Discussiegroep

Onderwerp: zoektocht naar mijn vader

Totaal berichten: 1
3.782 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht...
Mijn vader, LJR Emmelkamp, geboren 23-6-1912, was in de mobilisatieperiode 1939-40 gelegerd in Santpoort. Hij was ingedeeld bij een mortiersectie van 12-R.I. Mijn vader was toentertijd korporaal en mortierschutter.
Eén van de officieren was dhr Van Dulmen Krumpelmann uit Groningen.
In de meidagen van 1940 hebben ze o.a. in Scheveningen opgetreden tegen gelande Duitse para's en hij is ook boven Rotterdam in actie geweest. Vanuit de omgeving van Pijnacker maakten ze op 14/5 's middags het bombardement van Rotterdam mee.
Ben benieuwd, of er meer van deze sectie (of 12-R.I., een Gronings regiment) bekend is.
» Dit bericht is geplaatst op 2 januari 2008 20:58
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Een korte reactie op uw bericht van gisteren met vragen over 12 RI en in het bijzonder de sectie mortieren

12 RI ( onderdeel van de 3e Divisie ) bevond zich op 10 mei in en rond Haarlem. Het 1e bataljon lag in Haarlem zelf, de rest was verspreid over Velzeroort, Santpoort en Bloemendaal.

I - 12 RI zou gedurende de meidagen in Haarlem blijven in verband met het gevaar van nieuwe landingen van Duitse parachutisten.

II - 12 RI werd op 10 mei via Voorburg naar Delft gestuurd en zou uiteindelijk ( afgezien van een compagnie die naar het inmiddels heroverde vliegveld Ypenburg werd gestuurd ) deelnemen aan de acties ter herovering van Overschie.

III - 12 RI is in uw geval het interessantst.

III - 12 RI is namelijk op 10 mei ( met o.a een sectie van de compagnie Mortieren ) naar Lisse gezonden en vandaar in de nacht van 10 op 11 mei aangekomen het Haagse Bos. Op de 11e mei werd het bataljon opgesteld in de omgeving van het Pompstation aan de noordoostrand van Den Haag, niet ver van Scheveningen. Men is ook, in het kader van een voorgenomen zuiveringsactie van het gebied tussen Den Haag en Katwijk ( daar bevonden zich Duitse parachutisten ) opgerukt naar Meyendel zonder dat er vijand werd waargenomen. Vervolgens werd het bataljon teruggenomen naar het Pompstation en daarna ingekwartierd aan de Badhuisweg in Scheveningen.
Dat bevestigt dus hetgeen u schreef in uw bericht, zij het dan dat de Duitse parachutisten zich niet in Scheveningen bevonden.
III - 12 RI is daarna in reserve gehouden voor een nieuwe opmars in noordelijke richting, maar dat is er niet meer van gekomen.Het bataljon heeft dus geen deel gehad aan de dramatische gebeurtenissen bij de Wassenaarse Slag.
Op de 13e mei kreeg het bataljon opdracht zich te verplaatsen naar het vak Zoetermeer - Zegwaard van het nieuw gevormde z.g pantserafweerfront rond Den Haag. Dit vak bevond zich inderdaad dicht bij Pijnacker. De mortiersectie van uw vader stond daarbij in stelling in een boomkwekerij bij Voorhoekje. Dit laatste bevestigt het 2e gedeelte van uw bericht.
Ik heb Van Dulmen Krumpelmann wel aangetroffen in het Officiersboek 1940 als kapitein bij 12 RI, maar hij ontbrak op de kaderlijst van dit regiment. Waarschijnlijk is deze dus onvolledig.
Van de 12e compagnie mortieren worden op de kaderlijst genoemd als commandant res.1e luitenant L Pot enals eender sectiecommandanten res.1e luitenant A.W Stronkhorst.

Meer gedetailleerde informatie over 12 RI kunt u natuurlijk halen uit de verslagen en rapporten, die zich bevinden bij het NIMH in Den Haag. Voor contact: nimh@mindef.nl
Voor een algemeen overzicht is ook het boek van E.H Brongers " Slag om de residentie " geschikt, evenals het boek " De oorlog in mei 1940 " ( zij het minder gedetailleerd ) van Amersfoort en Kamphuis.
Daarnaast natuurlijk het Stafwerkdeel over Den Haag it de z.g Groene Serie.
» Deze reactie is geplaatst op 3 januari 2008 11:43

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554