Discussiegroep

Onderwerp: E.J. Roenhorst

Totaal berichten: 15
3.457 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht...
Het reeds gesloten dossier Roenhorst boeit me omdat daarin een paar detail gegevens staan die mij als de traditie en geschiedenis "man" van het voormalig 1e Regiment Huzaren, nu Regiment Huzaren van Sytzama (zie www.sytzama.nl) bijzonder interesseren. Misschien is het mogelijk dat u als intermediair de heer Roenhorst vraagt met mij contact op te nemen om enige gegevens uit te wisselen. De informatie is mogelijk een opening naar de merkwaardige wijze waarop 3-1RH op deze plaats terecht kwam gelet op hun plaats in het LK Vak. Ze zijn dwars door de andere eenheden naar het zuid oosten gaan verkennen en dat op de volgende dag weer. In de officiele stukken is daarover niet alles te vinden. Ook wordt gesteld dat bij (boerderij) de Mheen het gevecht plaats zou hebben gevonden maar dat blijkt onjuist. Het treffen was veel dichter bij Barneveld en heeft nogal wat impact gehad.
De uitkomsten kunnen voor uw organisatie ook van belang zijn vandaar dat ik toezeg dat de gegevens bij u eveneens worden gedeponeerd. Ik zal dan ook een stuk separaat sturen van een Gevechtsveld Herdenkings Rit die ik heb gedaan op 28 december in de Betuwe. Het betreft hier 6-1RH onder bevel van Brigade A in de Betuwe. Geschiedenis mag niet verloren gaan.

Ritmeester (bd)
Hans Steenmetz
Vriendenkring "Wij Huzaren"
Vice Voorzitter
077-3986334
Hertog Willemlaan 9
5961 TK Horst
» Dit bericht is geplaatst op 22 februari 2008 11:25
Totaal berichten: 4
Uiteraard ben ik gaarne bereid gegevens uit te wisselen en heb inmiddels telefonisch contact opgenomen met de heer Steenmetz.
Ik ben per e-mail tevens bereikbaar, a.roenhorst@chello.nl
» Deze reactie is geplaatst op 5 maart 2008 00:55

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554