Discussiegroep

Onderwerp: Waar schoot Jan van Steen, mijn vader, een Duitser dood?

Totaal berichten: 1
3.966 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht...
Jan van Steen was gelegerd bij het 3RI Harskamp 1931-32 en was [zo goed als zeker] in 1939 gemobiliseerd in Mill. Via DARIC in Kerkrade zoek ik op dit moment naar bataljonnummer etc. om erachter te komen of hij bij Mill alleen stellingen bouwde of ook vocht bij de Slag om Mill. Of vocht hij later in de Grebbelinie?
Mijn vader geb. 12-11-1912 in Dinteloord, boerenzoon, en gestorven 29-10-1961, heeft vanwege zijn vroege dood (ook mijn moeder stierf jong, in 1968) weinig verhalen maar wel veel indruk achtergelaten. Hij kwam -volgens tantes- woedend uit de oorlog. Omdat hij een Duitser had doodgeschoten? Volgens een tante wel, maar de redenen van zijn woede zullen complexer zijn geweest.
Na de capitulatie stond hij binnen een dag of wat met twaalf man weer in West Brabant, op jacht naar een NSBer, aldus een tante.
Mijn vader had contact met de fam. Verbruggen in Mill. De jongste en nog enig levende dochter woont in de USA en een brief met foto's is naar haar onderweg.
Ik ben benieuwd naar mijn vader. Ik ben benieuwd naar hoever ik kom met deze zoektocht. Alleen de in mei '40 zeer jonge gemobiliseerde jongens en - wie weet - zeer jonge meisjes uit Mill, kunnen misschien nog iets vertellen omdat zij nog in leven zijn.
Ik stuur twee foto's mee. Eentje uit zijn diensttijd in de Harskamp en eentje uit Mill.

» Dit bericht is geplaatst op 6 februari 2008 16:54
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Zeker is dat wanneer uw vader op de 10e mei bij Mill stond, hij moet hebben behoord tot het 1e bataljon van 3 RI ( I - 3 RI ). Beide andere bataljons van 3 RI zijn met het IIIe Legerkorps na het uitbreken van de strijd over de grote rivieren getrokken en ze zijn verder niet of nauwelijks bij de strijd betrokken geweest.
De kans dat uw vader, met zijn 3 RI - achtergrond, in de Grebbelinie heeft/zou hebben gevochten is vrijwel nihil.
Wij hebben verder geen persoonlijke informatie over hem.Wanneer toevallig de naam van een van zijn officieren overgeleverd zou zijn of een ander belangrijk aanknopingspunt voorhanden is, kan ik dat bataljon eventueel ook wel achterhalen.
» Deze reactie is geplaatst op 6 februari 2008 17:17

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554