Discussiegroep

Onderwerp: Johannes Laurentius Halmans

Totaal berichten: 1
2.887 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht...
Bericht:
Odw:Meer informatie aangaande mijn grootvader tijdens de periode
05/10/1931 t/m 15/07/1940.
Mijn grootvader Johannes Laurentius, HALMANS geboren in 1911 en
dienstplichtig ingelijfd op 5 Oktober 1931 (lichting 1931).
Legernummer: 111017005
Registratienummer: 119741

Dit zijn mijn gegevens die ik heb kunnen traceren over bovengenoemde
periode:
05 Oktober 1931: ingelijfd als G.D. van de lichting 1931 uit
Maastricht, bij 2e Half Regiment, 2e Regiment
Huzaren
te Breda.
30 December 1932: met groot verlof
12 September 1935: terug
02 Januari 1939: overgeplaatst naar het 3e Regiment Huzaren
29 Augustus 1939: in werkelijke dients voor mobilisatie
11 April 1940: in onderhoud bij 6 R.H.(geen verdere info!)
10 Mei 1940: ingedeeld bij het 6e Eskadron Wielrijders
11 Juni 1940: over bij staf III L.K.
13 Juli 1940: overgegaan naar de Opbouwdienst

Er is mij verder niets bekend welke handelingen mijn grootvader nou
precies heeft verricht of waar hij verbleef (in die periode)!

Wel kan ik U melden dat hij op 30 September 1949 het
Mobilisatie-Oorlogskruis toegekend heeft gekregen.

Indien iemand meer informatie en eventueel foto materiaal ter
beschikking heeft, zou ik dat ten zeerste waarderen!

Met vriendelijke groet,

Rob Halmans
» Dit bericht is geplaatst op 29 oktober 2007 16:43
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Dat uw grootvader op de 10e mei geplaatst is bij het 6e eskadron Wielrijders is technisch eigenlijk niet goed mogelijk, omdat dat 6e eskadron inmiddels ( per 1 mei 1940 ) was opgegaan in het 2e Regiment Huzaren.
Dat 2e Regiment Huzaren viel ( net als daarvoor het 6e eskadron Wielrijders ) onder het IIIe Legerkorps, dat tot de 10e mei in Brabant gelegerd was. Het 6e eskadron maakte in de meidagen vooral naam als gevolg van het gevecht bij KEIZERSVEER.

Al voor de bevolen terugtocht van dat IIIe LK op de 10e mei naar de Waal-Lingestelling had 2 RH al een aantal diensten verricht, zoals patrouillediensten ten oosten van de Maas en het stellen vanversperringen tusen de Maas en de Peel-Raamstelling. Tijdens de genoemde terugtocht op de 10e mei raakte het regiment nogal verspreid door het uitvoeren van talloze beveiligingsopdachten en het bewaken van een aantal bruggen over de grote rivieren, die tijdens de terugtocht gepasseerd moesten worden.
Het 6e eskadron onder ritmeester Van Dam kreeg, na aanvankelijk een tijdlang geplaatst te zijn op de toegangswegen naar Zaltbommel, opdracht op de 11e mei om het brugdetachement bij Keizersveer te versterken. Dat was op dit moment nog de enige brug, die Noordbrabant nog met de Vesting Holland verbond ( de Moerdijkbruggen waren immers in Duitse handen ).
Ritmeester van Dam kreeg commando over de stelling ten zuiden van de brug. Om 14.00 uur vond een luchtbombardement plaats, waarbij een aantal juist passerende vrachtwagens van Philips werden getroffen. Deze vrachtwagens zijn later van groot belang geweest door de extra dekking die ze gaven.
Op de 12e mei vertrokken 2 pelotons Huzaren van het 3e eskadron van 2 RH uit Sleeuwijk naar Keizersveer om van daaruit verkenningen uit te voeren in de buurt van Oosterhout en Geertruidenberg. Er waren zowel geruchten dat de Duitsers daar inmiddels al stonden als dat er Fransen zouden kunnen worden aangetroffen. Niet lang na het passeren van de brug kwam men onder vuur van een vooruitgeschoven verkenningsonderdeel van de 9e Duitse pantserdivisie. De beide pelotons kwamen uiteindelijk met hun verkenningsresultaten via de brug weer in Sleeuwijk terug ( ik kan eventueel zorgen voor een gedetailleerd verslag ).
Dezelfde avond ( de 12e ) kwam er een nieuw verkenningsdetachement (ditmaal van het 5e eskadron van 2 RH ) bij Keizersveer aan en hervatte de verkenning. Daarbij werd een colonne van de SS Leibstandarte Adolf Hitler ontdekt, die in de buurt van Geertroudenberg en Raamsdonkveer rustte. Deze colonne werd verrassend onder vuur genomen, maar herstelde zich en besloot met de Nederlanders af te rekenen en het bruggehoofd bij Keizersveer te vernietigen. Zes uur lang woedde vervolgens een gevecht bij de brug, dat de Duitsers tenslotte afbraken om daarna hun opmars naar de Moerdijkbruggen weer te hervatten. Tijdens dit gevecht, waaraan dus ook het 6e eskadron ( dat immers deel uitmaakte van de brugbezetting ) deelnam, onderscheidde zich ritmeester Van Dam. Alle Nederlandse militairen hadden zich daarbij over de brug in veiligheid kunnen stellen. De brug is daarna vernield. Ook over dit gevecht heb ik desgewenst nadere informatie en kaartmateriaal.
Ten tijde van de capitulatie bevond zich 2 RH in de omgeving Noordeloos.
» Deze reactie is geplaatst op 29 oktober 2007 17:35

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554