Discussiegroep

Onderwerp: Absolute aanrader: The Battle of France Then and Now

Totaal berichten: 37
2.719 keer gelezen
Categorie: Overig Mei 1940
In februari 2008 verscheen het boek 'The Battle of France Then and Now. Six Nations locked in Aerial Combat. September 1939 to June 1940 van Peter D. Cornwell; http://www.afterthebattle.com/boffranc.htm

In het boek staan alle Belgische, Britse, Duitse, Franse en Nederlandse militaire luchtvaartverliezen van september 1939 t/m juni 1940 - met ook, voor eind juni, de verliezen van de Italiaanse luchtmacht boven Frankrijk.

Uit dit boek blijkt eens te meer hoe groot de offers zijn die de Royal Air Force en de Franse Luchtmacht in de meidagen van 1940 boven Nederland gebracht hebben; er zijn in die dagen beduidend meer Engelse en Franse dan Nederlandse piloten gesneuveld.

Enige kritiek die ik erop heb is dat verliezen van luchtmachtgrondpersoneel maar deels aan de orde komen. Maar goed, daarvoor bestaat (deels) http://www.epibreren.com/ww2/index.html
» Dit bericht is geplaatst op 10 april 2008 16:47

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554