Discussiegroep

Onderwerp: Korporaal Hoekstra met Sergant Casander uit Hiversum

Totaal berichten: 2
2.808 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Gezocht...
Tot mijn verbazing zag ik een foto van hoogst waarschijnlijk mijn opa Sjoerd Jauke Hoekstra korporaal destijds, als richter op een Houwitser geschutop de Grebbeberg of Remmerden.
De goeie man vertelde maar heel weinig over zijn belefenissen in deze donkere dagen en ik weet achteraf wel bijna zeker dat hij er een trauma heeft opgelopen met een naar gevolg in 1978.
Ik hoop dan ook dat Sergant Casander nog leeft en zal ik hem willen vragen of hij nog weet waar mijn opa heeft gevochten die tijd, op de Grebbeberg of bij Casander te Remmerden.
» Dit bericht is geplaatst op 6 november 2007 21:19
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Op grond van de foto lijkt de kans groot dat beiden zullen hebben behoord tot de 1e batterij van I - 15 RA.
En in elk geval zou dat betekenen dat uw grootvader heeft gevochten bij Remmerden. Geen enkel onderdeel van I - 15 RA heeft tijdens de oorlog op enig moment OP de Grebbeberg gestaan (wat b.v wel het geval is geweest met onderdelen van 19 RA en 8 RA ), men is gedurende de meidagen continu opgesteld geweest op enkele kilometers ten noord - westen van Rhenen, inderdaad dicht bij Remmerden. De juiste coordinaten kan ik u desgewenst wel geven.
Het is trouwens WEl zo dat I - 15 RA oorspronkelijk bestemd was geweest om te worden opgesteld OP de Grebbeberg. De stellingen die voor hen bestemd waren geweest zijn later door een ander artillerie-onderdeel overgenomen.
Overigens heeft I - 15 RA natuurlijk wel degelijk een aandeel gehad in de strijd om de Grebbeberg.

De heer Casander is inmiddels overleden.
Overigens is het bij ons bedrijfspolitiek geen adressen van oud - militairen te geven. Melden ze zich zelf ( wat zolangzamerhand een zeldzaamheid is ) of doet hun familie dat, dan is dat natuurlijk een andere zaak.
» Deze reactie is geplaatst op 6 november 2007 22:10
Totaal berichten: 2
Wat Bijzonder vriendelijk deze reactie! als kind vroeger, heb ik het één en ander van hem gehoord over die tijd, en gezien en achteraf doorgrond met alle informatie bronnen die wij nu (rijk) zijn, wat dit waarschijnlijk heeft ingehouden, deze oorlog voor deze Man.
De kaart op het stuk van Casander is duidelijk en ik heb op Google de zaken ook gevonden de autoweg bijvoorbeeld, met de satelietbeelden is alles duideljk te zien.
Ik ga zeker een keer ter plaatse om alleen maar een eer te bewijzen.
Mochten er bekenden van mijn opa zijn van die tijd,ben ik altijd bereid om een antwoord te geven.
Nogmaals dank!
» Deze reactie is geplaatst op 6 november 2007 23:43
(redactie)
Totaal berichten: 849
Na de oorlog is er enige tijd sprake geweest van een vereniging I-15 R.A. met een eigen blaadje: Contact. Ik heb indertijd een copie mogen ontvangen van de ledenlijst (100-150 namen) en hierop komt ook een S. Hoekstra uit Andijk voor. Mocht dit uw opa zijn, dan is er eigenlijk geen twijfel meer mogelijk.

In het genoemde blad Contact is ook een dagboek gepubliceerd van Kapitein Jutte. Aangezien ik niet alle delen bezit heb ik het nooit officieel op de website geplaatst, maar het beschikbare deel staat er wel op:
http://www.grebbeberg.nl/bibliotheek/data/art00065.html

Wellicht herkend u uw opa op de enkele aan het dagboek toegevoegde foto's. Dhr. Casander staat niet op deze groepsfoto's daar hij tijdens de oorlogsdagen gewond raakte en zodoende de demobilisatie in Driebergen heeft moeten missen. Helaas is dhr. Casander enige jaren terug overleden. Aan de tijd dat ik regelmatig contact met hem had en we samen de diverse stellingen bezochten bewaar ik bijzondere herinneringen...
» Deze reactie is geplaatst op 11 november 2007 15:46

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554