Discussiegroep

Onderwerp: informatie over mijn vader Joh. de Laat

Totaal berichten: 1
2.500 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Gezocht...
Was in 1940 ingedeeld bij het korps der wielrijders
Is van de Peel naar de waterlinie getrokken.
Fungeerde als ordonnance van een luitenant.
Is in kamp Amersfoort terecht gekomen.
Daaruit ontslagen (mogelijk op psychische gronden)
» Dit bericht is geplaatst op 27 oktober 2007 15:05
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Jammer dat u de naam van die luitenant niet weet.
In dat geval zou het makkelijk zijn om zijn preciese onderdeel terug te vinden en een reconstructie van zijn belevenissen te maken.

Zonder die ( of andere!! ) extra informatie is het moeilijk meer te zeggen dan dat hij waarschijnlijk ( maar niet helemaal 100% zeker ) heeft behoord tot een van de regimenten Wielrijders, die op de 10e mei met de Lichte Divisie ( waartoe ze behoorden ) over de grote rivieren zijn verplaatst en uiteindelijk ( voor het grootste deel ) zijn ingezet op het Eiland van Dordrecht.
Ten tijde van de capitulatie stonden deze regimenten ten noorden van de Merwede, maar niet helemaal in het eigenlijke gebied van de Waterlinie.

Bij zoekacties als speelt natuurlijk ook weer mee dat er nu eenmaal vrijwel geen naamlijsten zijn overgeleverd van personeel uit de lagere militaire rangen van ons leger in mei 1940. Die lijsten zijn grotendeels vernietigd ten tijde van de capitulatie om de Duitsers niet wijzer te maken.
Natuurlijk bestaat de theoretische mogelijkheid dat zich nog iemand meldt met persoonlijke infomatie over uw vader, maar de practijk leert dat dit nog maar zelden gebeurt en dat zal er in de toekomst om voor de hand liggende redenen natuurlijk niet beter op worden.

Zonder nadere informatie kunnen we uw vraag dus helaas niet oplossen.
Indien u daarover toch nog blijkt te beschikken laat het ons weten.
Wat u in elk geval wel kunt doen is de Militaire Staat van Dienst van uw vader aanvragen.
Daaruit valt zeker ( enige ) informatie te halen tav het gezochte onderdeel.

Gegevens:

DCDI info
MPC 58 B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

U dient bij de aanvraag mee te sturen:
a) een kopie van uw paspoort
b)een bewijs van overlijden van de betrokkenen ( een rouwkaart mag ook )
De aanvraag moet schriftelijk geschieden.

Voor inlichtingen: 070 - 316887
e-mail: dcdi@mindef.nl

Wat betreft Kamp Amersfoort, dit valt buiten ons bestek.
Er zal geen directe relatie bestaan met de gebeurtenissen in mei 1940.
» Deze reactie is geplaatst op 27 oktober 2007 15:56
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Er bestaat ( naast de al genoemde regimenten Wielrijders ) ook nog een zekere mogelijkheid dat uw vader was ingedeeld bij het 2e Regiment Huzaren, dat eveneens vanuit Brabant teruggetrokken is over de grote rivieren en daarbij ook in de z.g Groep - Merwede ( de zuidflank van het Oostfront van de Vesting Holland/ Waterlinie ) actief is geweest.
Ten tijde van de capitulatie bevond het regiment zich uiteindelijk in de omgeving van Noordeloos.
Sinds de reorganisatie van de cavalerie op 1 mei 1940 omvatte 2 RH ook een aantal voormalige Wielrijders - eskadrons, te weten 5, 6 , 13 en 14 EW ( = eskadrons Wielrijders ). In de practijk bestonden het 3e, 4e, 5e en 6e eskadron van 2 RH uit voormalige Wielrijder - eskadrons.
Maar ook hier is de bevestiging van DCDI nodig wat betreft uw vader.
» Deze reactie is geplaatst op 27 oktober 2007 16:53

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554