Discussiegroep

Onderwerp: kleuren legermaterieel

Totaal berichten: 134
3.473 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Afgelopen zaterdag heb ik een bezoek gebracht aan het legermuseum te Delft. Uiteraard heb ik met interesse gekeken naar het daar uitgestalde materiaal.
Erg indrukwekkend, maar wat me vooral opviel, was het groot aantal afwijkende kleuren. Vrijwel elk stuk geschut had een andere kleur, terwijl het 20 mm TL kanon (een oerlikon?) een zeer afwijkende khaki kleur had, en het 75 mm TL kanon zelfs een camouflagepatroon leek te hebben van donkergroen, bruin en beige. Komen die verschillende kleuren door allerlei restauratiebeurten, of was dit bij aflevering al zo?
» Dit bericht is geplaatst op 15 januari 2008 11:45
(redactie)
Totaal berichten: 225
Vooralsnog is mij duidelijk geworden dat er langdurig discussie over de precieze groene basiskleur is gevoerd en volgens mij is die discussie nog steeds niet volledig afgerond. Daarbij spelen natuurlijk met name twee problemen; ten eerste zijn er buitengewoon weinig kleurenfoto's van Nederlands materieel waarbij je je tevens kunt afvragen of die kleur dan wel de juiste zou zijn immers foto's geven niet altijd de werkelijke kleur juist weer. Van de vele zwart wit foto's is de kleur in ieder geval niet af te lezen.

Ten tweede zijn er weinig stukken uit de meidagen 1940 bewaard gebleven. De meesten werden als beutestukken ingezet door het Duitse leger. Van de schaarse stukken die de oorlog doorstonden is in de loop der jaren de kleur ernstig vervaagd. Dus wat de werkelijke kleur in de meidagen 1940 was, is nog steeds voor discussie vatbaar.
Ik meen dat het legermuseum inmiddels wel een vaste kleur hanteert. Dat zou je moeten kunnen zien bij de keukenoplegger.

Camouflagekleuren waren al in het Nederlandse leger in de twintiger jaren bekend. De kleur van de Oerikon (inderdaad) komt niet overeen met de huidige kennis van de destijds gehanteerde kleurstelling.

Wanneer ons meer wetenschap over een en ander bereikt volgt mogelijk nog nader bericht.

Overigens mag je op onze site op korte termijn een uitgebreide verhandeling over de 2 tl. no 1 Oerlikon verwachten.
» Deze reactie is geplaatst op 16 januari 2008 13:04
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Volgens mij waren de stukken zelf [werkende delen vuurmonden] helemaal niet gecamoufleerd maar gewoon in de oorspronkelijke matte zwarte kleur, en waren de affuiten effen mat (mos)groen of effen mat (olijf)groen. Patronen waren er beslist niet. Voor de Oerlikon en Scotti geldt dat deze bijna niet in camo kleur werden geschilderd m.u.v. de spreidaffuit en de zittingen.

Daarbij was geen sprake van een werkelijke groene standaardkleur bij het leger. Er werden bij camouflage allerlei groentinten gebruikt. Dat is helemaal zichtbaar geweest bij gevorderde voertuigen.

De bonte kleuren waarin de wapens in het Legermuseum zijn geschilderd zijn - even uit mijn hoofd gezegd - vrijwel allemaal naoorlogse bedenksels.
» Deze reactie is geplaatst op 16 januari 2008 13:24
Totaal berichten: 21
Beste Edwin dat gold niet alleen voor het geschut, maar ook voor bv. uniformen.
In een onderzoek is destijds gebleken dat het Nederlandse leger wel 72 nuances grijs had.
Ook was de hoeveelheid verschillende buitenmodel kledingstukken zo groot dat men nauwelijks meer over uniformiteit kon spreken.
Ik ben dan ook van mening, aangezien het Nederlandse leger grotendeels te maken had met allegaartjes, dat dit een reden zou kunnen zijn.
» Deze reactie is geplaatst op 17 januari 2008 09:27

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554