Discussiegroep

Onderwerp: Vervolg op 1e lt C.J. Roosenschoon

Totaal berichten: 11
2.943 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Op 17-12-2006 14:20 plaatste ik het volgende bericht: (434 keer gelezen)
Onderwerp: Elt. C.J Roosenschoon:Recentelijk ben ik in het bezit gekomen van een uitrustingsstuk van genoemde officier. Ben nieuwsgierig of en wat er over deze man bekend is. Kon op de site 1,2,3 niets vinden. Wie kan mij aan info helpen.

Inmiddels hebben zowel een dochter als kleinzoon van deze reserve officier gereageerd met de volgende informatie: Dhr C.J. Roosenschoon was ingedeeld bij 8 RI doch zat op 10 mei 1940 als sectiecommandant bij I-1-IV-15 R.I. en was aangewezen om het divisiepionierpark te Maarn te beveiligen. Hij heeft daar omstreeks 06.00 op 10 mei een Duits vliegtuig onder vuur laten nemen door zijn lichte mitrailleurs en dit vliegtuig zodanig geraakt dat het hoogte verloor en in Woudenberg is neergestort.

Vervolgens is hij vandaar met een opdracht met zijn sectie naar Rotterdam gestuurd. Hij reed op zijn eigen BSA met zijn sectie naar Rotterdam en is onderweg aangehouden door politie. Aangezien zij de mededeling hadden meegekregen dat er in Den Haag en omgeving Duitse para's waren geland die zich hadden verkleed als politie en NLD militairen heeft hij deze mannen onder schot laten houden door zijn sectie. Vervolgens kon hij probleemloos zijn route vervolgen. In Rotterdam aangekomen heeft hij zich op een kazerne gemeld en werd daar gelegerd.

Hij heeft kort daarop de opdracht gekregen om een park te zuiveren waar de Duitsers inmiddels zaten. Later in de week heeft hij nog een bijdrage geleverd aan de gevechten op de Waal of Maas bruggen ?? Aldaar heeft hij op een avond vuur laten openen op de overkant van het water, op een boot vanwaar lichtsignalen werden afgegeven..dat licht bleef daarna uit.

Wellicht interessant voor deze site en geschiedenis en dat de info over (de daden) van deze officier verder aangevuld kan worden.
» Dit bericht is geplaatst op 16 november 2007 21:17
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het officiersboek 1940 geeft inderdaad aan dat luitenant C.J Roosenschoon behoorde tot 8 RI. De overstap naar 15 RI kan waarschijnlijk zo worden verklaard dat 15 RI zekere tijd voor het uitbreken van de oorlog een extra bataljon toegewezen kreeg, voorzover ik mij herinner samengesteld uit militairen die beschikbaar waren gekomen na het uitdunnen van de troepen oost van de IJssel.Waarschijnlijk kwam men daar dan kader tekort.
Dat hij tijdens de meidagen naar Rotterdam toog is eveneens verklaarbaar: zijn bataljon is daar vanuit de Grebbelinie heengestuurd. Hij zal dus opdracht hebben gekregen zijn bataljon te volgen.
Misschien zijn de door hem in Rotterdam ontplooide activiteiten controleerbaar aan de hand van de Stafwerkinformatie over de inzet van IV - 15 RI ( en dan met name die van de 1e compagnie ) in Rotterdam. Ik vraag me overigens wel af om welk park dat dan zou kunnen gaan, het moet noord van de Maas zijn geweest en daar zaten geen Duitsers op het kleine bruggehoofd bij de noordelijke oprit van de verkeersbrug over de Maas na. Als er trouwens al zo'n opdracht is geweest, dan toch op grond van een zoveelste achteraf foutieve melding die moest worden nagetrokken, maar hij zal in dat park geen Duitsers hebben aangetroffen. Deelname aan gevechten op of bij de Maasbruggen lijkt mij ook wat twijfelachtig.
Ik zal er in elk geval eens naar kijken.
» Deze reactie is geplaatst op 16 november 2007 22:50
Totaal berichten: 70
QUOTE
doch zat op 10 mei 1940 als sectiecommandant bij I-1-IV-15 R.I. en was aangewezen om het divisiepionierpark te Maarn te beveiligen. Hij heeft daar omstreeks 06.00 op 10 mei een Duits vliegtuig onder vuur laten nemen door zijn lichte mitrailleurs en dit vliegtuig zodanig geraakt dat het hoogte verloor en in Woudenberg is neergestort.
UNQUOTE

In het overzicht van overste Brongers ( http://www.bhummel.dds.nl/index2.html bij "Tegenstander - verliezen" ) vinden we een andere naam:

QUOTE

2) 10 mei: 0400 uur: Ju-52 neergekomen bij RENSWOUDE bij Hotel De Dennen.

- GV 1-I-15 RI, res 1e lt M.J.Klawer (sectie C); SGL(T315).
UNQUOTE

In het overzicht van overste Brongers wordt de in de kop van dit bericht beschreven actie van I-1-IV-15 R.I. niet gemeld.
» Deze reactie is geplaatst op 17 november 2007 22:11
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
De vermelding in de lijst van Brongers is slechts een melding van de registratie van de neergeschoten Ju-52 opgenomen. Het is niet onlogisch dat die melding vanuit een nevensectie is opgemaakt. Dat het tijdstip enigszins verschilt is niet ongebruikelijk.
» Deze reactie is geplaatst op 18 november 2007 00:58
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik heb nog eens gekeken naar een mogelijke directe deelname van militairen van IV - 15 RI aan de aanval op de Maasbruggen op de 13e mei. Mijn eerder uitgesproken dat daarvan geen sprake is geweest lijkt juist, in die zin dat daar althans geen enkele aanwijzing voor is. Er bestaat wel de mogelijkheid van deelname aan de andere aanval op die datum: die op de brug over het Schiekanaal ( richting Overschie ).
Toen IV - 15 RI op de 10e mei vertrok uit Woudenberg ontbraken er inderdaad enkele secties in verband met bewakingsopdrachten, zoals bij de commandopost van de commandant IIe Divisie en verder bij het station Maarsbergen en in Maarn. Bij dat laatste was dan de sectie - Roosenschoon betrokken. Op een na sloten deze secties zich in de nacht van 10 op 11 mei in Gouda weer bij het bataljon aan. De ene ( er staat niet bij welke, maar mogelijk, gezien de beschreven voorvallen onderweg -die ongetwijfeld voor vertraging hebben gezorgd - was dat die van luitenant Roosenschoon ). Deze sectie is later in Rotterdam aangekomen, kwam rechtstreeks onder het bevel van de Kantonnementscommandant en is dus NIET bij het bataljon teruggekeerd.
Toen op 13e mei 's middags de bovengenoemde aanval op de brug over het Schiekanaal plaatsvond door eenheden van III - 21 RI bleek
zich plotseling een sectie van IV - 15 RI te hebben aangesloten die daar door de kantonnementscommandant heen was gestuurd zonder dat deze aanwezigheid bij III - 21 RI bekend was. Het gaat absoluut zeker om dezelfde sectie die later in Rotterdam was aangekomen. De aanval, die zeer langzaam verliep door vijandelijk vuur, leverde in eerste instantie een paar honderd meter terreinwinst, de bezetting van een aantal huizen, een achttal Duitse krijgsgevangenen en een hoeveelheid buitgemaakt oorlogsmateriaal op tegen de prijs van 2 doden en 6 gewonden. Uiteindelijk zijn de troepen toch weer ( uit veiligheidsoverwegingen, het Stafwerk Rotterdam bericht hier gedetailleerd over ) teruggenomen achter de Schie.

Ik heb wel voorbeelden kunnen vinden van zuiveringen van parken door militairen van IV - 15 RI ( zoals de Kralingse Hout ), maar welke sectie(s) daarbij betrokken zijn geweest blijft in het vage.
Het 's nachts uitbrengen van vuur op een schip ( zoals vermeld in het oorspronkelijke bericht ) door de sectie - Roosenschoon is eveneens oncontroleerbaar. Onmogelijk is het niet.

Het is zeer goed denkbaar dat rapporten en verslagen van IV - 15 RI
( wie weet is er een rapport van Roosenschoon zelf )nog iets specifieks melden, mar die bezit ik helaas niet. Het NIMH ongetwijfeld wel: nimh@mindef.nl
» Deze reactie is geplaatst op 20 november 2007 13:52
Totaal berichten: 1
De Lt Roosenschoon heeft in het "park" of "plantsoen" in Rotterdam inderdaad geen Duitse mil aangetroffen. Dit bleken Nederlandse mil te zijn nadat zij zich hadden overgegeven na een vuurgevecht met de sectie van de Lt Roosenschoon. Mogelijk dat dit evt naslagwerk vereenvoudigd.

Hij heeft naar eigen zeggen deelgenomen aan gevechtacties bij bruggen. Welke dit betreffen weet ik niet meer. Helaas is dit ook niet meer uit 1e hand te vernemen.
» Deze reactie is geplaatst op 22 december 2007 20:12

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554