Discussiegroep

Onderwerp: Soldaat M.J. Kleuters (13 R.I.)

Totaal berichten: 1
2.662 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Gezocht...
Geachte lezer,

In een speurtocht naar de oorlogservaringen van mijn opa (M.J. Kleuters uit Merkelbeek - Limburg) ben ik op deze site terecht gekomen. Al surfend las ik dat enkelen van u over zeer gedetailleerde informatie beschikken over het regiment 13 R.I. De feiten die mijn opa mij vroeger heeft willen vertellen waren dat:
- hij zich op 10 mei al heeft moeten overgeven;
- dat een vriend van hem bij gevechtshandelingen is overleden / zwaar gewond is geraakt;
- hij ingedeeld was bij 13 R.I. (althans, dat blijkt uit zijn legitimatiebewijs bijzondere vrijwillige landstorm (B.V.L.) van oktober 1938)

Heeft iemand misschien meer informatie voor mij over de plaats of streek waar mijn opa gelegerd was, of wellicht documenten waarin mijn opa genoemd wordt?

Alvast hartelijk dank voor uw reactie!
» Dit bericht is geplaatst op 22 januari 2008 20:47
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Persoonlijke informatie over uw grootvader kan ik u niet geven, maar op uw verdere vragen heb ik wel wat antwoorden. Morgen of overmorgen krijgt u ze.
» Deze reactie is geplaatst op 22 januari 2008 21:18
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
13 RI als zodanig komt eigenlijk niet in aanmerking wanneer uw grootvader inderdaad, zoals ik begrijp, al op 10 mei ( dat is hier cruciaal ) krijgsgevangen werd gemaakt.
Waarom niet?
Van 13 RI zijn op de 10e mei 2 bataljons ( het 2e en het 3e ) met het IIIe Legerkorps uit Noordbrabant weggetrokken en terecht gekomen boven de grote rivieren, deze onderdelen zijn daarna niet meer met de Duitsers in contact gekomen. Het 1e bataljon ( stond op de 10e mei in het z.g Vak - Erp in de Peel-Raamstelling iets oostelijk van Gemert ) kwam weliswaar in gevecht met de Duitsers, maar dat gebeurde pas op de 11e mei ( op de 10e mei hebben de Duitsers voor het vak van I - 13 RI alleen wat patrouilleactiviteit ontplooid, echte strijd is daar toen niet ontstaan en krijgsgevangenen zijn er zeker niet gemaakt ) nadat men teruggetrokken op de Zuid-Willemsvaart ( ter hoogte van Zondveld ). Daarbij zijn er inderdaad krijgsgevangenen gemaakt, maar dus NIET op de 10e mei.
Ik denk dat het anders zit.
Uw grootvader diende OF bij 13 GB ( dit z.g grensbataljon is voortgekomen uit 13 RI ) of bij 37 RI ( dat was het z.g oorlogsregiment van 13 RI, waarin de oudere lichtingen waren ondergebracht van 13 RI ).
Zowel 13 GB als 37 RI waren op de 10e mei geposteerd in Zuid-Limburg, 13 GB in de directe omgeving van Maastricht. Deze onderdelen zijn op de 10e mei door de Duitsers onder de voet gelopen.
Op deze manier zou het verhaal wel kloppen: zowel de relatie met 13 RI (waar uw grootvader in elk geval is opgekomen en wat dus zijn stamregiment was ) als de gevangenname op de 10e mei. Het is jammer dat u de naam van die gesneuvelde kameraad niet kunt geven, dan was het makkelijk om precies het juiste onderdeel te geven. Mocht het bij de gevangenname eventueel toch om de 2e oorlogsdag zijn gegaan en I - 13 RI dus wel in aanmerking komen het volgende: I - 13 RI telde een gesneuvelde: de militair Caldenhove uit Amsterdam. Misschien zegt die naam toch iets. Gesneuvelden van 13 GB en 37 RI zijn desgewenst ook wel op te sporen.
Wat ik nog wel graag zou willen weten is de geboortedatum van uw grootvader, waaruit ik kan afleiden of hij inderdaad tot de oudere lichtingen kan hebben behoord ( waardoor dus 37 RI waarschijnlijk wordt ).

U kunt zelf ook iets doen, namelijk de Militaire staat van Dienst van uw grootvader opvragen bij DARIC.
Dat levert in elk geval het stamregiment op ( dat zal dus 13 RI zijn, uw grotvader zou dan vrij waarschijnlijk, enigzins afhankelijk van zijn lichting, zijn opgekomen in Maastricht op de Tapijnkazerne ), maar vraag in elk geval ook waar uw grootvader op de 10e mei was ingedeeld. Soms is dat namelijk ook bekend. Heeft u antwoord gekregen ( dat zal enkele weken op zich laten wachten ) meldt u dan nog een keer. Vervolgens krijgt u van ons de gegevens over het betreffende onderdeel op de 10e mei 1940 ( er nog steeds van uitgaande dat dat de dag van de gevangenname is geweest ). Gegevens van 13 Gb en 37 RI heb ik nu ook wel beschikbaar, maar het is natuurlijk wel prettig als we inderdaad zeker weten dat het om een van deze onderdelen gaat.
Hierbij de adresgegevens:

DCDI info
Postadres
MPC 58B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Informatie
Telefoon: 070 - 31 68701
Fax: 070 - 31 68687
E-mail: dcdipost@mindef.nl

Uw verzoek moet schriftelijk ( niet per e-mail dus ) worden ingediend, de beantwoording zal enkele weken vergen.
Meegestuurd dienen te worden: een kopie van uw paspoort en een bewijs van overklijden van uw grootvader ( mag ook een rouwkaart zijn of advertentie ).
Misschien zijn ze tegenwoordig al iets makkelijker.
» Deze reactie is geplaatst op 23 januari 2008 09:13

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554