Discussiegroep

Onderwerp: B.J. Wanders dpl sld bij 8RI.

Totaal berichten: 3
3.175 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Gezocht...
Geachte lezer(s),
Graag wil ik weten in welke bataljon en compagnie mijn overleden vader heeft gediend. Mijn vader is geboren op 3 aug. 1919 te Zevenaar. Hij was ingelijfd als dienstplichtig soldaat van de lichting 1939 uit de gemeente Zevenaar onder nummer 85 bij het 8e Regiment Infanterie. In onderhoud bij Detachement A op 16 okt 1939. In Duits krijgsgevangenschap op 15 mei '40 (Neu Brandenburg.) Uit Duits krijgsgevangeschap 15 juni '40. Ik weet dat hij mitrailleurschutter was bij een der kazematten op de Grebbeberg. Ik weet van een verhaal van hem dat hij gevuurd heeft op Duitsers die voor een schuur of varkenshok liepen. In een der verslagen op de Grebbebergsite wordt dat ook verteld. Indien ik weet bij welke compagnie of groep hij ingedeeld was dan kan ik gerichter zoeken op de site of in boeken of verslagen (bij het Ned. Instituut voor Mil. Historie) om te lezen wat hij als jonge jongen ondervonden heeft en waar hij nooit over kon praten.
» Dit bericht is geplaatst op 5 januari 2008 19:22
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De enige situatie voorkomend in de verslagen op onze website waarin sprake is van schieten op Duitsers bij een varkenshok is de volgende, beschreven door de sergeant Wessels:

"Van onze kazemat (no. 14) uit is zeer hevig gevuurd op het varkenshok, waar 't wemelde van de Duitschers".

Hierbij gaat het om de 3e sectie van 2 - 1 - 8 RI, die de beschikking had over de S - kazematten 13 en 14. Deze lagen in het z.g Hoornwerk aan de noordkant van de weg van de Grebbeberg naar Wageningen ( nog steeds aanwezig op het terrein van Van Dam ) en waren bewapend met een lichte (Lewis )mitrailleur.

De vraag is hier natuurlijk: is deze situatie identiek aan die welke uw vader in zijn verhaal beschrijft of ( toch ) niet en gaat het om een andere, zij het soortgelijke situatie?
Kortom: hebben we hiermee zijn verhaal meteen te pakken of moeten we toch elders gaan zoeken? Deze vraag kan ik zonder verdere aanwijzingen ( het zou b.v helpen indien bekend was of hij een lichte of een zware mitrailleur bediende of wanneer het type van de kazemat bekend zou zijn ) natuurlijk niet beantwoorden. Ik geef wel vast een andere mogelijkheid aan, waarbij hij dus geen deel uitgemaakt zou hebben van 3 - 2 - I - 8 RI.

Als we inderdaad aan mogen nemen dat de kazemat ( het feit dat hier een kazemat een rol speelt vormt een belangrijke leidraad bij het zoeken ) is waarbij uw vader was ingedeeld OP de Grebbeberg ( of eventueel vlak er voor ) was gelegen, dan is de kans zeer groot dat hij behoorde tot een van de 4 secties van de Mitrailleurcompagnie van I - 8 RI ( MC - I - 8 RI ). Het grootste deel van de in aanmerking komende kazematten werd namelijk door militairen van deze compagnie ( de MC dus )bezet. Kortom: indien hij geen deel uitmaakte van de bovenvermelde 3e sectie van 2 - I - 8RI, dan ligt MC - I - 8RI ( uitgerust met zware mitrailleurs ) het meest voor de hand.
Van de 4 secties van I - 8 RI komt dan de 2e sectie het meest in aanmerking. Vanuit de G - kazematten 5,6 en 7 is vanaf de kam van de Grebbeberg ( waar ze lagen ) vooral op de 11e mei uitgebreid op het voorterrein ( het voorpostengebied, waar op die 11e hevig is gestreden )gevuurd. In dat gebied lagen ongetwijfeld meerdere schuren, die in aanmerking zouden kunnen komen.
De andere 3 secties zijn door allerlei oorzaken ( veel ) minder makkelijk te linken aan dat verhaal met dat varkenshok (of schuur ).

Wat m.i wel min of meer vaststaat is dat uw vader behoorde tot het 1e bataljon, I - 8 RI.
III - 8 RI had in feite niet de beschikking over kazematten en die van het IIe bataljon lagen naar verhouding wat verder van de Grebbeberg, namelijk of langs de Grift of in de tussenverdediging tussen Cunerawegen Grift.
Of het bij I - 8 RI dan gaat om de 2e compagnie of eventueel de MC is niet met zekerheid te stellen, al heb ik gevoelsmatig iets meer met de ( 3e sectie van )de 2e compagnie.
Cruciaal is natuurlijk dat we ( en dat geldt ook voor het NIMH ) niet beschikken over lijsten met de namen van (vooral ) de militairen uit de lagere rangen en dus niet in staat zijn dit vraagstuk op die manier op te lossen. Van de bezetting van de kazematten 13 en 14 ken ik bv maar een paar namen: Schoonen, Stoffels en Rasink.
» Deze reactie is geplaatst op 5 januari 2008 22:22
Totaal berichten: 3
M'n vader schoot met een mitrailleur voorzien van een trommel(Lewis). Hij is
beschoten geweest vanuit bomen door Duitsers terwijl hij op een kazemat lag
te schieten. (Bij hem was een soldaat genaamd Herman van Wessel uit
Zevenaar.)
Dus dan mogelijk geschoten vanaf S 14.
» Deze reactie is geplaatst op 7 januari 2008 09:22
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Die kans lijkt me wel heel groot, ja.
Van de kazematten OP en vlak voor de Grebbeberg waren er maar een paar met
een lichte ( Lewis ) mitrailleur. Zelfs als je de kazematten langs de Grift
en in de z.g tussenverdediging er bij neemt. Dat waren vrijwel allemaal G -
kazematten met zware ( Schwarzlose ) mitrailleurs.
Eigenlijk alleen de S12, 13, 14 en 15 blijven over..
De eerste 3 lagen in het Hoornwerk, de laatste langs de Cuneraweg vlak
achter de Grebbesluis. Vanuit deze laatste kazemat was vrijwel niets te
zien, omdat men nog geen begin had gemaakt met verwijderen van obstakels.
Men zal dus zeker geen varkenshok hebben gezien.
De S12 lag aan de zuidkant van de weg Wageningen - Grebbeberg en komt ook al
minder in aanmerking.
Daarnaast had je nog de S4A, gelegen op een van de z.g Bastions zuid-west
van het Hoornwerk langs de Grift, maar daar hebben de Duitsers zeker niet
vanuit bomen op geschoten.
Dus: of de S 13 of de S 14 en het verhaal hoort nu eenmaal bij de S 14.
Ik denk ook dat dat varkenshok meer binnen het schootsveld van de S 14 zal hebben gelegen dan binnen dat van de S 13. Al hebben die schootsvelden ( van 190 graden ) elkaar misschien ook wat overlapt.
Er kan door de Duitsers ( SS ) vanuit bomen langs de verkeersweg
zijn gevuurd. Beide kazematten moeten van daaruit zichtbaar zijn geweest.
Vanuit de boomgaard kan ook, al waren daar een aantal bomen op het laatste
moment gekapt ( maar niet weggebracht en zo toch dekking voor de Duitsers
vormend ).

Ik heb de naam Herman van Wessel genoteerd voor het archief, evenals die van
uw vader.
» Deze reactie is geplaatst op 7 januari 2008 09:29
Totaal berichten: 3
Wederom hartelijk dank voor de snelle reactie.
Het onderstaande nog ter aanvulling (misschien voor het archief).
Herman van Wessel heeft mijn vader van de kazemat zien vallen. Hij wist niet
of mijn vader was geraakt of dat hij zich had laten vallen.
Later heeft mijn vader verteld dat hij zich had laten vallen en dat hij
later bij de kazemat een klap op z'n kop kreeg waarbij hij bewusteloos
raakte. Toen hij bij bewustzijn kwam was hij krijgsgevangen gemaakt.

Mijn vader z'n roepnaam was Ben en z'n geboortenamen Bernardus Johannes.
Na z'n krijgsgevangenschap heeft hij dwangarbeid moeten doen bij Hamburg.
Hij mocht met weekendverlof en is niet meer teruggegaan naar Duitsland. Hij
dook onder bij een boer in Herwen en Aerdt. Aan het einde van de oorlog was
hij sergeant bij de Binnenlandse strijdkrachten (ik heb nog een briefje van
de bevelhebber met instructies voor hem.) Op 21 nov. 1983 is hij overleden.
» Deze reactie is geplaatst op 7 januari 2008 09:32

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554