Discussiegroep

Onderwerp: wat is mijn vader overkomen?

Totaal berichten: 2
3.332 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Gezocht...
Mijn onlangs overleden vader heeft bij de Grebbeberg gevochten, maar heeft daarover - zoals kennelijk zovelen - nooit veel willen vertellen.
Uit door hem nagelaten brieven en dergelijke heb ik enige informatie kunnen halen, maar juist over de cruciale 13e mei ontbreekt ieder gegeven.
Het betreft: Hans Justus Grootmeijer, geboren 10 juli 1910 en toentertijd woonachtig in Rotterdam.
In de mobilisatieperiode was hij geplaatst bij het 29e Regiment Infanterie, 1e bataljon, 2e compagnie (2-I-29 RI); aanvankelijk gelegerd in Batenburg, later in Haren (N.Br.). Hij was daar eerst hulp/schrijver van de fourier, daarna geplaatst op de administratie van de compagnie en belast met het uitschrijven van verlofpassen, treinbiljetten en dergelijke.
Op de eerste oorlogsdag is hij teruggeplaatst naar de sectie waaruit hij oorspronkelijk afkomstig was (welke weet ik niet) en zijn ze richting Grebbelinie vertrokken en uiteindelijk ergens bij Achterberg terechtgekomen.
Nog op 12 mei schreef hij zijn ouders nog een briefkaart met de mededeling, dat hij "nog niet zo gek zat" en vol goede moed was.
Op 13 mei heeft zijn compagnie vuurcontact gehad met de Duitsers en is hij - ook bij Achterberg - krijgsgevangen gemaakt.
Hij zegt dat hij zijn leven te danken had aan het feit dat hij goed Duits sprak (dat klopt: voor de oorlog had hij enige tijd in Hamburg gewerkt) en een SS-er die hem van dichtbij dreigde neer te schieten ervan kon overtuigen dat hij een als Nederlander vermomde Duitser was.
Vervolgens was hij tot begin juni vermist, maar hij bleek vanaf een onbekende datum als krijgsgevangene in Stalag IIa in Neubrandenburg te zitten. Hij was niet gewond o.i.d. Ergens in de eerste helft van juni was hij weer terug in Nederland.
Een dienstkameraad van hem was C.J. Dosker uit Roermond die hij op 13 mei uit het oog heeft verloren, maar die de oorlog wel overleefd heeft.
Zijn compagniecommandant was A.H. Walkate (gesneuveld). De naam van zijn sectiecommandant is mij niet bekend; maar ook die zou zijn gesneuveld.
Zeker is dat mijn vader niet bij de autocolonne (?) was ingedeeld.
Ik ben erg benieuwd wat hem op 12 en 13 mei is overkomen - vooral omdat die dagen de rest van zijn leven hebben getekend - nu weten we dat hij er een PTSS aan heeft overgehouden - en hoe hij in Stalag IIa is terechtgekomen en van daaruit weer thuis. Ook alle andere informatie uit de mobilisatietijd en de oorlogsdagen die specifiek betrekking heeft op zijn compagnie/sectie is mij welkom.
Separaat zal ik de enige foto sturen die ik uit zijn mobilisatieperiode heb gevonden. Ik ben ook benieuwd naar de identiteit van de anderen op de foto.
Ook als u mij slechts beperkt kunt informeren of mij verwijst naar meer algemene informatie over zijn onderdeel zal ik dat zeer op prijs stellen.
» Dit bericht is geplaatst op 27 april 2008 19:45
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik heb de indruk dat het bij die gesneuvelde sectiecommandant moet gaan om sergeant - capitulant Smallegange. Hij commandeerde de 3e sectie van 2 - I - 29 RI. De enige andere sectiecommandant van I - 29 RI die omkwam bij de Grebbeberg was luitenant Van Leunis en hij behoorde tot de 1e compagnie.
Daarnaast sneuvelde van I - 29 RI ook luitenant Nottrot, maar die was luitenant - adjudant bij de staf van I - 29 RI.

Smallegange raakte aanvankelijk op de 13e mei gewond en overleed enkele dagen later in het St. Elizabeth's Ziekenhuis in Arnhem.
Hij is gewond geraakt tijdens de uitvoering van de
tegenaanval van 29 R.I.op 13 mei. De aanval van de
compagnie liep bij Achterberg dood in hevig
mitrailleurvuur (uit westelijke richting) en
artillerievuur op het complex molen, maalderij en
school.

Een zeer ruim verslag van de hand van luitenant Hogenhout over de wederwaardigheden van 2 - I - 29 RI is te vinden in onze bibliotheek ( zie Homapage, vervolgens verslagen en rapporten en dan 2 -I - 29 RI ).
Daarnaast hebben we nog twee ( kortere ) verslagen van dit onderdeel.
» Deze reactie is geplaatst op 27 april 2008 21:38
Totaal berichten: 10
halo hans
momenteel wacht ik op bericht van het B.R.I.O.P. over mijn opa
hij heeft vrijwel zeker ook bij de 29 R.I. gezeten
op 22-11-07 plaatste ik ook een oproep(gegevens over mijn opa adrianus de koning)
en heb er een 4 tal foto's bij gevoegd
misschien staat je vader er ook op
waarschijnlijk zat hij bij het 1-1-29ri, maar dat weet ik nog niet zeker.
» Deze reactie is geplaatst op 7 mei 2008 00:00
Totaal berichten: 2
Dag Ron,

Bedankt voor je reactie.
Ik heb de foto's bekeken, maar geloof niet dan mijn vader er op staat
» Deze reactie is geplaatst op 10 mei 2008 16:37

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554