Discussiegroep

Onderwerp: Fort Westervoort

Totaal berichten: 134
2.701 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Ik ben benieuwd of er tegenwoordig nog iets terug te vinden is van Fort Westervoort, ik heb wel een plan gezien om de schansen weer (deels) te reconstrueren.
Weet iemand hier iets meer over?
Groeten,
Edwin Hoogschagen
» Dit bericht is geplaatst op 3 augustus 2007 11:21
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Er is maar heel weinig bewaard gebleven, te weinig zelfs om je tegenwoordig een goed beeld te kunnen vormen van hoe het geweest is.
Ik scan binnenkort wel een paar foto's, dat zegt meer dan een beschrijving van wat er resteert.
Van de reconstructieplannen weet ik te weinig om er iets zinnigs over te kunnen zeggen.
» Deze reactie is geplaatst op 3 augustus 2007 13:15
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Tja, en voor dit soort vragen is Google Earth altijd een heel aardig hulpmiddel. De locatie langs de snelweg en de Yssel is snel te vinden en dan zie je dat er inderdaad nauwelijks nog iets terug te vinden is.
» Deze reactie is geplaatst op 4 augustus 2007 12:26
Joost Bruinsma
Van Fort Westervoort is wel degelijk iets terug te vinden. Het Fort ligt ingebed in he vernieuwde wegennet, maar de oude doorgang tussen de twee delen bestaat nog evenals de deels opengewerkte binnenzijde van het fort.
Er is niet heel veel te zien, maar zeker de moeite wel waard, tevens zijn nog enkele kazematten enof resten daarvan terug te vinden.
Indien gewenst kan ik binnenkort wel wat fotomateriaal verschaffen.
» Deze reactie is geplaatst op 6 augustus 2007 13:44
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Daar hebben wij intussen al een begin mee gemaakt, Joost.
» Deze reactie is geplaatst op 6 augustus 2007 13:53
Totaal berichten: 2
Beste lezers,

ik heb nog wel wat digitale tekeningen uit het genieregister liefhebbers kunnen mailen.
» Deze reactie is geplaatst op 19 oktober 2012 13:24

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554