Discussiegroep

Onderwerp: Veteranen

Totaal berichten: 2
3.263 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Stichting De Greb
Mijne heren,

De laatste tijd zijn enkele verslagen geplubiceerd van gesprekken met nog in leven zijnde veteranen. Persoonlijk ken ik nog een veteraan, die me veel heeft verteld over zijn belevenissen. [EDIT: wij geven geen adressen vrij op de site. Wilt u svp een mail aan de redactie sturen met het adres, info@grebbeberg.nl. Wij vragen om uw begrip, red.]. Hij lag aan de voet van de Grebbeberg, linkerkant van de sluis gezien vanaf Wgeningen (sectie behorend tot kapitein Rangelrooij. De heer Straten is een van de 5 (6?) deelnemers (oa sergeant Drumpt, ordonnans Kenze) in de tv documentaire 50 jaar na dato. Misschien een idee om hem alsnog een interview af te nemen en zijn belevenissen vast te leggen.
Met vriendelijke groet,
Hans Berns
» Dit bericht is geplaatst op 19 februari 2008 21:22
Totaal berichten: 1
Geachte heer/ mevrouw,
Ik heb een vraag over mijn opa dhr Jan(doopnamen JGA)Garstenveld geboren 22 januari 1914 te Beltrum of Groenlo. Hij is gelegerd geweest op de grebbenberg maar heeft over deze tijd van zijn leven nooit veel verteld. Kunt u misschien iets terug vinden over zijn tijd op De Greb, van welk leger onderdeel hij deel uitmaakte enz. Of misschien kunt u mij vertellen waar ik dit soort info eventueel wel kan vinden.
Met vriendelijke groet
Roland Garstenveld
» Deze reactie is geplaatst op 11 juli 2008 15:33

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554