Discussiegroep

Onderwerp: 15e RI te Woudenberg

Totaal berichten: 1
4.531 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Tijdens de mobilisatie was een onderdeel van het 15e regiment,een mortierencompagnie, ingekwartierd bij boer Esvelt te Woudenberg. Mijn vader maakte daar onderdeel van uit. Boer Esvelt was geen veeboer, maar hij had twee vrachtwagens met grote tanks om melkt te vervoeren.Kan iemand mij iets meer vertellen over dit onderdeelen over boer Esvelt. Ik bezit een zestal foto's waarop deze militairen te zien zijn met onder andere de boer en zijn dochtertje. Mijn vader is helaas eeen paar jaar geleden overleden en ik ben nu zijn geschreven levensverhaal aan het uitwerken en helaas kan ik hem hier niets meer over vragen.
Ook was er een luitenant Stoutjesdijk en een sergeant Brghout en een kapitein die burgemeester of loco-burgemeester van Vlaardingen moet zijn geweest.

» Dit bericht is geplaatst op 17 augustus 2007 11:34
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Op de kaderlijst van deze 15e compagie mortieren staat alleen res.eerste luitenant A.E de Vries als sectiecommandant. In het Officiersboek 1940 wordt inderdaad ook nog genoemd res.eerste luitenant L.C Stoutjesdijk, geboren in 1907.
Die kapitein is waarschijnlijk de compagniescommandant geweest, maar een naam heb ik niet van hem. Burgemeester van Vlaardingen zal hij niet zijn geweest. Ik heb alle namen van burgemeesters van Vlaardingen die in aanmerking zouden kunnen komen nageslagen op de officierslijst, maar niet aangetroffen. Loco-burgemeester zou dan wel kunnen natuurlijk.
Hoewel ik van 15 RI een hele waslijst aan verslagen bezit mist helaas een verslag of rapport van de compagnie mortieren. Ongetwijfeld bezit het NIMH in Den Haag zo'n rapport ( ik neem aan dat er een of meer zijn ) wel: nimh@mindef.nl
» Deze reactie is geplaatst op 17 augustus 2007 12:02
(redactie)
Totaal berichten: 849
Ik heb in het verleden eens een aantal foto's toegezonden gekregen van de familie Koole van een mortiergroep waarbij op de achterzijde stond geschreven "Woudenberg, de mortieren van 8". Aangezien deze foto's min of meer buiten het (oorspronkelijke) bestek van deze website vielen zijn ze daarop nooit geplaatst. Uw bericht deed een belletje bij mij rinkelen en zodoende plaats ik ze bij dit bericht. Mogelijk komen dezelfde personen hierop voor, mogelijk zelfs uw vader. Dat laatste zou natuurlijk wel heel toevallig zijn, maar we maken wel vaker kleine wondertjes mee ;-)

Groet,
Rutger Bol

» Deze reactie is geplaatst op 17 augustus 2007 13:48
Totaal berichten: 7
Misschien wat minder met dit verhaal te maken, maar in een brief van mijn vader aan mijn moeder in waarschijnlijk eind maart 1940, schrift hij vanuit Soesterberg: "Dat kamertje moesten we afstaan voor heelemaal vreemde soldaten die steeds wacht hebben in ’t bosch achter ons op vreemde vliegtuigen. En vanmorgen moest ik mee naar Woudenberg. Onze ziekenverbandplaatsen maken"

Mocht iemand hierbij een lichtje gaan branden, dan hoor ik graag aanvullingen. Mijn vader, Henk Kuiper uit Assendelft/Amsterdam, was ziekendrager en boorde tot 1-1- 20e R I.
» Deze reactie is geplaatst op 17 juni 2012 13:56
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het gaat dus om die helemaal vreemde militairen?
Het eerste wat ik in dit verband zou kunnen noemen is dat III - 20 RI was aangewezen voor de beveiliging van het vliegveld Soesterberg. Dat was weliswaar pas na de 9e april als gevolg van de Duitse aanval op Noorwegen en Denemarken, maar uiteindelijk valt dat nog wel binnen de mogelijkheden van " "waarschijnlijk " eind maart 1940.
Aan de andere kant zou je denken dat militairen van III - 20 RI niet helemaal als volslagen vreemd zouden worden gekwalificeerd.
Het zal m.i dus eerder gaan om b.v een luchtafweer-onderdeel, bij Soesterberg/vliegveld stonden 4 pelotons luchtdoelmitrailleurs.
» Deze reactie is geplaatst op 17 juni 2012 14:26

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554