Discussiegroep

Onderwerp: Sergeant "Van Ewijk"

Totaal berichten: 9
2.799 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Gezocht...
In het boek "Grebbelinie 1940" van lt.-kol. b.d. E.H. Brongers, waarvan in 2004 de 11e druk is verschenen, las ik tot mijn verbazing (zie mijn achternaam!) op de bladzijden 49 en 50 over een "sergeant Van Ewijk". Deze sergeant was gelegerd in het noordelijke deel van Fort Westervoort bij Arnhem. Toen deze sergeant op 10 mei 1940 een Duitse compagnie de bruggen over de IJssel zag naderen, liet hij met zijn lichte mitrailleur onmiddellijk het vuur openen.

Omdat deze sergeant qua achternaam een naamgenoot was ben ik nieuwsgierig geworden.

Wegens privé-omstandigheden heb ik geen enkel contact gehad met de familie van mijn vader, ook een "Van Ewijk". Mijn vader wist mij te vertellen dat er waarschijnlijk wel een "Van Ewijk" in de meidagen van 1940 heeft gevochten, maar verdere details (exacte naam, onderdeel e.d.) zijn hem onbekend. Mijn vader heeft wegens privé-omstandigheden na zijn huwelijk met mijn inmiddels overleden moeder het contact met zijn familie verbroken en hij wil het contact ook niet vernieuwen. De weg om via zijn familie (die ik verder ook niet ken), meer over deze sergeant te weten te komen, is dus helaas uitgesloten.

Daarom mijn vraag: wie kan mij meer vertellen over deze "sergeant Van Ewijk"? Hij was op 10 mei 1940 dus gelegerd in het noordelijke deel van Fort Westervoort bij Arnhem. Meer gegevens over deze sergeant, {wellicht familie!) wordt zeer op prijs gesteld. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie!
» Dit bericht is geplaatst op 4 december 2007 23:13
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Van deze sergeant Van Ewijk kennen we alleen zijn onderdeel: 4 - III - 35 RI. Verder weten we niet meer dan wat er al in het genoemde boek van Brongers staat, dus geen achtergronden.
In ons archief komen trouwens wel 2 andere ( gesneuvelde ) militairen met de naam Van Ewijk voor, de gegevens zijn intussen naar u opgestuurd.
» Deze reactie is geplaatst op 5 december 2007 10:47
(redactie)
Totaal berichten: 219
Inmiddels heb ik u een bericht gestuurd met ietwat meer informatie over Fort Westervoort.
Sergeant van Ewijk werd door zijn commandant Heijnen voorgedragen voor een onderscheiding. Of hij die ook daadwerkelijk heeft ontvangen is door mij nog steeds niet met zekerheid vast te stellen.
» Deze reactie is geplaatst op 7 december 2007 09:54
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Van Ewijk is niet gedecoreerd.
» Deze reactie is geplaatst op 7 december 2007 17:22
Totaal berichten: 9
Hartelijk dank voor uw reacties!

Het was verrassend te vernemen dat er in uw archief twee gesneuvelde militairen met de naam Van Ewijk voorkomen!

Inmiddels heb ik mijn vader de door u toegestuurde gegevens laten lezen en hij heeft mij meegedeeld dat de dpl. sld. Van Ewijk die in Lienden is geboren wellicht familie zou kunnen zijn. Zeker is dit echter niet.

De plaatsnaam "Lienden" komt in ons land namelijk twee maal voor: in de Betuwe en een gehucht nabij Wijchen. Volgens mijn vader komt zijn familie met de naam Van Ewijk hoofdzakelijk uit Nijmegen en omgeving. Zowel mijn vader als ik zijn er ook geboren. Verder onderzoek moet uitwijzen of er een familieband heeft bestaan.

Over sergeant Van Ewijk bestaat nog wat onduidelijkheid, maar de kans dat hij daadwerkelijk familie is, is niet bijster groot.
» Deze reactie is geplaatst op 8 december 2007 18:13

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554