Discussiegroep

Onderwerp: Nieuwe zustersite Zuidfront 1940 gelanceerd!

(redactie)
Totaal berichten: 2.109
3.217 keer gelezen
9 reacties
Categorie: Stichting De Greb / Stichting De Greb
Na heel veel voorbereiding is eindelijk vandaag - een jaar later dan bedoeld - onze vierde website een feit. Na www.grebbeberg.nl , www.dordtopenstad.nl, www.waroverholland.nl is nu www.zuidfront-holland1940.nl geboren.

Onze nieuwste aanwinst www.zuidfront-holland1940.nl is een groeibriljantje. De content zal de komende jaren gefaseerd worden uitgebreid. De hoofdmoot wordt gevormd door de proloog, en de dagen 10 t/m 15 mei 1940.

Vandaag is de proloog onthuld. Deze is voor 90% gereed, de overige 10% zal spoedig volgen. Daarna groeit het chronologisch verder tot het geheel uiteindelijk 'compleet' is. Binnenkort zal een overzicht op de site worden gepresenteerd dat gewijzigde en toegevoegde content presenteert.

De proloog bespreekt het gehele voorspel tot de strijd in mei 1940, waarbij veel aandacht voor de staat en status van de Nederlandse en Duitse troepen die elkaar zouden treffen aan het zuidfront. Eveneens aandacht voor de strategie, de spionage en een speciale aandacht voor de Duitse luchtmobiele eenheden. Eveneens aandacht voor het Franse en Belgische leger, alsmede de Geallieerde strategie. Die laatste zaken lijken niet direct relevant, maar ze zijn het wel. De ontwikkelingen aan het zuidfront waren immers niet los te zien van het grote gebeuren in Noordwest Europa.

Het forum van de Grebbeberg zal ook voor het Zuidfront gebruikt worden. Zuidfront krijgt net als Dordt Open Stad geen eigen forum. Ook zijn algemene wetenswaardigheden over het Nederlandse leger alsmede de FAQ sectie alleen op www.grebbeberg.nl te vinden.

De site zal nog enkele lay-out en presentatieverbeteringen ondergaan, en ook zal nog een controleslag worden gemaakt op de content. Wij vragen uw begrip voor kleine taalfouten, nog niet verbeterde lay-out foutjes en ontbreken van nogal wat illustraties, kaarten en foto's. Dit alles zal geleidelijk verbeteren tot het niveau dat u van ons gewend bent. Wij besloten echter toch voor de Kerst van 2007 live te gaan, zodat geinteresseerden zich vast kunnen verdiepen in de materie gedurende de vakantiedagen in december.

Wij wensen een ieder veel leesplezier.
» Dit bericht is geplaatst op 25 november 2007 22:14
Totaal berichten: 103
Hallo Allert,

Ik weet dat de side nog maar net begonnen is, maar ik wilde na het lezen toch een aantal vragen kwijt. Het betreft een aantal zaken die ik bij DordOpenStad ook al gezien had, maar nog niet aangekaart heb. Lees de opmerkingen niet als beter weten maar zie ze als `dit is de info die ik heb verzameld en die strookt niet met wat er staat, graag antwoord hoe of wat`.


1) Er wordt een verklaring aangehaald van Hptm. Walther Gericke, alsof hij geland is in De Polder en vervolgens het vuur laat openen op Nederlandse troepen die door de Krispijnse Tunnel komen. Aardig verhaal, echter bij mijn weten was hij commandant van 4./FJR1, de schwere Kompanie zo te zeggen, en is hij omlaag gekomen nabij Tweede Tol, vanwaar hij ter versterking naar Dordrecht gestuurd werd omdat 3./FJR1 het niet redde.Dat blijkt ook wel uit het feit dat hij kennelijk de overgave 14 Kp Pionieren olv Kapitein Mantel eiste, en zijn mortieren gebruikte om nabij gelegen huizen in vuur en vlam te zetten.

2)Grollé heeft de commandant van 3./FJR1 doodgeschoten. Er staat dat dit een Hauptmann betrof, maar bij mijn weten was het een Oberleutnant(Heinz Henning Freiherr von Brandis).

3) Er wordt gesproken over een Oberfeldwebel Gotze die plaatsvervangend commandant was en de aanval richting station-stad inzette. Bij mijn weten bestaat de plaatsvervanger van de Kompaniefuhrer uit een der Zugfuhrers, te weten in dit geval de (O)lt. Schmidt of Lt. Nowak. In diverse litaratuur wordt Schmidt ook genoemd. De derde zugfuhrer was namelijk Feldwebel Hermann Görtz die in Zwijndrecht landde en de bruggen innam (En er het RK aan over hield). Ik denk dat er hier dan ook sprake is van verwarring met Görtz want als het dan een Feldwebel uit de Stab van de kompanie was dan zou dat de Spiesz Hauptfeldwebel Hoffmann geweest moeten zijn. Die vormde tesamen met nog 2 Unteroffizieren en Brandis (en nog een hospik Uffz. en 9 soldaten) de Stab.

4) de opmerking van 3 brengt mij dus bij 4) De kompanie bestond feitelijk uit een Stab(14 personen), 3 Zuggen van elk 1 Stab(Zugfuhrer, 4 soldaten en 1 hospik) en 3 Gruppen(elk 1 Uffz. en 11 soldaten) en dan nog de leGrW36 groep van pakweg 5-6 man.`
1 Zug landde er in Zwijndrecht dus hou je voor De Polder 106 tot 108 man over. Indien er dan 80 krijgsgevangen worden gemaakt en een aantal zich doorslaan naar de bruggen hoe je er nooit genoeg over voor 50 doden. Er officieel zijn er 18 doden bekend. Waar komt dat cijfer 50 dan toch vandaan.
Voor bovenstaande aantallen hou ik me dan even bij Bruce Quarrie German Airborne Divisions (wat Nederland betreft een niet geheel foutloos boekwerk).

Met vriendelijke groet,
» Deze reactie is geplaatst op 26 november 2007 23:39
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Hmm, ik begrijp niet waar je op doelt Hugo als je verwijst naar de net begonnen site. Dordt Open Stad bestaat al jaren, en daarvan citeer je. Van je citaten staat niets op www.zuidfront-holland1940.nl

DOS bevat veel integraal overgenomen verslagen. Daarin staat inderdaad veel onwaarheid en onzuiverheid. Dat is het karakter van DOS. Vooral veel getuigenverklaringen en verslagen. Zuidfront daarentegen is beschreven vanuit bronstudie en heeft slechts een appendix waarin verslagen zijn overgenomen, en waarin [voor zover noodzakelijk of verifieerbaar] is gecorrigeerd middels voetnoten. Zuidfront bespreekt nog helemaal de gevechtsdagen niet. Dat volgt allemaal nog.

Een aantal zaken kan ik je zo wel vertellen.

Gericke is inderdaad niet in De Polder neergekomen en was commandant van 4/FJR1. Commandant van 3/FJR1 was inderdaad Oberleutnant Von Brandis, en hij was het die sneuvelde in De Polder.

Het verhaal van 50 gesneuvelden bij 3/FJR1 is inderdaad een goed bewaard fabeltje. Het cijfer 50 komt uit fantasierijke Nederlandse verslagen en is door sommige publicisten helaas overgenomen. Er sneuvelden niet eens 50 Duitsers bij de gehele luchtlanding tussen Moerdijk en Zwijndrecht op 10 mei.
» Deze reactie is geplaatst op 27 november 2007 00:38
Totaal berichten: 1
Hallo Allert, Ik zie nu ook dat een en ander door elkaar loopt. Kennelijk ben ik tijdens het bekijken van de nieuwe site overgeschakeld op de site van Dordt. Ik vond het al zo verd.... veel op elkaar lijken maar heb daar verder geen aandacht aan besteedt. Mijn fout, zal wel weer eens de verkeerde switch aangeraakt hebben. Ik heb zo'n toetsenbord met 100.000 mogelijkheden en geen idee waar de meeste knoppen toe dienen :)
» Deze reactie is geplaatst op 27 november 2007 11:41
Totaal berichten: 2
Geachte Heer Goossens,

In der rubriek "Algemeen Mei 1940" las ik dat er een nieuwe zustersite is geopend. Wellicht is het mogelijk, voor het gedeelte, dat in de meidagen 1940 onder het TBZL viel, ook een site te construeren. Ik heb het vermoeden, dat er nog al wat Limburgers zijn, die behoefte hebben aan (meer) informatie over die tijd.
De heer Brongers heeft er weliswaar een boek over geschreven, echter de "petit histoire", zoals die in de andere sites aan bod komt, is er nog niet. Zelf heb ik twee mede-Limburgers, die voorkomen op de site "Grebbeberg", voor zover in mijn vermogen lag, kunnen helpen.

Met vriendelijk groet,
» Deze reactie is geplaatst op 15 december 2007 12:26
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Een website over de korte strijd in Limburg is natuurlijk aantrekkelijk en past zeker in een logisch vervolglijstje. Het zal echter nog jaren kunnen duren. Momenteel is er aan het zuidfront nog jaren werk en ook onze andere sites blijven veel werk vragen. Zo waren we gisteren weer op bezoek bij een veteraan van de Grebbestrijd, en zal ook zijn interessante informatie weer worden verwerkt. Onze insteek is zaken met zorg en kwaliteit aan te pakken, en dat kost ons dus veel tijd. Een site over Limburg zal dus nog wel even op zich laten wachten. Ondertussen biedt het boek van overste bd Brongers over een dag oorlog in Limburg natuurlijk wel vrij veel informatie.
» Deze reactie is geplaatst op 16 december 2007 11:30
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Wij zijn overigens graag bereid en in staat dieper in te ( blijven ) gaan op vragen over de sector - Zuid-Limburg. De discussiepagina is in principe gericht op de meidagen in hun geheel, niet specifiek op de Grebbe.
» Deze reactie is geplaatst op 16 december 2007 13:41
Totaal berichten: 191
In het in 2005 uitgegeven werk "Oorlog in Zuid-Limburg 10 mei 1940", is tot in details ingegaan op de strijd, met tal van ooggetuigenverslagen, Duitse verklaringen enz. In Deel 2 van Opmars naar Rotterdam: "Van Maas to Moerdijk" geldt hetzelfde voor de strijd aan de Maas. Daarin zijn de gevechten bij Mook, St.Agatha, Gennep, Boxmeer, Afferden, Broekhuizen, Grubbenvorst, Venlo, Tegelen, Neer, Roermond en Wessem tot in de kleinste bijzonderheden beschreven, eveneens met tal van ooggetuigenverslagen en de betreffende Duitse documentatie. Zouden er desondanks nog onduidelijkheden bestaan, dan ben ook ik gaarne bereid om vragen te beantwoorden.
» Deze reactie is geplaatst op 16 december 2007 17:00
Totaal berichten: 1
allereerst: pet af, voor de mensen die deze site mogelijk maken,wat een info !
2. een vraag:weet een van u iets te vertellen over de kazematten boven(noord-oost) het voormalig militair revalidatie centrum "de hoogstraat" gelegen tussen Doorn en Leersum,(nu een asiel opvangcentrum).
ik heb nergens info hierover kunnen vinden.waren deze ook nog onderdeel van
de grebbelinie? of staan deze op zichzelf, zoja wet welk doel en wat is de
hitorie.
» Deze reactie is geplaatst op 16 december 2007 18:28
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Met die kazematten bij Doorn bedoelt uw wellicht de Darthuizerberg?

Ik ken een foto [zie link] van een constructie bij Leersum. Dat is een mij onbekende betonnen constructie. http://www.pixum.nl/members/grebbelinie/?act=a_view&album=2306849&i_pos=9&page=2&ktw=1cce20c7d7ddc8e48ebc7524b0a4ab80

Dat zou een schuilplaats ingang kunnen zijn, maar dan is deze van na de oorlog vermoed ik. Hoorde dan bij een luchtwachttoren.

Ik moet het juiste antwoord schuldig blijven ben ik bang.
» Deze reactie is geplaatst op 17 december 2007 13:22

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554