Discussiegroep

Onderwerp: Nieuw verschenen boek

(redactie)
Totaal berichten: 2.294
3.202 keer gelezen
Categorie: Overig Mei 1940
Van Majoor b.d. Hans Kleingeld, de auteur van o.m. “De dood van overste Mussert – een reconstructie”, is onlangs een nieuw boek verschenen, getiteld “Reiziger naar de Vrede”. Het beschrijft de bewogen geschiedenis van de Rotterdamse familie Kleingeld op een welhaast onnavolgbare wijze. Soms is het moeilijk het boek terzijde te leggen, zo zeer houdt het de lezer in de greep. Men beleeft de Duitse inval, de bezetting, de terreur, de angsten, de twijfels, het verzet, de hongerwinter, de bevrijding en alle daarmee verbonden emoties als het ware zelf. Dit alles in een chronologische volgorde en tegen de achtergrond van het oorlogsverloop in Europa. De voor een ieder begrijpelijk taal van het boek maakt het gemakkelijk leesbaar en is – in het bijzonder voor jeugdigen – sterk aan te bevelen. Het – gebonden – werk omvat twee delen met tezamen 265 pagina’s en is rijk geïllustreerd. De prijs is € 25,00; te bestellen via email hrekleinleue@hetnet.nl of telefonisch: 0475 59 10 75.
» Dit bericht is geplaatst op 9 april 2008 19:42

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554