Discussiegroep

Onderwerp: Kerken willen op zondag 4 mei in Dordt herdenken met psalm 43

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 7
2.698 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Zuidfront Vesting-Holland en Rotterdam / Herdenkingen, monumenten en evenementen
persbericht

Kerken willen op zondag 4 mei in Dordt herdenken met psalm 43

DORDRECHT - Alle Dordtse kerken en geloofsrichtingen zouden op zondag 4 mei dezelfde psalm kunnen zingen, voorlezen of er over preken. Op de dag van de dodenherdenking is dat een vorm van een bijzondere indringende herdenking.

De Raad van Kerken en het Evangelisch Contact komen hiermee in een gezamenijke oproep, mede aangezien 4 mei dit jaar op een zondag valt.

De predikanten, Klaas Beuckens en Nico van der Leer, hebben namens de twee overlegorganen - waarbij tientallen kerken zijn aangesloten - getekend. Hun inzet is om overal in Dordrecht op 4 mei dezelfde psalm 43, vers 1 en 4 - bijvoorbeeld in de berijming van voor 1940 - in de dienst een rol te laten spelen.

De psalm is zowel van diep religieuze als van grote historische betekenis. Het psalmvers klonk op 13 maart 1941 in de gevangenis - het zogeheten Oranjehotel - in Scheveningen onder dramatische omstandigheden.

Die dag, deze maand 67 jaar geleden, werden achttien mannen (vijftien verzetsmensen van de verzetsgroep de Geuzen en drie Amsterdamse februaristakers) uit hun cel gehaald. Zij gingen op weg naar de executie op de fusilladeplaats de Waalsdorpervlakte nabij Den Haag. De bezetters wilden na een door veel publiciteit omgeven showproces dit voorbeeld stellen aan de Nederlandse bevolking.

Onder die voor de achttien zware omstandigheden werd de psalm "Dan ga ik op tot Gods altaren" gezongen. Onder de groep gevangenen bevond zich de in Dordrecht geboren, opgeleide en op de Essenhof begraven verzetsstrijder Leendert Keesmaat. Na de executie werden de mannen steeds meer algemeen bekend door "het lied der achttien doden", het verzetsgedicht van Jan Campert.

De Raad van Kerken en het Evangelisch Contact hebben de psalm 43- verklaring, die aan pastores van alle kerken en geloofsrichtingen is verstuurd, uit historische overwegingen op 13 maart 2008 gedateerd. Zij zetten de psalm op de kerkelijke agenda op verzoek van de nieuwe werkgroep 4 mei en predikant/dirigent ds. Ries van der Zouwen van de Wilhelminakerk.

In die kerk van het verzet zal op zondagmiddag 4 mei een nieuwe stedelijke herdenking zijn. Na de uitvoering van de Bachcantate "Komm, du Süße Todesstunde" zal psalm 43 een indringende plek krijgen in die herdenking. Dat heeft in die kerk tevens een historische betekenis. Verzetsstrijder Leendert Keesmaat en zijn ook door de bezetters opgepakte broers Arie en Wim, kerkten in de (Gereformeerde) Wilhelminakerk aan de Blekersdijk 41.

In de breed samengestelde werkgroep 4 mei werken inmiddels samen:
- Het museum 40-45, voorzitter Theo Berendsen
- Het centraal comité Oranjedag, voorzitter Henk Bax
- Manifestatie Dordt-open-stad, coördinator Jens van der Vorm
- Historisch onderzoeker Gert van Bemmel
- Predikant/dirigent ds. Ries van der Zouwen
- Historicus Kees Weltevrede
- Veteranencomité, voorzitter Piet van Huizen
- Muziekstichting Dordtissimo, Rijk van de Lagemaat en Hester van Wingerden
- Onafhankelijk voorzitter, Hans Berrevoets

Achtergrond informatie over psalm 43 en over de Dordtse verzetsheld Leendert Keesmaat is te vinden op de website www.rvkdordrecht.nl en www.dewilhelminakerk.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOOT VOOR DE REDACTIE:

Bijlage:
Verklaring van het Evangelisch Contact Dordrecht en de Raad van Kerken Dordrecht met voor informatie de gegevens van de predikanten Klaas Beuckens en Nico van der Leer voor eventueel aanvullende vragen.

Voor vragen zijn tevens bereikbaar: De predikant/dirigent Ries van der Zouwen van de Wilhelminakerk onder nummer: 06-55591923

Namens de breed samengestelde werkgroep 4 mei de voorzitter van het centraal comité Oranjedag, Henk Bax: tel. 06 51300636.
» Dit bericht is geplaatst op 18 maart 2008 11:31
Totaal berichten: 7
alle informatie over de inzet de psalm te laten klinken op www.dewilhelminakerk.nl
» Deze reactie is geplaatst op 25 maart 2008 11:41
» Dit onderwerp is gesloten
2554