Discussiegroep

Onderwerp: gevechtssituaties op 11, 12 en 13 mei 4 Div en 8 RI

Totaal berichten: 5
2.725 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Mediazaken en internet
In de begin jaren '90 heb ik intensief contact gehad met dhr. B. Vinke, auteur van 'de slag om de grebbeberg het relaas van een soldaat'.
Hierbij ben ik in het bezit gekomen van copien van documenten die hij heeft betrokken bij het tot stand komen van zijn boek.

Ik beschik over een situatieschets met daarop de voorposten van 8 RI met de stellingen van MC III-8RI.

Voorts beschik over copien van de stafkaarten (ca 60 x 60 cm) met daarop de gedetailleerde toestand met toelichting:
* in de avond van 11 mei in en achter de HWS in vak 8 RI
* op 12 mei om ca 18.00 in HWS bij 8 RI
* bij IV Div op 12 mei ca 23.00 en verplaatsingen gedurende de nacht, op 13 mei in de ochtend en op 13 mei ca 12.30 uur.

Mogelijk zijn deze documenten of onderdelen daarvan geschikt om toegankelijk te maken via de website.
» Dit bericht is geplaatst op 19 februari 2008 16:42
Totaal berichten: 7
Ja, wij zijn zeer geinteresseerd in de kaarten.
Er blijven nog altijd witte vlekken over.
Komen Uw kaarten nog zo mogelijk op de Grebbeberg-site
of zijn ze te bestellen ?
» Deze reactie is geplaatst op 20 februari 2008 15:59
Totaal berichten: 5
Ik ga ervan uit dat de webredactie de berichtwisselingen volgt en verzoek hierbij de redactie om een reactie of het technisch mogelijk is om de overzichtskaarten op de website te plaatsen en of men hiertoe bereid is.
Zoja, dan stel ik mijn kaarten beschikbaar om ze copieren voor plaatsing op de website.
Indien de kaarten niet op de website komen dan zal ik de mogelijkheid bieden om ze in bezit te krijgen.
Ik zal dan copien laten maken en ze zijn dan verkrijgbaar tegen kostprijs copieren en verzendkosten.
» Deze reactie is geplaatst op 20 februari 2008 17:18
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
U kunt rustig de laatstgenoemde mogelijkheid bieden.
Wij beschikken namelijk zelf ook over deze kaarten.
Natuurlijk wel een welgemeend dankwoord voor uw vriendelijke aanbod.
» Deze reactie is geplaatst op 20 februari 2008 17:26

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554