Discussiegroep

Onderwerp: grebbesluis

Totaal berichten: 1
3.442 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Gevechten en gevechtsomstandigheden
Beste Meneer Groenman u zegt over een vraag over het springen van de sluis
dat het gebeurde op 11 mei 21.00. Is dat wel zo, want in een verslag van de
4E com. zegt sgt van Rossum dat hij op 13 mei om 13.oo de boel opblies.
» Dit bericht is geplaatst op 1 februari 2008 21:05
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Van Rossum blies op dat tijdstip ( 13 mei rond 13.00 uur ) niet de Grebbesluis op, maar het Viaduct over de spoorlijn.
» Deze reactie is geplaatst op 1 februari 2008 23:05
Totaal berichten: 15
In opdracht van wie is de grebbesluis op 11 mei 21.00
opgeblazen.wie heeft de opdracht tot het opblazen van viaduct gegeven.
» Deze reactie is geplaatst op 26 maart 2008 03:45
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Wat het Viaduct betreft:

Het eigenlijke bevel tot vernieling is gegeven ongeveer halfverwege de middag van 12 mei, toen de Duitsers de Grebbe waren gepasseerd en op de Grebbeberg waren doorgedrongen. Het is afkomstig geweest van of de Staf 4e Divisie (kapitein Puffius ) of de Staf IIe legerkorps (kapitein Leeser ). Kapitein van Walsum van de 4e CP heeft een onderhoud met beide hier genoemde officieren gehad in de middag van de 12e mei, waarbij besloten werd het springen wel zo lang mogelijk uit te stellen. Sergeant van Rossum ( 4e CP ) vertelt dat hij van Van walsum te horen kreeg, dat hij het viaduct kion laten springen als hij ( van Rossum ) de tijd gekomen achtte, het werd dus aan zijn inzicht overgelaten. Dit in geval Van Walsum zelf afwezig zou zijn, wat op de 13e mei het geval is geweest. Het besluit werd uiteindelijk rond 13.00 uur op de 13e mei genomen.

Ik heb geen directe aanwijzing tav de brug bij de Grebbesluis ( moment van springen volgens het Stafwerk trouwens 21.30 uur ) kunnen vinden, maar je mag aannemen dat het bevel eveneens van hogerhand afkomstig is geweest.
Je kunt dan denken aan de Staf van de 4e Divisie ( commandant van de IVe Divisie was kolonel A.M.A van Loon ). Het bevel vloeide direct voort uit het feit dat het voorpostengebied inmiddels verloren was gegaan en de Duitsers vlak vor het Hoornwerk stonden. Meteen daarachter lag de sluis (met brug ), de directe toegang tot de Grebbeberg.

Met beide maatregelen werd ingespeeld op te verwachten ontwikkelingen.
Dat de bedoelde bevelen van Staf 4e Divisie kwamen wordt ook logischer als je weet dat 4 CP direct ressorteerde onder de 4e Divisie.
» Deze reactie is geplaatst op 26 maart 2008 12:08
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Dat is qua instructies en bevelen op het hogere niveau een simpele kwestie. Vernielingen waren reeds ruim voor de oorlog geïnventariseerd en opgenomen op een lijst met te vernielen objecten. De opdracht ‘vernielen’ [letterlijk] kwam van het Legerkorps. Ten aanzien van strategische vernielingen, een aparte categorie, kwam dit vanaf Commando Veldleger richting LK’s rond 0445-0500 uur pas. Verscheidene grensdetachementen hadden uiteraard de orders in de bekende verzegelde enveloppen zitten. De tweede echelons vernietigingen gebeurden echter op bevel van Commandant Veldleger via LK’s/TC's naar de specifieke onderdelen. Dat [de vertraagde instructie vanuit het Veldleger] is de reden waarom op veel locaties helaas op eigen initiatief moest worden gehandeld, zoals bij Gennep …

De sluis [en brug erover] waren natuurlijk bezwaarlijk gecombineerd te vernielen. Dat was vooroorlogs ook al duidelijk. Opblazen van de sluis had de inundaties in gevaar gebracht. Het zal dus alle aandacht hebben gekregen. Ik vermoed dat vanaf LK een fiat is gegeven voor vernieling, en dat het initiatief uitgegaan is vanuit de divisie op basis van een – naar ik vermoed – instructie dat bij verloren gegane voorposten onmiddellijk tot vernieling van de brug diende te worden overgegaan. LK zal hiervan geweten hebben zo niet de instructie hebben gegeven vooroorlogs - idem voor het viaduct. Harberts stelt immers ook nergens in zijn tirades dat die 'sukkels van 4.Div of 8.RI de brug al hadden opgeblazen'. Bovendien is aan de hand van overige maatregelen [bootjes] duidelijk dat het opblazen op de rol stond voor als het Hoornwerk in de werkelijke frontlinie kwam te liggen. Het zal dus een bestaande instructie zijn geweest die ‘automatisch’ tot uitvoering werd gebracht. Net als elders voor de Peel-Raamstelling bijvoorbeeld.
» Deze reactie is geplaatst op 26 maart 2008 12:31

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554