Discussiegroep

Onderwerp: gegevens over mijn opa adrianus de koning

Totaal berichten: 10
3.893 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Gezocht...
ik zoek naar gegevens over mijn opa.
het enigste wat ik weet is dat hij in zijn diensttijd in 1931 bij het 5 R.I. heeft gezeten. hieruit zijn in de mobilisatie de 16, 29, en 40 R.I. voortgekomen. ik heb n.l. zijn identiteitpenning. hierop staat: 5 RI 1931 1-79. wie kan mij vertellen wat 1-79 inhoud.
volgens mijn vader heeft hij op de grebbeberg gevochten.
het enigste verhaal dat mijn opa heeft verteld is dat hij door eigen troepen onder vuur is genomen zodat ze in de linies bleven.
het is me al duidelijk dat er meerdere malen nederlanders door eigen troepen onder vuur zijn genomen.
hoeveel van die voorvallen zij er geweest dat er op eigen troepen is geschoten.
als je de woorden van mijn opa letterlijk neemt zou dat bij koepel 7 geweest kunnen zijn, maar ik denk dat daar de 8 RI zat.
komt dit verhaal bij iemand bekent voor.
waar hebben de boven genoemderegimenten gezeten
ik heb nog een 4 tal foto's. waarvan 3 groepsfoto's
ik zal deze tzt toemailen

- foto 1
- foto 2
- foto 3
- foto 4

» Dit bericht is geplaatst op 14 november 2007 23:18
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
I - 79 houdt in de eerst opgeroepen lichting van ( in dit geval ) 1931 en 79 zal daarbij het persoonlijk nummer voor die oproep zijn geweest.

Als je/uw grootvader inderdaad afkomstig was van 5 RI en gevochten heeft op de Grebbeberg zou hij goed ingedeeld geweest kunnen zijn bij 29 RI.
29 RI was namelijk het z.g " oorlogsregiment " van 5 RI, waarin militairen uit oudere lichtingen ( van 5 RI, zoals je/uw grootvader ) waren ondergebracht.Daarnaast heeft 29 RI met 2 van zijn 3 ( I - 29 RI en III - 29 RI ) bataljons deelgenomen aan de met 4 bataljons uitgevoerde tegenaanval op de 13e mei vanuit het noorden die bedoeld was om de Duitsers van de inmiddels door hen gedeeltelijk bezette Grebbeberg te verdrijven.
29 RI behoorde tot de z.g Brigade B en was oorspronkelijk gelegerd in het Land van Maas en Waal / I - 29 RI meer precies in Megen. Na de Duitse overval werd Brigade B verplaatst naar ( uiteindelijk ) Amerongen om als reserve van het Veldleger te dienen, wat leidde tot de inzet bij de Grebbeberg.
Deze tegenaanval mislukte totaal door o.a Duits artillerievuur, een Duitse vliegtuigaanval en ook wel (!!) door eigen vuur, uitgebracht dus door Nederlandse troepen achter de spoorlijn die niet of onvoldoende op de hoogte waren van de tegenaanval. In welke "linies" je/uw grootvader en zijn kameraden ( als ze inderdaad tot 29 RI behoorden ) vanwege dat eigen vuur zijn blijven zitten is me niet helemaal duidelijk, maar het moet dan wel gegaan zijn om de loopgraaf van de z.g stoplijn ten noorden van de Grebbeberg waarin sommige onderdelen van de aanvallende bataljons ( en dan van de beide bataljons van 29 RI, die als " voorbataljons " bij de aanval opereerden en dus het verst zijn opgerukt ) terecht zijn gekomen en daar dekking hebben gezocht. De troepen van 29 RI voerden een AANVAL uit en waren dus op zichzelf niet gebonden aan of opgesteld in ( verdedigings )linies.

De andere regimenten die je/u noemt hebben geen bemoeienis gehad met de Slag om de Grebbeberg: 5 RI ( het stamregiment van je/uw grootvader ) stond in de omgeving van Amersfoort in het noordelijk deel van de Grebbelinie, 40 RI in Zeeland en 16 RI ook in het noordelijk deel van de Grebbelinie in de omgeving van Leusden.

Hoe vaak er precies in de meidagen bij de Grebbeberg sprake is geweest van beschieten van eigen eenheden zou ik alleen maar kunnen gissen, maar het is nogal eens voorgekomen. Dit euvel had vooral te maken met de volkomen ontoereikende verbindingen. Met name op de 12e en 13e mei is het wat dit aangaat nogal eens misgegaan.

Koepel 7 ( de G 7 op de rand van de Grebbeberg en hemelsbreed niet zo heel ver van het sluisje ) werd inderdaad bezet door militairen van 8 RI, meer precies van MC - I - 8 RI. Waarom je/u speciaal koepel 7 in dit verband noemt begrijp ik trouwens niet helemaal. Een verduidelijking zou hier beslist helpen.
» Deze reactie is geplaatst op 15 november 2007 10:41
Totaal berichten: 10
antwoord op uw vraag over koepel 7
ik had ergens op deze site op een pagina gelezen waarbij nl. soldaten tijdens een terugtocht door eigen troepen waren beschoten.
en dat was bij koepel 7
dit voorval voldeed redelijk aan het verhaal van mijn opa
en was zo aan het twijfelen gebracht.
» Deze reactie is geplaatst op 21 november 2007 23:39
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik begrijp het, maar er zijn dus veel meer gevallen geweest van het beschieten van eigen troepen aan Nederlandse kant. Komende van 5 RI lijkt, om hem met de Grebbeberg in verbinding te brengen, 29 RI de enige logische optie. Al zijn er ook wel eens mutaties/overplaatsingen geweest, die achteraf bij gebrek aan gegevens niet meer te verklaren zijn.
» Deze reactie is geplaatst op 22 november 2007 00:15
Totaal berichten: 1
Ook ik ben op zoek naar gegevens van mijn vader. Naam:Adriaan de Koning, geboren 4 feb 1916.
Ik neem aan dat Ron niet naar die gegevens zoekt.
» Deze reactie is geplaatst op 17 november 2020 21:20

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554