Discussiegroep

Onderwerp: otterspeer

Totaal berichten: 1
3.195 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht...
Mijn opa Dirk Ottersper was in de meidagen 1940 in dordrecht gelegerd.
Is gevangen genomen en gewond afgevoerd naar rotterdam alwaar er in het witte huis en scherf uit zijn arm is gehaald.

Wie kent mijn opa?

Alle herinneringen zijn ivm een brand verloren gegaan.
» Dit bericht is geplaatst op 6 juli 2007 21:21
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De naam van uw grootvader komt in ons archief helaas niet voor.

Er blijven 2 mogelijkheden over:

a) Er meldt zich nog een bezoeker die met het gewenste antwoord komt.
Die kans is zolangzamerhand verwaarloosbaar klein.
Zoveel oud-strijders leven er niet meer en van de overlevenden zal
naar verwachting nauwelijks iemand deze website bezoeken.

B) Onderstaande biedt de grootste kans op enig succes:

U vraagt bij DARIC naar de Militaire Staat van Dienst van uw grootvader.
Dat levert in elk geval een onderdeel op.
Op basis daarvan kunnen we dan hopelijk verder komen.
Zonder onderdeel is het zoeken naar een speld in een hooiberg.
Lijsten met namen zijn er nu eenmaal vrijwel niet bewaard gebleven.
We kunnen wel als vrij zeker aannemen dat uw grootvader pas na de capitu-
tie naar Rotterdam is vervoerd.

Hieronder de nodige gegevens:

DCDI info
Postadres
MPC 58B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Informatie
Telefoon: 070 - 31 68701
Fax: 070 - 31 68687
E-mail: dcdipost@mindef.nl

Uw verzoek moet schriftelijk worden ingediend, de beantwoording zal enkele weken vergen.
Er moet wel een kopie van een paspoort mee en bovendien een bewijs van het overlijden van uw grootvader ( dit mag ook een krantadvertentie zijn ).
Eventueel kunt u natuurlijk meer informatie vragen via bovenvermeld telefoonnummer.
» Deze reactie is geplaatst op 6 juli 2007 22:32

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554