Discussiegroep

Onderwerp: Hoeveelheid militairen in de Voorpost, Frontlinie, Stoplijn en Ruglijn

Totaal berichten: 7
3.083 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Bewapening en legerzaken
Hoeveel militairen lagen er globaal gelegerd in de linies tussen Wageningen en Rhenen?Waren dit ook aantallen die afdoende waren of hadden de linies veel zwaarder versterkt moeten worden?Waar lagen de zwakke plekken en punten rond de grebbeberg van het NL leger?
» Dit bericht is geplaatst op 11 februari 2008 11:09
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Als u even in de FAQ sectie kijkt [o.a. onder de zoekfunctie te vinden], dan vindt u onder de groep 'Grebbeberg' vermoed ik alle antwoorden die u wenst.
» Deze reactie is geplaatst op 11 februari 2008 16:11
Totaal berichten: 7
Ik begrijp dat er rond de 750 man in de stoplijn lagen?Is dat niet erg weinig? Uit hoeveel km bestond de stoplijn?
» Deze reactie is geplaatst op 13 februari 2008 13:42
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De bezetting van de stoplijn was inderdaad " dun ", waarbij je je wel moet realiseren dat de stoplijn zoals hij was aangelegd ook geen grote bezetting toeliet. Wat de lengte betreft: die zal m.i wat de Grebbeberg (inclusief de Noordhelling ) betreft rond de anderhalve kilometer hebben bedragen, (dit zou natuurlijk nader te preciseren zijn ).
Die stoplijn zette zich verder voort richting Veenendaal en noordelijker tot het Ijsselmeer. Het is overigens wel zo dat behoorlijke stukken van de Grebbelinie geen stoplijn kenden. Dit was met name het geval in de regio ten noorden van Amersfoort waar en brede inundatie oor de stelling lag.
Daar stond tegenover dat in een enkele sector zelfs een 3e verdedigingslijn aanwezig was. Zoals b.v noord van de spoorlijn Utrecht - Arnhem in de omge-
ving van Overberg.
» Deze reactie is geplaatst op 14 februari 2008 12:22
(redactie)
Totaal berichten: 225
Uw vragen schreeuwen om nader onderzoek van uw kant. Daartoe leent onze site zich bij uitstek. Simpele antwoorden op uw vragen zijn niet echt mogelijk. Achteraf wellicht wel, maar dan is het te simplistisch om te zeggen dat de bezetting van de Grebbeberg te gering was en de verdediging van de linies te zwak. Uitgangspunt bij beoordelingen moet altijd zijn dat men naar de situatie kijkt met de wetenschap die men op dat moment had. Waardeoordelen kunnen dan ook slechts in die context worden gegeven en dat is weer niet mogelijk zonder gedegen onderzoek.

Er waren in die dagen wel goede plannen; waaronder het betonplan en de nieuwe inundatie-installatie waardoor een groot gedeelte van de voorpostenstrook onder water zou kunnen worden gezet, echter de uitvoering van die plannen kwam te laat. Je zou gemakkelijk kunnen zeggen dat de Grebbeberg op zichzelf in die tijd een zwakke plek in de verdediging van Nederland was, maar goed zo waren er talrijke, zoals de verdediging van het zuidfront, zeker in combinatie met de verdediging tegen aanvallen met parachutisten in het algemeen. De aanvaller heeft voldoende tijd en gelegenheid gehad om die zwakke punten te verkennen en dat is ook gebeurd.

Ik verwijs toch ook nog naar een eerdere discussie, daar waar het gaat om linies en de verdediging daarvan.
http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=forum_discussiegroep&item=5961&group=1&view=3

Mochten er uwerzijds nog specifieke vragen zijn of zoekt u richting in uw onderzoek, dan vernemen we dat uiteraard graag.
» Deze reactie is geplaatst op 14 februari 2008 12:46
Totaal berichten: 1
Is er een dokumetaire op dvd te krijgen over de slag om de grebbeberg ? ik heb zelf het boek de Greb waarin oud strijders hun verhaal vertellen.
» Deze reactie is geplaatst op 15 februari 2008 11:53

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554