Discussiegroep

Onderwerp: Operatiegebied 9 Panzerdivision

Totaal berichten: 134
3.564 keer gelezen
9 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Voor zover ik begrepen heb is de 9 Panzerdivision voornamelijk opgetrokken vanuit de omgeving Mill en Genep, nu zie ik ook foto's, hier op de site, dat deze division ook door Wageningen is opgerukt. Welke opmarsroutes werden precies gebruikt, welke plannen lagen er en in hoeverre zijn die gerealiseerd?
Alvast bedankt,
met vriendelijke groet,
Edwin Hoogschagen
» Dit bericht is geplaatst op 29 januari 2008 15:23
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De 9e PD is absoluut niet in de omgeving van Wageningen geweest gedurende de meidagen. Daar is sowieso geen tank opgedoken, alleen wat pantserwagens.
Ik weet zo gauw niet of welke foto het zou moeten gaan, maar in elk geval moet u die dan verkeerd hebben geinterpreteerd.
» Deze reactie is geplaatst op 29 januari 2008 16:07
(redactie)
Totaal berichten: 224
Dat de 9e Panzerdivision door Wageningen (in westelijke richting) zou zijn opgetrokken voor 15 mei 1940 is een misverstand. Wel was het zo dat deze divisie op de terugweg naar Duitsland een soort van zegetocht door Nederland heeft gehouden waarbij Rhenen en Wageningen eveneens zijn bezocht.

De Sdkfz 251 op een foto op de site, die hoogstwaarschijnlijk behoorden tot de 9 PZ, zijn dan ook op de terugweg naar Duitsland.
» Deze reactie is geplaatst op 29 januari 2008 20:41
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
De 9.PD:

- 15 mei: Den Haag
- 16 mei: samen met Leibstandarte over Leiden, Haarlem, Amsterdam, Utrecht, Wageningen, Arnhem, Nijmegen. De 'Friedenmässische Propagandamarsch'.

Hierna toog de divisie niet naar Duitsland maar naar België. Op 20 mei lag de divisie als reserve aan de Maas, 30 km zuid van Maastricht. Het was de enige reserve in het Duitse centrum.
» Deze reactie is geplaatst op 30 januari 2008 14:33
Totaal berichten: 11
Inzake de 9. PD heb ik nog wel een andere vraag welke mogelijk beantwoord kan worden door een van de lezers.

Ik lees dat men na op de 15e in Den Haag te zijn geweest na een pleziertocht naar het zuiden is gedirigeerd als reserve. Is er in dit kader iets bekend van de de verliezen die men geleden heeft en zo ja, moest de divisie worden aangevuld? Met name in Dordrecht is er op 13 en 14 mei redelijk wat verzet geweest van de terugtrekkende troepen van de Lichte divisie hetgeen uitgebreid op de zustersites is beschreven. Dat deze gevechten weliswaar uitsluitend met infanterie van NL kant zijn gevoerd vroeg ik me af of deze eenheid veel voertuigen en mensen heeft verloren?

Ben benieuwd naar de reacties,waarvoor dank.
» Deze reactie is geplaatst op 30 januari 2008 20:23
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Voor zover ik weet zijn dit de cijfers: er werden in Nederland ( als geheel ) door de 9e PD 20 tanks verloren ( 5 Panzer I, 6 Panzer II, 3 Panzer III, 5 Panzer IV en een commandotank van het type I of III ).
Rond Dordrecht zouden dat er 16 zijn geweest.
Het is overigens niet zo dat de strijd rond Dordrecht met de 9e PD uitsluitend werd geleverd door Nederlandse infanterie. Ook de artillerie ( in dit geval het KRA - uitgerust met 7 veld - van de Lichte Divisie ) heeft hierin een aandeel gehad en in de practijk ook een zeker resultaat geboekt. Dit laatste zowel op het Eiland van Dordrecht als in de stad zelf.
» Deze reactie is geplaatst op 31 januari 2008 10:10
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
9.PD verloor een panzerkompanie grootte aan tanks. Naast de vernietigde tanks, waren er diverse beschadigd. Bovendien betekende een mars van bij elkaar ruim 400 km, dat groot onderhoud nodig was aan aandrijving en tracks. Aanvulling van munitie en brandstoffen gebeurde gedurende de strijd, en was geen enkel probleem. Aan manschappen verloor de divisie vrijwel niemand. Een tiental sneuvelde tijdens de inzet, en enkele tientallen raakten gewond. Verwaarloosbaar.

Kortom, de verliezen waren licht. Er was gerekend op een aanraking met de Franse tanks, maar die kwamen uiteindelijk alleen met 3.PD en 4.PD in een langdurig gevecht [ruim twee dagen]. Bij elkaar betekende dat een strijd tussen 1,100 tanks, waarbij de Duitsers zware verliezen leden. De Fransen overigens ook, maar vooral onder de H.35 en R.35 tanks, niet de S.35.

9.PD werd als reserve eenheid naar België gedirigeerd, maar zou tijdens Fall Gelb nauwelijks meer enige actie zien. Via Arnhem, Nijmegen Roermond, Maastricht trok men op 17 en 18 mei naar België. In de reserve trekt men op richting Amiens [24 mei], Duinkerken [1 juni], om tijdens Fall Rot ingezet te worden in het zuidoosten van Frankrijk. Hierbij wordt de divisie wel weer prominent ingezet en breekt door de Weygand-Linie. De 9.PD is betrokken bij het doorbreken van de laatste Franse linies voor Parijs en trekt vervolgens mee naar het zuidoosten. Als onderdeel van de Panzergrupppe Kleist wordt strijd geleverd. Aan de Loire laat de divisie [met name ook de AA] zeer van zich spreken. Hierna volgen gevechten in de omgeving van Lyon. Ten zuiden van Orleans vinden de laatste gevechten plaats, waarbij zelfs een tankslag met WOI tanks van de Fransen. Op 26 juni is het voorbij als de Fransen de wapens strekken.

De divisie keert hierna terug naar Duitsland, en wordt daar aangevuld tot een volwaardige tankdivisie. In januari 1941 vertrekt de divisie naar Roemenië en enige tijd later naar Bulgarije.
» Deze reactie is geplaatst op 31 januari 2008 11:15
Totaal berichten: 191
De 9e Pantserdivisie verloor in Nederlandgeen 'tiental', doch 31 met naam, onderdeel enz. bekende gesneuvelden, onder wie twee officieren. (Databank Duitse gesneuvelden). Het verlies in Nederland van 20 tanks (zoals eerder gespecificeerd) heeft als bron de Duitse verliesopgaven, zoals aangegeven in Deel 3, pag 61 'Opmars naar Rotterdam'. Carl Hans Hermann geeft in zijn boek 'Die 9.Panzerdivision 1939-1945' o.m. een wat uitgebreider overzicht van de divisieverrichtingen in Frankrijk:
De 9e Pantserdivisie nam deel aan de afsluiting van het Britse expeditiekorps bij Duinkerken en wel in de sector Gravelines, waarbij vooral de artillerie werkzaam was. Nog voor de gevechten daar eindigden, vertrok de divisie op 1 juni 1940 in de richting Amiens. Daar begint op 5 juni de aanval op de haastig gevormde ‘Weygandlinie’. De 9e Pantserdivisie doorbreekt deze ten zuiden van Amiens in hevige gevechten. Daarbij worden volgens deze divisie zware verliezen geleden tegen een zich taai verdedigende vijand. Op de vierde dag van deze aanval wordt na een gevecht bij Clermont de weg naar Parijs geopend voor nakomende infanteriedivisies. Vervolgens werd de 9e Pantserdivisie naar het oosten verschoven, waar men Coullommiers bereikte en zuidelijk daarvan de Seine overstak. In “Sturmmarsch” trok men verder onder diverse schermutselingen over Sens en Auxerre naar het zuiden, om op 16 juni bij La Charité de Loire te bereiken. Daar bliezen de Fransen op het laatste moment de Loirebrug op. Een tweede brug viel echter onbeschadigd in handen van Aufklärungsregiment 9. Op 17 juni overvalt Leutnant Dietz in een kort en hevig gevecht de operationeel belangrijke Loirebrug bij Nevers. Hiervoor worden twee ridderkruizen uitgereikt.
Dan stelt men: “De ineenstorting van het Franse leger begint. Terwijl de 9e Pantserdivisie onweerstaanbaar in de richting Lyon opdringt, neemt de Panzerjägerabteilung steeds weer beveiligende stellingen in en zijn vernietigend vuur stort menig dappere tegenstander in het verderf. De spitsen strijden reeds zuidelijk van Moulins en Lapalisse.”
Op 19 juni wordt Roanne genomen. Daar krijgt men een haltbevel. De divisie zal nu meer westelijk worden ingezet in de sector Bordeaux. Men rukt via Orleans, Blois, Poitiers, Angouleme tot over de Dordogne op. Op 26 juni is de veldtocht ten einde en keert de divisie terug. Begin juli wordt Duitsland via Luxemburg bereikt.
» Deze reactie is geplaatst op 31 januari 2008 16:50
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
De heer Brongers zal het met me eens zijn dat 9.PD zelf 12 man verloor, plus 9 man van de verkenningsafdeling. We maken van dezelfde bronnen gebruik [Verliezenlijst, KTB], maar interpreteren de getallen op een andere wijze. In feite zijn we het dus wel eens.
» Deze reactie is geplaatst op 31 januari 2008 17:07
Totaal berichten: 191
Van de organieke delen van de 9e Pantserdivisie vielen in Nederland geen 13, doch 25 man:
7 van PzRgt 33; 9 van Aufkl.Rgt 9; 5 van de gemechaniseerde Schützen Regtn; 1 van AR 22 en 3 van Panzer Pionier Battaillon 86. Dit laatste bataljon was niet toegevoegd, doch behoorde sinds 1 april 1938 (toen nog niet gepantserd) organiek tot de 4e Lichte Divisie, die op 3 januari 1940 o.m. werd versterkt met pantser en 9e Pantserdivisie ging heten. De 6 man die het leven lieten bij tijdelijk toegevoegde onderdelen streden onder bevel van- en onder verantwoordelijkheid van de divisie en zolang dit duurde maakten ze daar deel van uit. In de rapportages van de divisie worden ze uiteraard ook als zodanig opgenomen. Het totaal komt daarmee op 31 man. De man die te Amsterdam overleed was van PzRgt 33 en aanvankelijk gewond meegevoerd. Dit volgens mededeling van het ziekenhuis (van een mogelijk ongeluk is niets bekend). De man die bij Wagenberg viel (direct ten noorden van Terheijden) viel als gevolg van de strijd om Breda. Over de genoemde, in Maastricht overleden Duitser heb ik geen vaststaande gegevens.
» Deze reactie is geplaatst op 2 februari 2008 14:25

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554