Discussiegroep

Onderwerp: Snijdersteeg 17

Totaal berichten: 2
2.957 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Gevechten en gevechtsomstandigheden
hallo, ik woon op snijdersteeg nr. 17 in Achterberg.
uit overleveringen heb ik begrepen, dat er op dit adres een stelling
heeft gestaan.
en ook dat er doden en gewonden in huis lagen .
is er iemend die mij iets kan vertellen??
ik ben ook op zoek naar fotomateriaal.
alvast bedankt.
piet van leeuwen snijdersteeg 17 3911 VP Achterberg (gem. Rhenen).
» Dit bericht is geplaatst op 26 juli 2007 09:51
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Dan zouden we in elk geval even moeten horen waar aan de Snijdersteeg no. 17 precies is gelegen. De Snijdersteeg loopt vanaf de Cuneraweg
eerst een eind west - oost en maakt dan een scherpe bocht naar het noorden. Ik heb geprobeerd via routeplanner de juiste plaats van no. 17 te vinden, maar dat is maar matig gelukt, ik kom ongeveer uit in de bovenbeschreven bocht.
Zeker is dat vrij dicht in de buurt de commandopost van III - 19 RI lag en eveneens ( in de stoplijn ) de 2e sectie van dit bataljon. Dit laatste onderdeel had zijn opstellingen in feite iets ten oosten van het naar het noorden afbuigende deel van de Snijdersteeg.
Mocht het huis inderdaad zo ongeveer in de bocht liggen of iets noordelijker dan lagen de stellingen van de 2e sectie min of meer in de achtertuin.
De genoemde commandopost lag ten westen van het naar het noorden afbuigende deel van de Snijdersteeg.

Als ik de positie van het huis bevestigd krijg kan ik verder zoeken aan de hand van verslagen en Stafwerktekst.
» Deze reactie is geplaatst op 26 juli 2007 10:08
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De door u aangehaalde gebeurtenissen kunnen eventueel te maken hebben gehad met het volgende:

In de avond van de 12e mei werd op basis van allerlei signalen ( verhalen van teruggetrokken militairen, naderende lichten uit de richting van de Grebbeberg ) die schenen te wijzen op een Duitse opmars vanaf de Grebbeberg naar het noorden besloten tot een frontverandering van oost naar zuid, d..w.z loodrecht op de Duitse aanvalsrichting.
De 2e sectie van 3 – III – 19 RI werd daarbij verplaatst naar de Snijderssteeg en moest zich daar ingraven en de sector langs die steeg vanaf een punt ten zuiden van de commandopost van III - 19 RI ( ik heb inmiddels een situatieschets opgestuurd ) tot de Cuneraweg afdekken. Vanaf genoemd punt naar het oosten ( richting inundatie ) sloten 3 andere secties aan.
Toen men ( de 2e sectie, de z.g stopsectie vanwege haar positie in de stoplijn ) meende daar door Duitse mitrailleurs beschoten te worden ( herkenbaar aan een nogal afwijkend geluid ) brak een paniek uit en verzamelde men zich bij de commandopost. Er werd geroepen dat Duitse patrouilles al om die commandopost heen zaten. Dat er hier en daar inderdaad door Duitse patrouilles is geïnfiltreerd is overigens niet helemaal uitgesloten.
Deze paniek leidde ook tot wilde schietpartijen waarbij de Nederlandse militair Sarink van 3 - III - 19 RI door eigen vuur is gesneuveld. Afhankelijk van de lokatie kan het pand Snijderssteeg 17 hierbij betrokken zijn geweest.

Het is niet de enige echte aanwijzing in de richting van de door u genoemde gebeurtenissen aan Snijderssteeg. De volgende lijkt me meer kans te maken.

Eveneens bij/in de omgeving van de Snijderssteeg zijn bij een Duits artilleriebombardement op 13 mei 1940 5 Nederlandse militairen omgekomen ( ik heb kunnen achterhalen Rundervoort, Nijland, Smit en Guichelaar, allen eveneens van 3 - III - 19 RI ) en 3 andere gewond
geraakt. Ook hierbij kan het pand Snijderssteeg 17 eventueel een rol hebben gespeeld. Misschien zijn hier b.v gewonden binnengedragen.Specifieke huizen met hun huisnummers worden echter in de verslagen niet genoemd.
Kortom het inleidende verhaal blijft mogelijk, maar ik kan het niet 100% bevestigen.
Zeker is wel dat in dit pand geen HVP ( hulpverbandplaats ) was gevestigd.
» Deze reactie is geplaatst op 29 juli 2007 14:44
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik denk dat we het hebben opgelost.
Uit een door mij gevonden kaartje/schets van luitenant vd Straaten ( III - 19 RI ) blijkt duidelijk dat het genoemde huis ( of boerderij ), waarvan mij de preciese ligging via onze mail-uitwisseling duidelijk is geworden, zo ongeveer samenviel met of zelfs deel uitmaakte van de bataljonscommandopost van majoor Weber (commandant III - 19 RI ).
Deze cp. is in de vroege middag van de 13e mei ingericht als verbandplaats, aldus het verslag van soldaat Oude Nijhuis van MC - III - 19 RI. Hij is er zelf naar toe gebracht, nadat hij aan de hals gewond was geraakt. Er lagen daar volgens zijn beschrijving meer militairen op brancards. De verbandplaats heeft overigens maar enkele uren gefunctionneerd.
In een eerder bericht heb ik abusievelijk gemeld dat er daar geen hulpverbandplaats was gevestigd. Die lag aanvankelijk ook elders, maar is dus op een laat ogenblik verplaatst naar de commandopost van Weber.

Ik denk dat dit het antwoord is op de door u gestelde vraag.
» Deze reactie is geplaatst op 13 september 2007 16:29
Totaal berichten: 2
hartelijk dank voor alle inspanningen en het bereikte resultaat.

Ik heb vernomen, dat er waarschijnlijk in dezelfde periode , een soldaat terug kwam van patrouille en het wachtwoord niet meer wist ,of dat het wachtwoord gewijzigd was tijdens zijn afwezigheid.
De op wacht staande soldaat zou toen omdat het donker was zijn eigen maat hebben doodgeschoten.

Is hier iets van bekend ??
» Deze reactie is geplaatst op 14 september 2007 08:18
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het is mogelijk dat dit refereert aan het geval van sergeant Sarink, die in de nacht van 12 op 13 mei door eigen vuur is gesneuveld in de directe omgeving van de commandopost van III - 19 RI, die dus, zoals ik al zei, zo ongeveer samenviel met het huis/de boerderij Snijderssteeg 17.
Zeker is dat dit in het donker gebeurde.
Voor de context van dit gebeuren zie nog even mijn eerdere bericht hieronder.
Uit de verslagen wordt niet duidelijk of het wachtwoord van dat ogenblik hierbij een rol heeft gespeeld.
De kans lijkt me vrij groot ( eigenlijk alleen de nacht van 12 op 13 komt in aanmerking ) dat het om deze kwestie zal gaan, waarbij misschien niet alle details zullen kloppen cq goed overgeleverd zullen zijn.
Een ander soortgelijk geval in deze sector is mij in elk geval onbekend.
» Deze reactie is geplaatst op 14 september 2007 10:07

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554