Discussiegroep

Onderwerp: Heumense brug

Totaal berichten: 1
2.975 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Gezocht...
Ik ben geinterseerd in foto's en berichten over de heumense brug in 1939/1940, en in het 26 ri . J.T.Gerrits Halfweg 1 6582 CS Heumen
» Dit bericht is geplaatst op 19 januari 2008 14:30
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Wat betreft Heumen en het 1e bataljon van 26 RI heb je natuurlijk het boek " De vuurproef van het grensbataljon ", geschreven door de commandant E.P Weber ( 1945 ). Het is nog wel antiquarisch te krijgen en soms ook aanwezig in grotere bibliotheken zoals Provinciale.
Dit boek bevat nogal wat fotomateriaal.
Informatie is ook te vinden in het Stafwerkdeel " Maas-Waal / Overbetuwe ",dat ook zo goed als uitsluitend op de bovenvermelde manieren verkrijgbaar is.
Ook deel 2 van de trilogie van overste b.d E.H Brongers
"Opmars naar Rotterdam " besteedt er aandacht aan.
Dit deel " Van Maas tot Moerdijk " is zeker nog verkrijgbaar via de boekhandel.


De beide andere bataljons ( II - 26 en III - 26 ) lagen in mei 1940 in de Maaslinie.
Veel informatie daarover is te vinden in het Stafwerk Noord-Limburg en Brabant en ook weer in deel 2 van de trilogie van overste b.d E.H Brongers " Opmars naar Rotterdam. " Dat 2e deel is getiteld " Van Maas tot Moerdijk" (zie ook hierboven ).
Het hierboven genoemde Stafwerkdeel is niet meer in de handel, ook hier geldt dat het soms antiquarisch wordt aangeboden en meestal ook nog wel aanwezig is in grotere bibliotheken.

Voor alle bataljons en ondersteunende onderdelen van 26 RI geldt tenslotte nog dat er verslagen en rapporten aanwezig zijn bij het NIMH in Den Haag: nimh@mindef.nl


.
» Deze reactie is geplaatst op 19 januari 2008 15:05
Totaal berichten: 191
De meest gedetailleerde informatie hieromtrent vindt U in het boek "De vuurproef van het Grensbataljon", geschreven door de res.Majoor E.P. Weber, commandant van I-26 RI, uitgegeven bij Van Loghum Slaterus'uitgeversmaatschappij n.v. te Arnhem in 1945. Met kaarten, foto's en zeer veel persoonlijke verslagen van militairen. Bij bibliotheken te leen of aan te vragen.
» Deze reactie is geplaatst op 19 januari 2008 15:05

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554