Discussiegroep

Onderwerp: Rotterdam 13/14 mei

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 34
2.161 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Zuidfront Vesting-Holland en Rotterdam / Gevechten en gevechtsomstandigheden
Goedeavond,

Op dit moment lees ik het boek op mars naar Rotterdam van dhr Brongers. Ik ben aangeland bij het derde deel waar wordt gesproken over de verdediging van Rotterdam. Wat me niet helemaal duidelijk is hoeveel manschappen er nu Rotterdam verdedigden op 13/14 mei en welk gebied die verdediging betrof. Waar lag men precies aan de rivier? Hoeveel km bedroeg dit front?

mvg Thomas
» Dit bericht is geplaatst op 17 oktober 2007 21:12
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het kantonnement Rotterdam telde, voor zover ik in herinnering heb, toen de oorlog begon zo rond de 7000 militairen. Daarvan was echter maar een betrekkelijk klein deel te beschouwen als troepen waarmee men een gevecht kon voeren. Een groot aantal anderen was betrokken bij de activiteiten van Rotterdam als logistiek middelpunt een aantal anderen was of pas opgekomen voor eerste oefening ( in Rotterdam bevonden zich de depots van de Genie, de Marine en de Luchtstrijdkrachten ) of pas sinds enkele maanden onder de wapenen. Het aantal echte combattanten zal nog geen 1000 man hebben bedragen, inclusief 300 Mariniers.
In de loop van de volgene dagen kwam daar een aantal bataljons van het Veldleger bij, ik schat ( het zou natuurlijk nader te bepalen zijn ) dat er op 13/14 mei zo'n 4000 man waren die je zou kunnen kwalificeren als geschikt voor de strijd. Natuurlijk is het resterende deel wel ingezet bij het uitvoeren van taken van allerlei aard. Je kunt daarbij natuurlijk vooral denken aan bewakingsdiensten

Wat betreft de lengte van het front moet je niet slechts kijken naar de rivier, Rotterdam kende behalve een Maasfront ook een Westfront, een Noordfront en een Oostfront. Vergeet in dit verband b.v niet dat de Duitsers niet alleen aan de overkant van de Maas stonden, maar ook in Overschie. Men kon niet volstaan met het afgrendelen van Rotterdam aan de zuidkant bij de Maas.
Kijk je alleen naar het Maasfront, dan kun je dat ongeveer situeren tussen de Voorhaven ( west ) en de Oude Plantage ( oost ). Naar het aantal kilometers moet ik gissen. Het zou zo tegen de 8 km geweest kunnen zijn, waarbij ik uitga van een rechte lijn langs de Maasoever. Ik zal hier nog nader naar kijken.
» Deze reactie is geplaatst op 18 oktober 2007 00:34
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
In essentie heeft Hajo gelijk te stellen dat het nauwelijks combattanten waren die in Rotterdam gelegerd waren. Het gros was intendance en genie. Desondanks waren allen geoefend in het gebruik van de wapenen, en dat bleek ook al spoedig. Want de eerste tegenacties en afgrendeling van de Duitse penetratie rond het Noordereiland gebeurde wel degelijk door de matig opgeleide non-combattanten en een handvol infanteristen. Uiteindelijk werd het Maasfront gedurende de gehele belegering van vijf dagen door zo'n 7,000 a 8,000 man bezet. Deze lagen niet allen direct aan de rivier, maar evident in echelons verdeeld. Ook werden - overigens zwakke - afweerfronten gevormd naar de andere windstreken. Maar zoals gezegd, stelde dit getalsmatig weinig voor. Daarnaast werden de havengebieden verdedigd ten noorden van de Nieuwe Maas / Waterweg.
» Deze reactie is geplaatst op 18 oktober 2007 09:49
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik heb er het Stafwerk Rotterdam nog eens op nageslagen en dat geeft de volgende sterkte aan troepen aan in het kantonnemant Rotterdam op de 10e mei.

In totaal waren er 250 officieren, 1150 onderofficieren en 5750 korporaals en manschappen, die naar hun gevechtswaarde als volgt konden worden onderscheiden:

1. Ongeveer 750 geheel ongeoefenden ( ingelijfd op 6 mei )

2. Ongeveer 670 recruten met een diensttijd van ong. 3 maanden; hieronder 570 man technische troepen en 100 man, die in opleiding waren oor strijders.
3. Ongeveer 1500 militaire werklieden

4. Ongeveer 1200 zeemiliciens en vrijwilligers van het V.L.S.K Vaartuigendienst.

5. Ongeveer 1700 onderofficieren en manschappen technische troepen ( niet inbegrepen onder 1e en 3e )

6. Ongeveer 30 officieren en 1000 onderofficieren en manschappen, die waren opgeleid voor het gevecht, waarbij aan automatische wapens in totaal ingedeeld 8 zware en 48 lichte mitrailleurs.
Van deze categorie legerden:
7 officieren en 300 onderofficieren en manschappen met 16 lichte mitrailleurs ten zuiden van de Maas ( zij speelden natuurlijk op de 13e en 14e voor het overgrote deel geen rol meer bij de verdediging van Rotterdam ).
25 officieren en 800 onderofficieren en manschappen met 8 zware en 32 lichte mitrailleurs ten noorden van de Maas.
Er moet op worden gewezen dat de bovengenoemde legeronderdelen geen voor optreden te velde georganiseerde verbanden vormden, met uitzondering van III - 39 RI ( dat echter door wachtdienst min of meer uit elkaar gerukt was ) en slechts voor kantonnementszaken onder de kantonnementscommandant stonden, welke verhouding niet bestond tav de maritieme middelen.

Bij de aantallen die hierboven zijn genoemd moeten natuurlijk ook nog worden opgeteld de 7 bataljons die vanaf de nacht van de 10e op de 11e mei uit het Veldleger naar Rotterdam werden gestuurd.
Verder moeten worden meegeteld enkele onderdelen van de veldartillerie ( 10 RA ) en de luchtafweer.

Ik heb ook nog eens gekeken naar de lengte van het Maasfront, zoals dat op de 10e is gevormd. Dit liep toen vanaf de Merwehaven ( west ) tot en met het emplacement van de Drinkwatervoorziening bij de Oude Plantage ( oost ). Dit front ( met het zwaartepunt bij de Maasbruggen ) had een lengte van zo'n 6 km. Met mijn eerdere schatting zat ik dus wat aan de hoge kant.
Het werd op dat moment verdedigd door ongeveer 1300 man met 24 lichte en 9 zware mitrailleurs, rechtstreeks gesteund door een batterij van 4 stukken 10 veld ( van I - 10 RA ). Deze batterij van 10 veld heeft overigens vrijwel geen aandeel gehad aan de rechtstreekse verdediging langs de Maas, maar zich beperkt tot het afgeven van vuur op Waalhaven.
Vanaf de 11e mei druppelden daarna de versterkingen binnen, gestuurd vanuit het Veldleger
» Deze reactie is geplaatst op 18 oktober 2007 10:39
» Dit onderwerp is gesloten
2554