Discussiegroep

Onderwerp: Pinksteren 1940

Totaal berichten: 1
3.103 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Stichting De Greb
M.H.
Bij toeval kom ik via de NCBB op uw website en zie van alles langs komen over de slag op de Grebbeberg aan het begin van de oorlog.
Toevallig ben ik in het bezit van een dagboek van een sergeant, toegevoegd 2e Compagnie 3e Bataljon- 8e Regiment Infanterie, die vanaf het begin, 6 mei 1940, heeft meegemaakt ooit is dit geplubliceerd als vervolg verhaal in een weekblad wat allang niet meer bestaat.
Ik ben nu bezig dit geheel over te schrijven in de originele staat in vooroorlogse tekst.
Mocht er belangstelling voor zijn, dan hoor ik dat tzt wel.
mvrgr Corn.Middelweerd
» Dit bericht is geplaatst op 9 maart 2008 21:42
(redactie)
Totaal berichten: 849
Ik vermoed dat het om onderstaand verhaal gaat? Zo niet, dan is er zeker interesse!
http://www.grebbeberg.nl/bibliotheek/data/rapport.php?rap_id=4083

Met vriendelijke groet,
Rutger Bol
» Deze reactie is geplaatst op 10 maart 2008 08:28

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554