Discussiegroep

Onderwerp: 3-1 Autobatjon 1939-40 Alphen a/d Rijn e,o.

Totaal berichten: 1
4.766 keer gelezen
7 reacties
Categorie: Gezocht...
Als verzamelaar van het Korps Motordienst (opleiding Ripperda/kazerne te Haarlem) Mijn Vader was Gerrit de Jong Korporaal-chauffeur 33.29.03...
en zijn collega,s, Heb al wat verzameld aan papieren/rapporten en emblemen.
N.W. de Jong kpl. 390919177 (58/4)
» Dit bericht is geplaatst op 16 november 2007 17:22
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik weet niet wat u intussen al heeft verzameld van I Autobat ( en 3 - I Autobat. in het bijzonder ).
In elk geval was I Autobat. destijds toegevoegd aan het 1e Legerkorps en de 3e compagnie ( commandant res. kapitein md. L Ahn ) zal, zoals dat althans gebruikelijk was bij 3e en 4e compagnieen van een Autobataljon, vooral zorg hebben gedragen voor munitietransporten.
De globale inzet van het bataljon ( en meer in het bijzonder de 3e compagnie ) zal met enige inspanning ( want verspreid over meerdere honderden pagina's ) terug te vinden zijn in het Stafwerkdeel Den Haag uit de bekende " Groene Serie ", terwijl u voor details het best terecht kunt bij het Instituut voor Militaire Geschiedenis in Den Haag (nimh@mindef.nl ). Ongetwijfeld zijn daar verslagen van deze onderdelen aanwezig. Van het IVe Autobat. heb ik althans een zo ongeveer compleet boekwerk mee kunnen nemen.
In theorie is er ook de kleine mogelijkheid dat uw vader in een van deze verslagen wordt genoemd.
Het is natuurlijk mogelijk dat u die stap al hebt gedaan.
Als u geluk hebt meldt zich nog iemand met extra informatie.
» Deze reactie is geplaatst op 16 november 2007 19:58
Totaal berichten: 2
Aanvulling op mijn eerdere berichtje: Het registratienummer van Korporaal Gerrit de Jong was:13.03.29.016 Hij begon zijn opleiding in begin 1933. Diende in 1937/39/40. En was oproepbaar tot 1953. (als dienstplichtige.) De verzameling op papier is ca. 100 bladzijden uitgetypt.
Ik heb van iemand uit Bodegraven ca. 15 jaar geleden een briefje gekregen met namen van manschappen van 4-1 Auto bataljon. Zij waren ingekwartierd in Nieuwerbrug, bij Bodegraven daar zat 1-1 Autobataljon. Verder door speurwerk ook iets over 1-1-,1-2, 3-1,4-1, Depot Motordienst, Autoregiment, IV, V, VI Autobataljon, 2-1 Autobataljon. Dit zijn enkele gegevens.
Van 3-1 Autobataljon is wel bekend dat zij munitie vervoerden van Fort Wierickerschans naar het front en naar de vesting Holland. (o.a. Ypenburg en het Haagse Bos. Hierbij sneuvelde Bartje Beyersbergen als dienstplichtig soldaat-chauffeur van 3-1 Autobat. Als er belangstelling voor is heb ik nog evt wat gegevens over mijn schoonvader die sergeant was op de Grebbeberg. Hij heeft bij het noodhospitaal gewerkt. Maar daar later iets meer van groet van een thans Fortvrijwilliger in H.v. H.
» Deze reactie is geplaatst op 17 november 2007 10:20
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Alle aan de Grebbeberg gerelateerde informatie is welkom, vanzelfsprekend ook die over uw schoonvader.
» Deze reactie is geplaatst op 17 november 2007 15:16
Totaal berichten: 1
mijn vader Hette Jellema was in deze periode ook gelegerd in de Ripperda/kazerne te Haarlem,tegen over mij heeft hij weinig losgelatenwel dat hij heeft deelgenomen aan div transporten
hij heeft zich later ook als veteraan aangemeld bij het instituut

ik zou het fijn vinden als zijn naam nog ergens is vermeld en welke
Autobataljon hij zat zijn rang weet ik helaas niet
ik weet alleen dus dat hij chauffeur was en uit Rinsumageest kwam

mog iemand wat weten hoor ik het graag
bvd hette feye jellema.

hette jellema 23-9-1919 - 21-1-2012
» Deze reactie is geplaatst op 25 januari 2012 11:26
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Informatie over uw vader bezitten wij helaas niet, maar waarom neemt u geen contact op met het Veteraneninstituut? Uw vader heeft zich daar immers gemeld en ( zou je denken ) ook zijn onderdeel van destijds doorgegeven.Je hebt dus kans dat ze dat daar hebben.
Het adres van het Instituut: webserver@veteraneninstituut.nl

Wij hebben dan zeer waarschijnlijk wel wat informatie over dat Auto-bataljon.
» Deze reactie is geplaatst op 25 januari 2012 21:38
Totaal berichten: 1
bedankt voor de info,weet onder tussen dat er een audio opname is met een verslaggeefster van het veteraneninstituut erg boeiend

daaruit blijkt dat hij voor het uitbreken van de oorlog met het bataljon korps motordienst ondergebracht is in een kazerne aan de Bussumsegrindweg in Hilversum. Aan het eind van 's Gravenlandseweg was een bos waar de vrachtwagens stonden.
op derde dag moesten ze colonne rijden ( verduisterd ) richting grebbeberg om op voor hem onbekende plaatsen munitiekisten uit huizen halen voor de oprukkende duitsers
De munitie werd afgeleverd in het Oosterpark, Amsterdam

als u verder meer infomatie over dit Auto-bataljon heeft hoor ik het graag,
» Deze reactie is geplaatst op 26 januari 2012 09:57
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
In Hilversum was gelegerd IV - Autobataljon, dat ressorteerde onder het IVe Legerkorps, dat het noordelijk deel van de Grebbelinie ( grof Spakenburg - Woudenberg ) verdedigde.
Het is daarom zeer onwaarschijnlijk dat uw vader richting Grebbeberg is gestuurd. De Grebbeberg ( de uiterste zuidpunt van de Grebbelinie ) lag in het " vak " van het IIe Lgerkorps, dat zijn eigen Autobataljon ( II - Autobataljon ) had. Ik neem daarom aan dat uw vader is ingezet om munitie weg te halen uit het " vak " van het IVe Legerkorps en dan ook niet op de 3e oorlogsdag ( dat was de 12e mei ), maar op de 4e oorlogsdag, de 13e mei. Toen kwam als gevolg van de Duitse doorbraak bij de Grebbeberg het bevel tot een algemene terugtocht uit de Grebbelinie en daarbij zijn met zekerheid ook onderdelen van IV - Autobataljon ingezet voor het weghalen van munitie.
Waarschijnlijk behoorde uw vader tot of de 3e of 4e compagnie van IV - Autobataljon. De 3e en 4e compagnie van de diverse Auto-bataljons werden namelijk in de regel ingezet voor munitievervoer .De bestemming van IV - Autobataljon volgens het schema van terugtrekken was inderdaad Amsterdam.
Verslagen van de 3e en 4e compagnie van IV - Autobataljon bezitten wij helaas niet, maar die zijn zeker aanwezig bij het NIMH in Den Haag ( nimh@mindef.nl )
» Deze reactie is geplaatst op 26 januari 2012 17:35

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554