Discussiegroep

Onderwerp: Alletrino, sergeant > Aletrino

Totaal berichten: 1
2.748 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht...
In: Een verhaal uit de Grebbelinie... deel 1, door Dhr. Casander, voormalig sergeant bij I-15 R.A. lees ik:

" Sergeanten van deze 1ste Batterij waren: sergeant Alletrino, stukscommandant, hij kon prachtig zingen, was "Jood" en heeft zich na de capitulatie, uit angst voor de bezetter van het leven beroofd, sergeant Th. Casander, verkenner, later stukscommandant, sergeant Bosch, stukscommandant, sergeant W. van Klinkum, stukscommandant, sergeant G.J. Eyssens, stukscommandant."

Weet iemand wat de voornaam was van sergeant Alletrino (De correcte spelling is wrsch. Aletrino). Ook verdere gegevens over hem zeer welkom.
» Dit bericht is geplaatst op 2 december 2007 11:27
(redactie)
Totaal berichten: 849
Bij ons zijn geen verdere gegevens over deze sergeant bekend. Ik herinner mij nog wel dat dhr. Casander geregeld over hem sprak. Dat de naam verkeerd is genoteerd (en mogelijk ook andere namen in het stuk), is zeer goed mogelijk.

Of Aletrino zich direct na de capitulatie in mei 1940 van het leven heeft beroofd durf ik niet met zekerheid te stellen, mogelijk was dit in de latere oorlogsjaren. Casander was hierover niet duidelijk, mede doordat hijzelf gewond was geraakt en zodoende alles rond die capitulatie van horen zeggen heeft. Mocht u nog informatie over deze persoon bezitten, dan ben ik benieuwd daarnaar.
» Deze reactie is geplaatst op 2 december 2007 20:48

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554