij heeft het 'mobilisatie-oorlogskruis' ontvangen op 19-05-1949

Ik ben benieuwd waar hij was tijdens de Grebbeslag. Tenminste ik vermoed dat hij hierbij aanwezig was. Ik hoop dat iemand meer informatie heeft?
» Dit bericht is geplaatst op 2 juli 2007 02:37
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Voor zover ik kan nagaan is het voormalige 4e eskadron wielrijders bij de grote reorganisatie van de cavalerie op 1 mei 1940 bij 4 RH geplaatst als het 4e eskadron. 4 RH was inderdaad aanwezig op de Grebbeberg, maar niet in zijn totaliteit. Het 2e, 4e en 5e eskadron ontbraken daar wegens taken elders. Het 4e eskadron is daarbij b.v verplaatst naar de stad Utrecht in verband met het bestrijden van allerlei onrust aldaar. Wel was het 4e eskadron betrokken bij de vertragende acties van 4 RH voor de Grebbelinie (op de Veluwe ) op de 10e mei. Men heeft daarbij o.m een aantal bruggen over het Apeldoorns Kanaal laten springen en bevond zich daarna in de omgeving van het station Ede - Wageningen. In de loop van de avond is men teruggegaan, net als de rest van het regiment, op Leersum. Op 14 mei bevond het 4e eskadron zich, herenigd met de rest van 4 RH, in IJsselstein.
Kortom: als uw grootvader, wat ik met enige zekerheid vermoed, deel heeft uitgemaakt van het 4e eskadron van 4 RH ( 4-4 RH ) is hij NIET betrokken geweest bij de Slag op de Grebbeberg. Wel bij de verkennende en vertragende acties op de Veluwe op 10 mei 1940 en het bestrijden van wanordelijkheden in Utrecht de dagen erna.
Rapporten en/of verslagen van 4 -4 RH bevinden zich in Den Haag bij het NIMH ( nimh@mindef.nl ).
Helaas mis ik ze in mijn eigen grote verzameling verslagen van 4 RH.

UIt uw bericht maak ik op dat uw grootvader wachtmeester geweest is. De kans dat hij in een rapport of verslag wordt genoemd is daardoor iets groter.
Helaas heb ik alleen van het 1e eskadron ( wel bij de Grebbeberg aanwezig ) van 4 RH ( 1 - 4 RH ) een namenlijst.
Niet zo vreemd, want vrijwel alle namenlijsten zijn rond het moment van de capitulatie vernietigd om voor de hand liggende redenen.

Van 8.c.4.bel kan ik niet veel maken, mogelijk moet er in plaats van Bel worden gelezen Pel, wat dan zou kunnen wijzen op het 4e peloton van 4 -4 RH.
C staat normaliter voor commandant.
» Deze reactie is geplaatst op 2 juli 2007 10:30
Totaal berichten: 2
Beste heer Groenman,

Bedankt voor de snelle reactie!

Op de volgende site staat een scan van zijn aantekeningen:
www.rjvanmiddendorp.nl/vanTrigt.jpg

Wellicht heb ik het eskadron en de functie verkeerd geïnterpreteerd, daarom zou ik het op prijs stellen als u hier nog even naar zou willen kijken.

Bij voorbaat dank,
Ruud van Middendorp
» Deze reactie is geplaatst op 2 juli 2007 19:05
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik interpreteer zijn functie als Pelotonscommandant 4e peloton van 4 - 4 RH.
Dus: commandant 4e peloton 4e eskadron 4e regiment Huzaren.
Een peloton bij de cavalerie kuin je gelijk stellen met een sectie bij de infanterie.
Vraag een/het verslag op van 4 - 4 RH bij het NIMH ( nimh@mindef.nl).
Het kan even duren, maar het lijkt me de moeite waard om te proberen.
Telefonisch contact is trouwens ook mogelijk, zie website NIMH.
Mogelijk zijn er zelfs op pelotonsniveau verslagen te vinden.
De kans dat zijn naam wordt genoemd lijkt me aanwezig.
» Deze reactie is geplaatst op 3 juli 2007 00:50

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554