Discussiegroep

Onderwerp: Gezocht info Anton Wijfjes.

Totaal berichten: 25
3.569 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Gezocht...
Met hulp van dhr. Groenman (stichting de Greb)is er een reconstructie gemaakt over de meidagen van mijn vader. Het gaat om Anton (A.G.)Wijfjes uit Haarlem. Wat zeker is dat hij was ingedeeld bij het 10e Regiment Infanterie en dat hij gelegerd was in Veenendaal bij I-10 RI. Hij is krijgsgevangen gemaakt en getransporteerd naar Stalag IIIA Luckenwalde. Ik ben nu opzoek naar aanvullende informatie.
» Dit bericht is geplaatst op 25 oktober 2007 12:31
Totaal berichten: 25
Via het BRIOP ben ik achter de volgende gegevens gekomen.
In 1928 is hij opgeroepen als dienstplichtige bij het 10e Regiment Infanterie, 1e Compagnie, 2e Bataljon. Zijn registratienummer is 08.04.26.013. Voor meer informatie over de periode 1939-1940 ben ik doorverwezen naar het NIMH.
» Deze reactie is geplaatst op 17 januari 2008 11:31
Totaal berichten: 25
Van het NIMH heb ik te horen gekregen dat mijn vader als dienstpligtig soldaat was ingedeeld bij 1-2-10 RI. Dit onderdeel stond onder leiding van reserve kapitein F.J.J.M.Bonarius. Helaas beschikte het NIMH niet over het verslag van Bonarius. Kan de stichting mij misschien weer verder helpen.
» Deze reactie is geplaatst op 15 februari 2008 17:49

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554