Discussiegroep

Onderwerp: Boek: Een mythe aan scherven en Wäckerle

(redactie)
Totaal berichten: 2.107
6.346 keer gelezen
9 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Volgens de Aspekt gids al verschenen, maar de Aspekt klant weet dat deze uitgever zelden betrouwbare informatie geeft op dat vlak. In ieder geval komen er twee boeken uit die de moeite waard zijn van een korte voorbespreking. Een 'mythe aan scherven' en 'trouw zonder eer'.

Een mythe aan scherven is een niet te missen voorzet naar Amersfoortiaanse krijgshistorie beleving. Als je (je zelfgecreërde) mythen maar voldoende aandikt, kun je je leven lang ontmythologiseren. Peter Kruit meent dat er een mythe bestaan zou ten aanzien van de toegepaste tactiek in de meidagen. Uit studie van de Rode Kruisgegevens zou hij echter verrassende dingen hebben opgemaakt over de opgetreden verwondingen en hieruit nieuwe inzichten hebben ontwikkeld. Een geweldige cliffhanger, maar dat zal de bedoeling zijn.

Uit pure curiositeit heb ik het reeds besteld, maar ik verwacht niets schokkends. Vele krijgshistorici - amateur of niet :) - hebben allang de gegevens van de gewonden en doden. Dat traject is al afgelegd maar omdat het Rode Kruis zo belachelijk geheimzinnig doet over zijn gegevens komen dergelijke zaken niet of slechts ten dele in de openbaarheid. Ik kan u verzekeren dat er uit die gegevens hoogstens zelfverklaarde mythen ontkracht kunnen worden.

In WOI kwam het gros der soldaten om door artilleriebeschietingen, kogels en ziekte. Slechts een klein deel door gas en 'blanke wapens'. De artilleriegranaat was toen de grootste moordenaar. In WOII was dat een heel ander verhaal. De kogel was toen de grootste moordenaar op de slagvelden, en in de meidagen (aan Nederlandse kant) met een aanzienlijk aandeel voor de 'eigen kogel' wegens alle verwarring. Artillerie was nauwelijks van belang in mei 1940. Dat is logisch want de strijd was dynamisch, en in het westen hadden de Duitsers op sommige locaties weinig vuurmonden bij zich. De soms gepretendeerde overdaad aan Duitse artillerie in Nederland is pas een mythe, maar die is allang ontkracht. Bij de slag om Mill was er welgeteld een batterij artillerie voorhanden op 10 mei en pas in de nacht van 10 op 11 mei kwam er meer artillerie. Die deed nauwelijks meer mee in het spel. Slechts bij de Grebbelinie hebben de Duitsers aanzienlijk gebruik gemaakt van artillerie, maar het aantal slachtoffers erdoor was bijzonder laag.

Kruit zal komen met een verrassende analyse over de tactiek. We zijn benieuwd. Na boeken als van Karl-Heinz Frieser [Blitzkrieg Legende] moet je een knappe kop zijn om tactisch nog wat nieuws te brengen over die periode. We wachten af. Het boek is te bestellen bij Aspekt Uitgeverij onder ISBN 978-90-5911-681-8 Een mythe aan scherven van Peter Kruit. Het kost 20 euro.

Persoonlijk veel boeiender vind ik het boek van Gerard Terwisscha van Scheltinga. Dat boek beschrijft de eerste jaren van de Waffen SS waarbij de voor de Grebbeberg zo curieuze Hilmar Wäckerle een centrale (bij)rol speelt. Over Wäckerle schreef Gerard al eerder, maar nu gebruikt hij deze figuur om een boeiend betoog te houden over de Waffen SS, en daarbij wordt de Grebbeberg prominent aangedaan. Ik heb een groot deel van het script gelezen, en Gerard kan boeiend schrijven verklap ik u.

De auteur is erin geslaagd over de Grebbeberg een zeer boeiend tweetal hoofdstukkken te schrijven. Ik waardeer zijn stijl zeer, omdat die vrij nuchter en zakelijk is, maar toch pakkend. Het boek leest daarom goed weg, en biedt veel inzichten in kleine en grote zaken die in Nederland niet zo vaak - zeker niet op deze wijze - over het voetlicht zijn getild. Wat mij betreft een aanrader, zeker voor hen die de Waffen SS operaties bij Westervoort en de Grebbeberg eens 'in focus' willen bekijken.

Het boek is bij Aspekt te bestellen onder ISBN 978-90-5911-664-1 onder 'Trouw zonder Eer'. Kosten 25 euro.
» Dit bericht is geplaatst op 27 april 2008 14:48
Totaal berichten: 5
Allert bedankt!
Gelijk beide boeken besteld. Boeken zijn echter nu nog niet beschikbaar.
» Deze reactie is geplaatst op 30 april 2008 00:12
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Dat klopt, en dat is bij Aspekt (helaas) geen uitzondering. Hoewel men in 'ons' interessegebied veel uitgeeft en daarom een aantrekkelijke uitgever blijft, is men weinig betrouwbaar in de gepubliceerde gegevens. Dat is buitengewoon storend, maar helaas niet anders.

Ik ga er vanuit dat men in mei tot werkelijke productie en levering kan overgaan. Het leek me in elk geval zinvol op beide boeken vast de aandacht te vestigen.
» Deze reactie is geplaatst op 30 april 2008 15:22
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Inmiddels hebben wij van de uitgever begrepen dat de voor mei geplande boeken vermoedelijk pas in juli uitkomen ... Even geduld dus nog voor geinteresseerden.
» Deze reactie is geplaatst op 20 mei 2008 14:23
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
We kregen van Gerard Terwisscha - de schrijver van het boek over Wäckerle - het nieuws dat zijn boek in augustus zal worden uitgegeven. Het is wat later dan verwacht, maar gelukkig dan weer een aantrekkelijk (vroeg) Sinterklaas cadeau in plaats van een uitgave die past bij de meiherinneringen ...
» Deze reactie is geplaatst op 6 juni 2008 11:28
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Het boek 'Trouw zonder Eer' over de eerste jaren van de Waffen SS, en Hilmar Wäckerle in het bijzonder, is inmiddels uit. Te bestellen bij Aspekt.

Het boek 'Een mythe aan scherven' komt waarschijnlijk in september uit bij Aspekt.
» Deze reactie is geplaatst op 4 augustus 2008 15:16
Totaal berichten: 5
Vandaag 'Trouw zonder Eer' ontvangen. Is een absolute aanrader!
» Deze reactie is geplaatst op 13 augustus 2008 23:55
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Voor een korte recensie van 'Trouw zonder eer' zie http://www.grebbeberg.nl/grebbeberg/boek_trouw_zonder_eer.html
» Deze reactie is geplaatst op 15 augustus 2008 02:14
Totaal berichten: 1
voor recensie zie o.a.:
'monnikenwerk' Rhenese Betuwse Courant
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2008/december/24/studie_naar_aantal_gewonden_mei_1940
» Deze reactie is geplaatst op 10 februari 2009 17:40
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Ja, afdeling voorlichting van Aspekt, de pers heeft volgestaan met obligate applausstukjes aan de hand van een persbericht.

Maar ingevoerde lezers én historici hebben geen goed woord over voor de kwalitatieve kant van Kruit zijn verhaal. Hij verdient erkenning voor zijn inspanning, hoewel men kennelijk vaak vergeet dat Kruit zijn werkkring als beheerder van het archief de toegang eenvoudig en de tijd wellicht zelfs bezoldigd deed zijn. Kruit verdient negatieve kritiek voor het kwalitatieve deel van zijn werk. Dat is eenvoudigweg broddelwerk.

Wellicht dat u als afdeling voorlichting u eens in een kwaliteitsvergelijking als de volgende kunt verdiepen. Dan begrijpt u het felle verweer tegen de bombastische lancering van dit boekje: http://www.waroverholland.com/zfh/index.php?page=kruits-mythe-aan-scherven

Soms lijkt het wel alsof het eenvoudige feit van een boekje schrijven al aanleiding voor lauweren en respect zou moeten zijn. The proof is in the pudding by eating it. Het is niet het product zelf, maar de inhoud die dient te worden beschouwd.
» Deze reactie is geplaatst op 10 februari 2009 17:51

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554