Discussiegroep

Onderwerp: grebbeberg strijders later inhet vertzet

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 698
5.076 keer gelezen
28 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
zijn er grebbeberg strijdes die later in het verzet gegaan zijn , die toch bleven door vechten die het niet bij lieten zitten die toch ,zich aan melden bij het ver zet is daar iet over bekend
» Dit bericht is geplaatst op 5 juni 2003 19:37
(redactie)
Totaal berichten: 849
Jazeker, kapitein Brittijn (Commandant 3-I-8 R.I.) bijvoorbeeld is door zijn deelname aan het verzet tijdens de oorlog omgekomen. Ook van Reserve Kapitein W.J. Dewez is bekend dat deze heeft deelgenomen aan het verzet (Raad van Verzet). Ik hoorde vandaag tijdens de 2e Pinksterdagherdenking van het 8ste Regiment Infanterie dat er nog 7 andere oud-strijders tijdens de oorlogsjaren zijn omgekomen door hun deelname aan het verzet.
» Deze reactie is geplaatst op 9 juni 2003 19:58
Totaal berichten: 698
in het verleden heb ik dit verhaal al eens gehoord daarom ook deze vraag ,mijn dank voor info ,ik wist het alleen details waren niet bekend
» Deze reactie is geplaatst op 9 juni 2003 23:52
Totaal berichten: 2
Zie mijn oproep A. H. Kousbroek op 16 juni 2003! Hij was zeer actief in het verzet en medeoprichter van Stichting 40-45 (tevens directeur), penningmeester en later voorzitter van Stad Utrecht, (L.O) , in 1940 medeoprichter van de O.D. !!! Hij heeft echter nooit de erkenning gekregen die hij verdient, vandaar dat ik nu aan het ontrafelen ben.
» Deze reactie is geplaatst op 16 juni 2003 22:56
Totaal berichten: 9
Ik ben bezig met het levensverhaal van mijn vader. Hij zat bij de 2e sectie 4e MC. In het verleden heb ik vragen gesteld op deze site. Mijn vader Piet Alberts, ("Blonde Piet") zat na de oorlog in een Knokploeg te Enschede onder leiding van Johannes ter Horst. Heeft o.a. deelgenomen aan overvallen op distributiekantoren en de bevrijding van 54 mensen uit het Huis van Bewaring te Arnhem. Vandaar dat ik nu ook aan het zoeken ben naar zoveel mogelijk info, want hij heeft mij nooit iets verteld, zowel niet over de Grebbeberg, als over het verzet.
» Deze reactie is geplaatst op 1 augustus 2003 11:28
Ron Struyk
Hoewel het een vanzelfsprekendheid lijkt dat een deel van de mensen in het verzet ging, zijn er -helaas- ook gevallen bekend van mensen die in de grebbelinie vochten die later in Duitse krijgsdienst traden.
» Deze reactie is geplaatst op 1 augustus 2003 12:44
Totaal berichten: 698
eigenlijk zeer begrijpelijk,duitsland wint op alle fronten tot 1941 was het duitse regime zeer mild ,koningin naar england ,je moet toch eten dachten vele,citaat van nederlandse soldaat op grebbeberg,datwaren pas soldaten dolken in hun laarsen hun camouflagekleding hun bewapening tot in de perfectie!!!
» Deze reactie is geplaatst op 7 augustus 2003 16:29
Ron Struijk
Nou Rob, hoe begrijpelijk dat ook moge zijn voor sommigen, ik blijf me afvragen wat enkele officieren en manschappen ertoe heeft bewogen de stap in Duitse dienst te maken. Ik heb ooit als beroepsmilitair de eed afgelegd en trouw gezworen aan de koningin (waar die zich dan ook mag ophouden)Dat was toen waarschijnlijk ook al zo.
Na de ontberingen in de hevige strijd waarin je je maten
ziet sneuvelen is het toch haast ondenkbaar dat je juist met de vijand in zee gaat! Daarbij hebben de meeste Nederlanders die in duitse dienst traden na 1941 dienst genomen. Ik wil deze mensen en hun beweegredenen niet veroordelen maar het blijft als rechtgeaarde Nederlander gewoon een bizar gegeven.
» Deze reactie is geplaatst op 7 augustus 2003 23:56
Totaal berichten: 698
beste RON ,ik weet het ,jij hebt gelijk ,moraal daar gaat het om niet te eten ,duitsland wint .crisis jaren vele gingen ook in dienst uit geldelijk gewin ,zelfs oudstrijders praten hier over CITAAT we hadden te eten te drinken en iedere avond terug naar kamp amersfoort rhenen moest je niet zitten niks te beleven zwaar gereformeerd!!!.
» Deze reactie is geplaatst op 8 augustus 2003 00:03
Totaal berichten: 698
als je aan 1940 denkt denk altijd crisis weinig werk etc moeilijketijd dan is de keuze wat eenvoudiger zelfs gerbrandy de minister president van nederland dacht zo hij is ontslagen door wilhelmina maar dan kan je na gaan hoe vde sfeer was in die dagen
» Deze reactie is geplaatst op 8 augustus 2003 00:12
(redactie)
Totaal berichten: 849
Ik denk dat het voor een groot deel ook aan de propaganda van de Duitsers heeft gelegen. Onderschat de kracht van gemanipuleerde informatie niet! Toen hadden ze nog geen televisie, radio was min of meer verboden (of was dit pas later?), of je kon via de radio alleen 'gecensureerde' kanalen ontvangen (!!). Nu weten we precies wat er aan de andere kant van de wereld gebeurd, toen zeker niet. Het communisme werd door velen, ook Nederlanders, als een gevaar gezien. Daar speelde de Duitsers handig op in. Geld zal ook zeker een rol hebben gespeeld. Er waren allerlei voorzieningen voor mensen die in Duitse militaire dienst traden. Dat was natuurlijk erg aantrekkelijk. Zeker wanneer je 'wereld' niet zo groot was.
» Deze reactie is geplaatst op 8 augustus 2003 07:35
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Rutger haalt een heel belangrijk punt aan. Laten we niet vergeten dat we met de kennis en democratie (en welvaart) van vandaag oordelen. Gedurende het interbellum, en vooral vanaf 1929, was het crisis in Europa. Er was verzuiling, er was armoede, er heerste nog steeds een zeker kaste systeem, en ... de jaren 20 werden gekenmerkt, onder meer door het voorgaande, door een linkse golf. Wij hadden de Troelstra's, de pacifisten en de communisten. Op zeker moment was 20% van Nederland (zeg maar) extreem links. De armoede was enorm, de verdeling arm / rijk zeer ongelijk.

Toen Hitler in januari 1933 aan de macht kwam wist hij binnen enkele maanden al enorme positieve veranderingen teweeg te brengen. Het door Bismarck ingevoerde sociale verzekeringssysteem (werkloosheidverzekeringen en pensioenverzekeringen) was bijna verdwenen door de cirsis, maar werd door Hitler nieuw leven ingeblazen. Hij wist met de Organisation Todt honderduizenden aan het werk te zetten door de bouw van de beroemde Autobahnen. Nieuwbouwprojecten (onder Speer en Giesler) vroegen ook vele handjes. Er werden vakantieparken voor armen gebouwd, reisjes voor de kinderen van de armsten. Hitler zorgde dat de Duitser in de straat zijn trots terugkreeg de het barbaarse Verdag van Versailles te schofferen. De rijken werden tot zwijgen gebracht - het leek op power to the people. Bovendien was Duitsland, net als de rest van Europa, fel anti Bolsjewiek; en Joden werden over een kam geschoren met de Bolsjewieken, sterker, ze werden als de uitvinders gezien (overigens niet geheel onterecht - zonder dit antisemietisch te bedoelen).

Nederland zag buurland Duitsland opbloeien in no-time, zag de Duitsers zelfvertrouwen krijgen en geluk uitstralen. Veel Nederlanders vonden de Duitse mix van een sociaal sterke orde in combinatie met een sterke nationale economie aantrekkelijk, en zagen in Hitler c.s. een voorbeeld van wat de slappe klasse politiek in Nederland moest vervangen. Daarbij was Nederland in die tijd helemaal een zusterland van Duitsland. Veel Nederlanders voelden zich sterk met Duitsland verbonden en vice versa.

Het is daarom niet onvoorstelbaar dateen relatief grote groep Nederlanders zich verbonden c.q. aangetrokken voelden tot het Herrendenken van de Duitsers. Als je Mein Kampf niet had gelezen, wat velen niet haddeb, dan was de sterk anti-semietische inslag van de Nazi's nog redelijk bedekt. Deze werd pas na 1941 duidelijk in de breedte bekend. Het anti-communistisch denken van de Duitsers sprak Nederlanders ook aan. Daarbij gaf dienst nemen in het Duitse leger je een warm bed, eten, en zelfvertrouwen; een thuis. Het is niet zo vreemd dat een niet onaanzienlijk Nederlands contingent daarin stonk.
» Deze reactie is geplaatst op 8 augustus 2003 11:19
(redactie)
Totaal berichten: 629
Ik weet niet of het niet wat te ver gaat om te spreken over "zustervolken " als het gaat om de relatie Nederlanders-Duitsers in het Interbellum ( periode tussen beide wereldoorlogen in ). Feit is inderdaad wel dat b.v in de Eerste WO hier te lande geen sprake was van een sterke anti-Duitse stemming.En je moet de anti-Duitse stemming van na 1945 natuurlijk niet teugprojecteren op de vooroorlogse jaren.
Als u trouwens stelt dat de Joden in zekere zin " terecht" worden gezien als de uitvinders van het Bolsjewisme neem ik aan dat U bedoelt dat bij de eerste Bolsjewieken een vrij groot Joods contingent zat of misschien zelfs dat Marx een Jood was.
Het gaat hier natuurlijk niet om de redenering van de Nazi's dat de Joden feitelijk de oorzaak van alle kwaad waren, niet alleen van het communisme ( dat mensen principieel zag als gelijken, uitging van klassenstrijd in plaats van eenheid en internationaal georienteerd was ), maar ook van b.v kapitalisme en democratie.
» Deze reactie is geplaatst op 8 augustus 2003 12:52
Ron Struijk
Heren,

Al uw wijze woorden, en waarheden trouwens, ten spijt blijft het natuurlijk bizar. Natuurlijk, er hebben alleen in de Waffen SS alleen al naar schatting 22.000 Nederlanders gediend. Het gaat mij hier echter om het feit dat er toch een bepaald dualisme in de mens moet ontstaan als je in 1940 moet vechten voor je leven op, bijv. de Grebbeberg, en je een jaar later doodleuk mee marcheerd met dezelfde strijdkrachten die je destijds buiten gevecht trachtten te stellen.

De economische omstandigheden, het zich verlaten voelen door regering en koningin, een handige propagandamachine en het vooruitzicht op een warm bed (daar kwamen velen dus bedrogen uit in Rusland..)en de gecreerde angst voor het bolsjewisme kunnen natuurlijk een hoop met een mens doen dat staat buiten kijf.
» Deze reactie is geplaatst op 8 augustus 2003 13:30
(redactie)
Totaal berichten: 849
Laten we wel duidelijk voor ogen houden dat slechts een HEEL klein deel van de oud-mei-1940-strijders later heeft dienst gedaan bij het Duitse leger. En zeer waarschijnlijk heeft dat kleine gedeelte zich in die meidagen niet bepaald tot de laatste man en de laatste kogel verdedigd, als ze al een Duitser hebben gezien! De meeste van die 22.000 die je noemt waren jonge mensen die in 1939 / 1940 nog niet eens de leeftijd van 18 hadden bereikt en wel wat zagen in het avontuur; onder Duitse vlag wat van de wereld mogen zien.
» Deze reactie is geplaatst op 8 augustus 2003 13:52
Ron Struijk
Rutger, als je mijn eerste opmerking hierover d.d. 1-8-2003 leest, zul je zien dat ik het geheel met je eens ben dat het slechts een deel van de strijders betreft, net zo goed als het een deel van de strijders betreft die in het verzet is gegaan.
» Deze reactie is geplaatst op 8 augustus 2003 14:50
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Heer Groenman, vanzelfsprekend bedoel ik niet dat m.i. de Joden de oorzaak van het kwaad waren. Ze werden wel min of meer terecht gezien als de exponenten van het communisme. Marx was inderdaad een Jood, en grondlegger van het Marxisme, maar de Joodse inslag is er altijd een geweest van collectivistisch socialisme; sterk gerelateerd aan het latere communisme. De kibboets is bijvoorbeeld niets meer of niets minder dan het Sovjet equivalent van de sovchoze / kolchoze: alleen de kibboets was er veel eerder! Thans ziet men in Nederland nog steeds onder de linkse partijen, vooral de PvdA, een grote Joodse vertegenwoordiging. Hitler overdreef vanzelfsprekend de link tussen Bolsjewisme en de Semieten, en legde dit alleen maar in zijn voordeel (Joods nadeel) uit. Hitler hekelde de Joden vooral vanwege hun drang naar, en onevenredige vruchten uit, nering. In maart 1933 werd de eerste boycot van kracht verklaard waarbij alle Joodse (er woonden naar schatting 560,000 Joden in Duitsland) winkels en zaken een dag per week dicht moesten. Dit had echter zo'n negatief effect op de Duitse economie (die bijkans stil viel!) dat Hitler dit gauw weer afschafte. Ondertussen wel overtuigd van de macht van de Joden! De Joden werden door Hitler eenvoudigweg gelinkt aan onevenredige rijkdom en grondleggers van het verfoeide communisme. Dat dit zijn opportune wijze van handelen was moge duidelijk zijn. Nogmaals ik ben (wellicht vanzelfsprekend) geen anti-semiet, ik trachtte puur de retoriek van Hitler weer te geven. Een retoriek die het trouwens oook buiten Duitsland goed deed. Laten we niet vergeten dat Duitsland onterecht de volledige schuld van de Holocaust krijgt! Met name Amerika speelde een dubieuze rol, door in 1940 de sterke toestroom van Joden te blokkeren en numerus fixi in te stellen. Tot in 1941 (Wannsee conferenz) had Hitler "slechts" het plan Joden te exporteren c.q. te herhuisvesten. Doordat vrijwel ieder land in de wereld, ook al voor 1939, de Joden maar mondjesmaat toeliet werd de latere Endlosung politiek bedacht door mannen als Heydrich, Himmler en Frank. Mind you: Westerbork was het door Colijn gebouwde interneringskamp voor Joodse vluchtelingen; wij lieten er maar 6,000 per jaar toe! Dit maakt ons in zekere zin tenminste enigszins medeverantwoordelijk voor de latere massale moord op de Joodse medemensen. Iets waarvoor het zogenaamde "geallieerde" westen zich tot op heden mag schamen.

Ten aanzien van het zuster c.q. broedervolken verhaal. Dit gaat wel degelijk op. In Duitsland werd door de gewone burger zeer afkeurend gereageerd op de inval in Nederland. Met Belgie had men minder moeite, omdat dat in '14-'18 ook al een tegenstander was, en medebezetter van het Rijnland. Maar de Duitsers waren bepaald niet gecharmeerd van een oorlog en bezetting van Nederland en Luxemburg, wat als zuster / broeder volken werden gezien. Daartoe werd in Nederland dan ook, tot aan de Februaristaking van 1941, een zeer "coulant" beleid door Hitler voorgestaan. Nederlandse en Duitse grensbewoners waren al helemaal gemeleerd in hun gedachtengoed. In Limburg werden de Duitsers massaal op koffie en kuch getrakteerd omdat men hen als broeders zag. Wij waren sterk verbonden naties, en niet alleen vanuit de historie van ons koningshuis (Willem van Oranje en later). Het feit alleen al dat wij Keizer Wilhelm hier onderdak verschafte na WOI zegt al voldoende over onze pro-Duitse mentaliteit. De eerste WO was ook geen aanleiding voor enige haat. Het was een oorlog die er aan zat te komen. Een oorlog ook die door haar negatieve uitkomst voor Duitsland, en de daardoor op Duitsland gelegde schuld, direct de aanleiding gaf voor WOII. Het is echter door uiterst dubieus optreden van met name Petain c.s. dat Duitsland a. de schuld kreeg voor WOI, en b. de belachelijke betalingen en vernederingen van Versailles over zich heen kreeg. De oorlog was natuurlijk door de Duitsers begonnen, maar hij werd van harte aangegrepen door met name de Fransen om wat oude pijn weg te nemen, van met name de Frans-Duitse oorlog van even daarvoor. In feite was WOI een puur resultaat van sluimerende strijd en machtswellust van heel Europa; niet alleen van Duitsland. De oorlog was dan ook verre van ideologisch, waardoor er geen reden was voor haat. Dat de Fransen daar echter anders mee omgingen lag meer aan hun mentaliteit dan aan wijsheid en redelijkheid. Het resultaat ervan was WOII.

Wat de heer Groenman bedoelt met "je moet de antiDuitse stemming van na 1945 natuurlijk niet teugprojecteren op de vooroorlogse jaren." begrijp ik niet goed.
» Deze reactie is geplaatst op 8 augustus 2003 15:09
(redactie)
Totaal berichten: 629
Wat de laatste zin van uw verhaal betreft: antiduitse gezindheid was in de eerste jaren na de oorlog een soort automatisme, waaruit je echter absoluut niet moet afleiden dat dat voor de 2e WO ook al zo was.
Wat betreft de schuldvraag van de Eerste WO. De oorzaken daarvan liggen in een aantal internationale tegenstellingen + het feit van het bestaan van 2 bondgenootschappelijke stelsels. Daardoor kon elk vonkje veranderen in een vuurhaard.Natuurlijk ligt de schuld niet echt bij een land en was ze veel meer collectief.Wel vind ik dat Duitsland door een blanco-cheque aan Oostenrijk-Hongarije te geven in verband met het Oostenrijks-Servische conflict een grote veranwoordelijkheid op zich heeft geladen.
Uw verhaal over de passieve schuld van het Westen ten aanzien van de Jodenvervolging is natuurlijk juist. Dezelfde passieve houding heeft ook geleid tot de 2e WO zelf. Tot zo ongeveer 1936 hadden landen als Engeland en Frankrijk zonder veel risico kunnen ingrijpen. Toen ze dat niet deden werd Hitler steeds driester,terwijl zijn toenemende kracht het voor de Westerse landen minder aanlokkelijk maakte om in te grijpen.Hij heeft 6 jaar zijn gang kunnen gaan.Tijdig ingrijpen had de wereld 55(?)miljoen doden gescheeld.
En tenslotte: natuurlijk stak er niets antisemitisch in uw verhaal.
» Deze reactie is geplaatst op 8 augustus 2003 18:02
Totaal berichten: 698
misschien wel aardig om dit even temelden ,ik sta veel met mijn handel aande nederlandse kust ,ik kan mij verschrikkelijk boos maken als ze nogsteeds over moffen hebben etc ,komen die duitsers niet meer naar nederland kan je het verder vergeten ,endeze generatie is totaal anders kan een hollander nog wat van leren ,met die duitsers kan ik goed handelen (regime was het niet de duitsers)
» Deze reactie is geplaatst op 8 augustus 2003 18:38
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Heer Groenman, u legt uit wat u bedoelde met die opmerking, en daarom kon ik 'm ook niet goed plaatsen omdat ik juist stelde dat we bepaald niet anti-Duits waren voor de oorlog. Durf zelfs te stellen dat we meer anti-Brits waren, o.m. door het Britse optreden tijdens WOI op zee tegen neutrale schepen, en de meer historische fricties inzake handel en de Boerenoorlog; toen nog scherp in het geheugen. Maar wellicht doelde u op een andere reactie, van een derde.

Ten aanzien van WOI zijn we het eens, da's leuk.

Ten aanzien van uw opmerking over het uitblijvend ingrijpen van Engeland (en secundair Frankrijk); dat was eenvoudig verklaarbaar. Engeland heeft een vreselijke inlichtingendiensten nederlaag geleden tijdens de Russische revolutie. Men ondervond dat de nieuwe leiders niet betrouwbaar waren - voor hen - en werd flink anti sovjet. De Britten vonden het prima dat Duitsland wat sterker werd in de jaren 30. Men kon hierdoor een extra buffer vormen tegen de expansiedriften van Stalin. Daarom ook heeft men zich verbonden met Polen. Polen was de buffer bij uitstek, en wie hen binnenviel (het bleken er eind september 2 te zijn) zou met Engeland in oorlog zijn. Men heeft tenslotte alleen Duitsland de oorlog verklaard. Maar laten we eerlijk zijn; de Britten waren niet de bedenkers van het Verdag van Versailles, en vonden het, samen met de Amerikanen, veel te ver gaan. Zij knepen dan ook meer dan een oogje dicht bij de overtredingen vanaf 1936. De Fransen waren veel bezorgder, maar durfden niets te doen. Toch was zelfs Churchill in 1936 nog onder de indruk van Hitler, en met hem vele Engelsen. Pas in 1938 ("peach in our time") toen de Engelse Colijn (Chamberlain) door Hitler werd gepiepeld werd men pas wakker. Te laat.

Overigens zijn die 55 miljoen doden natuurlijk ook aan het Pacific front gevallen. De oorlog met Japan begon pas echt in december 1941, maar reeds in 1932 waren de Japanners in Mantsjourije begonnen met hun expansie. Dit hadden de geallieerden minstens zo onderschat als de kracht van de Duitsers. Of dit alles onderschatting is die verwijtbaar is vind ik een tweede. Ik denk van niet. Wel met de kennis van vandaag.
» Deze reactie is geplaatst op 8 augustus 2003 22:08
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Ik bedoelde natuurlijk "PEACE in our time", alhoewel perzikken ook best gesmaakt zullen hebben ...
» Deze reactie is geplaatst op 8 augustus 2003 22:10
Totaal berichten: 698
trouwens je zou er dit aan toe kunnen voegen wilhelmina heeft zelfs contact gehad met hitler cq berlijn in de jaren 37 38 over de neutraliteit van nederland ,maar met de inval in polen kon hitler niks anders doen dan in mei 1940 ook nederland te overvallen omdat england de oorlog verklaart ,zie de bekende atlantic wall,dus
» Deze reactie is geplaatst op 8 augustus 2003 22:29
(redactie)
Totaal berichten: 629
Ik kom net thuis, vandaar deze voor mijn doen late reactie. Natuurlijk is een vrij groot deel van die 55(?)miljoen doden gevallen in het Verre Oosten, ook al voor 1939 en vooral onder de Chinezen. Maar dat kun je zien als een van de 2 lijnen die naar de WO voerde, een Europese en een Aziatische. Dus eigenlijk ook al een beetje WO II.
Ben ik zo een beetje duidelijk?
» Deze reactie is geplaatst op 9 augustus 2003 01:56
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Rob, in zekere zin heb je gelijk dat de bezetting van Nederland door de oorlogsverklaring van Engeland redelijk voor de hand lag. De Duitse militairen die Nederland binnen moesten vallen werden, onder meer omdat de Duitsers nogal gecharmeerd waren van broedervolk Nederland, geinstrueerd dat de Engelsen al in Nederland waren. Dit verklaart ook dat overal de Duitse militairen vroegen waar de Engelsen waren. Bovendien reageerden ze zeer fel, soms grof, op de Nederlandse militairen met het oude model helem, die plat was en net zo'n onpraktisch soepbord leek als de Engelse helm.
» Deze reactie is geplaatst op 9 augustus 2003 12:41
Totaal berichten: 698
enigewat ik weet isdat zwolle nog enigzins door duitsers goed verdedigd isin april 45....maar heel eenvoudig teachter halen !!
» Deze reactie is geplaatst op 11 november 2003 14:36
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Advies:
"De Pruus komt"
Waanders uitgeverij Zwolle
ISBN 9066302100 (gebonden) 90663021190 (genaaid)

Veel informatie over het verzet in Zwolle en omgeving
» Deze reactie is geplaatst op 12 november 2003 00:54
Totaal berichten: 1
Mijn grootvader Kapitein P.F. Brittijn heeft in mei 1940 gevochten op de Grebbeberg. In 1945 is hij door de bezetter gearresteerd vanwege verzetsactiviteiten (vermoedelijk voor de L.O.) in en rond zijn woonplaats Medemblik. Hij is toen overgebracht naar de gevangenis op de Weteringschans te Amsterdam. In maart 1945 is hij omgekomen bij de fusillade in het Weteringplantsoen.
» Deze reactie is geplaatst op 25 november 2003 16:09
(redactie)
Totaal berichten: 849
Wellicht al bekend: op onze website staat in ieder geval 1 rapport van kapitein Brittijn.
» Deze reactie is geplaatst op 25 november 2003 16:14
(redactie)
Totaal berichten: 849
Nog een kleine aanvulling afkomstig uit het boek Vereniging 8 RI 1940 - Herdenking 1990:

"
Onze Regimentsmakkers, die in verband met hun aandeel in het verzet werden gefusilleerd, zijn:
- P.F. Brittijn
- M. Chotzen
- J. Hulleman
- G.W. Kleisen
- C. Ruizendaal
- J. Walraven
"
» Deze reactie is geplaatst op 25 oktober 2004 12:00
» Dit onderwerp is gesloten
2554