Discussiegroep

Onderwerp: MC III 5 R.I. 13 mei 1940

Totaal berichten: 1
3.238 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht...
Mijn vader is onlangs overleden. Ik vond zijn oorlogszakboekje uit 1940. Hij heeft aangegeven dat hij zwaar heeft gevochten in de grebbelinie ergens onder Amersfoort. Met belangstelling heb ik kennis genomen van de informatie op uw website. Over zijn onderdeel kan ik alleen via de zoekopdrachten niets aan informatie vinden. Ik beschik over de volgende gegevens: J. Jacobs, 13-3-1914, g.d. Lā€™1934 Reg III. nr 20. Op zijn verlofpas van juni 1940 staat: MC III ā€“ 5 R.I. Hij was schutter op een zware mitrailleur en ontving via tijdens de gevechten aanwijzingen van waarnemers via een radioverbinding. De gegevens van zijn eenheid verwijzen naar de 4e legerkorps en de 8e divisie. Volgens de gegevens van de website lag zijn regiment inderdaad in de grebbelinie bij Amersfoort. De gevechten waar hij in betrokken was vonden plaats in de avond. Hij lag naar eigen zeggen niet in de voorste linie. Mijn vermoeden is dat zijn eenheid in de avond van 13 mei de aftocht heeft gedekt, zonder dit zelf te weten. Bij de vuurdoop raakte bijna iedereen in paniek en rende weg, de officieren waren het eerst weg. Na verloop van tijd ontdekt hij dat hij met zijn maten nog alleen over is. In het donker en in de rook vlucht ook hij weg. In de achterlinie is niemand meer aanwezig. Hij loopt terug naar Amsterdam en komt geen enkel legeronderdeel tegen. Hij doet zijn uniform uit en wordt weer burger. In juni 1940 levert hij de materialen in en ontvangt hij groot verlof.
Zijn ervaringen in mei ā€™40 waren behoorlijk traumatisch. Hij heeft er nooit echt over gepraat. Hoe kan ik mee te weten komen over wat er met zijn eenheid op 13 mei is gebeurd?
» Dit bericht is geplaatst op 4 februari 2008 14:26
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
5 RI lag inderdaad globaal ten noord-oosten van Amersfoort. In het noordelijk deel van dit vak lag III - 5 RI met 2 compagnieen tirailleurs in de frontlijn en tussenverdediging en met de resterende compagnie in de stoplijn ( in dit geval de stadsgracht van Amersfoort ). Ik neem aan dat de MC over deze compagnieen was verdeeld.
U ontvangt van mij materiaal over de planning en uitvoering van de terugtocht van 5 RI in de avond en nacht van de 13e op de 14e mei.Het zou namelijk te ver voeren dat hier allemaal op te tekenen.
Er is bij die terugtocht inderdaad een " scherm " achtergelaten waarvan ook een paar secties MC deel uitmaakten.
Gegevens over gevechten waar uw vader bij betrokken zou zijn geweest heb ik nergens kunnen vinden, noch in het betreffende Stafwerk noch in het verslag ( ook dat krijgt u toegestuurd ) van regimentscommandant overste Van der Lely. Dat verbaast me overigens niet.
De Duitsers hebben ( (vooral op de 12e mei ) wel wat druk uitgeoefend op de Voorposten bij Amersfoort ( en dan met name bij Asschat en Stoutenburg, waar 16 RI was gelegerd en niet eens 5 RI ) uitgeoefend om de verdediging daar te testen. Die druk viel op de 13e geheel weg omdat men toen had besloten de Grebbelinie in het noordelijk deel ( waar de Duitse 227e Divisie opereerde, ter hoogte van de Grebbeberg in het zuiden trad de versterkte 207e Divisie op ) niet te doorbreken bij Amersfoort ( wat eerst de bedoeling is geweest ), maar zuidelijker bij Scherpenzeel. Het IVe LK heeft zijn terugtocht vrijwel ongestoord ( ook begunstigd door de grondmist,die ontdekking vanuit de lucht bemoeilijkte ) kunnen voltooien, al is hier en daar vanwege verkeersopstoppingen behoorlijke vertraging opgetreden.
De kans dat uw vader's onderdeel echt met de Duitsers in gevecht is geweest is zo goed als nihil. Dat wil helemaal niet zeggen dat het om verzinsels zou gaan. Het is namelijk wel zo dat in de meidagen op grond van geruchten of vermeende waarnemingen vaak foute conclusies zijn getrokken met als gevolg oncontroleerbare schietpartijen en paniek. Niet zo vreemd bij volkomen onervaren troepen. Bij 5 RI is b.v op 11 mei op basis van een fout signaal ( of een verkeerd geinterpreteerd signaal ) stormvuur afgegeven door het volledige regiment zonder dat er feitelijk ook maar iets aan de hand was. Misschien is deze kwestie wel vermengd geraakt met de herineering aan de terugtocht, al haal ik dat niet direct uit uw verhaal.

Maar er kan dus best de INDRUK van een gevecht hebben bestaan. Tel daar nog eens op dat het donker was. Ik doe dus absoluut niets af aan de gevoelens van uw vader, hij zal dat absoluut zo ervaren hebben. Ik beschik helaas niet over verslagen van b.v kapitein P.J de Boer, de commandant van MC - III - 5 RI of van majoor E Wolthuis, commandant van III - 5 RI.
Als er echt iets ernstigs gebeurd zou zijn zouden die mogelijk uitsluitsel kunnen geven, maar ook daar geloof ik niet in ( het Stafwerk zou er zeker melding van hebben gemaakt, omdat het juist voor een deel is gebaseerd op dit soort verslagen en rapporten ). Bedoelde verslagen liggen zeer waarschijnlijk wel bij het NIMH in Den Haag ( minh@mindef.nl ). U kunt zich met het NIMH in verbinding stellen. Misschien worden ze u dan toegestuurd, misschien ook krijgt u het verzoek ze daar te komen inzien.
» Deze reactie is geplaatst op 5 februari 2008 10:32

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554