Discussiegroep

Onderwerp: overzicht inkwartiering batterij "Zaal" 8 Regiment Veldartillerie

Totaal berichten: 5
3.072 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Mediazaken en internet
In de begin jaren '90 heb ik intensief contact gehad met dhr. B. Vinke, auteur van het boek 'de slag om de grebbeberg het relaas van een soldaat'.
Hierbij ben ik in het bezit gekomen van copien van verschillende documenten die hij heeft geraadpleegd bij het tot stand komen van zijn boek.
Een van de documenten betreft een geillustreerde plattegrond van de inkwartiering van de batterij 'Zaal' van het 8e Regiment Veldartillerie.
Hierop zijn alle boerderijen en huizen getekend waar personen waren ingekwartierd, met een nominatieve lijst wie waar was ingekwartierd.
Het betreft een document op A3 formaat.
Indien hiervoor belangstelling bestaat kan deze mogelijk op de website worden geplaatst?
» Dit bericht is geplaatst op 19 februari 2008 15:40
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ja, vanzelfsprekend hebben wij hiervoor belangstelling.
Wij nemen contact met u op.
» Deze reactie is geplaatst op 19 februari 2008 16:03
Totaal berichten: 5
van die inkwartiering van de batterij van de res. kapt. zaal heb ik een nauwkeurige beschrijving, in 1984 gedocumenteerd door een der voormalige luitenants van 3-I-8RA. Belangstelling?
» Deze reactie is geplaatst op 17 maart 2009 00:52
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Waarschijnlijk hebben wij dit ducoment al in onze verzameling.
Ik kan dat op dit moment niet direct controleren omdat de zoekfunctie even niet werkt.
Mocht het toch anders zijn, dan zijn wij vanzelfsprekend geinteresseerd en nemen wij contact met u op.
» Deze reactie is geplaatst op 17 maart 2009 13:26

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554